Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance programmamanager wonen en woningbouw (zzp)

Posted Mar 14, 2023
Project ID: YIS 9130179
Location
Velsen , Noord-Holland
Duration
4 maanden
(Apr 3, 2023 - Aug 1, 2023)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
90 - 108.5 €/hr
Application Deadline: Mar 24, 2023 12:00 PM

Startdatum inzet: 3-4-2023

Einddatum inzet: 1-8-2023

Uren per week: 32,00

Max tarief: € 108,50

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Over ons

Velsen staat voor een grote woning(bouw)opgave, die zowel kwantitatief als kwalitatief is. Niet alleen zijn er meer woningen nodig, we hebben ook behoefte aan meer betaalbare, duurzame en kwalitatief passende woningen voor diverse doelgroepen. Met het Programma Wonen en woningbouw zet Velsen in op meer regie op het brede thema wonen. De opgaven die er liggen vragen om een domein overstijgende aanpak waar met diverse collega’s van verschillende teams aan gewerkt wordt. Daarnaast werk je samen met externe partners in de IJmond en regio.

Dit doen we langs drie sporen: door middel van beleid (het vaststellen en uitvoeren van Omgevings- en Woonvisie, Prestatieafspraken met corporaties, beleidsregels en verordeningen), door het uitvoeren van woningbouwprojecten (nieuwbouw en herstructurering) en door te versnellen (procedureel). Via die drie sporen krijgt het programma nader vorm en behalen we concrete doelstellingen. Voor de eerste periode is een aantal doelstellingen bepaald; samen met het programmateam vult de programmamanager die de komende periode aan. De vragen die vanuit de gemeenteraad leven zijn daarvoor input, maar ook de opdrachten die vanuit het Nationaal Programma Wonen (VRO) voortkomen krijgen daarin een plek.

 

Wat ga je doen

Als programmamanager schep je voorwaarden om het programma Wonen en woningbouw optimaal te laten werken. Je creëert de beweging in zowel de eigen organisatie als bij externe partners om met nieuwe werkwijzen de woningbouw te versnellen. Dit vraagt om sensitiviteit en ervaring in het stimuleren van veranderingen. Want verandering is aan de orde van de dag en tegelijkertijd is iedere verandering nieuw en onwennig. 

 

Je bent verantwoordelijk voor de strategische en tactische aansturing en de vormgeving van het programma. Je stuurt medewerkers functioneel aan en bewaakt de voortgang. Je bent verbinder en aanjager, zowel intern naar collega’s als extern richting de markt en woningcorporaties. De gemeente bouwt immers zelf geen woningen, maar is daarvoor afhankelijk van derden. Samen met deze partijen signaleer je knelpunten en bedenk je creatieve oplossingen om de woningbouw te versnellen. Je neemt initiatief voor het verbeteren van processen binnen de gemeente en je organiseert kennis en expertise. Je coacht en begeleidt medewerkers bij nieuwe werkwijzen en zorgt voor borging binnen de organisatie.


Door het delen van kennis en ervaring, het afstemmen van activiteiten en het verbinden van partijen versnellen we de binnen het programma noodzakelijke ontwikkelingen. Je denkt ook IJmondiaal en bovenregionaal en ziet de belangen, die de gemeente overstijgen en handelt daar ook naar.


Kortom: jij schept de beste omstandigheden voor het realiseren van onze woningbouwopgave.

Wat wij bieden

We zijn een overzichtelijke organisatie, daardoor zijn de lijnen kort, ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord en we geven je daarbij al ons vertrouwen. Gecombineerd met de veelzijdige vraagstukken, de persoonlijke, prettige sfeer in het team en een programmamanager die ruimte geeft, maar graag meedenkt levert dat jou een interessante en verantwoordelijke functie op.

 

Wat wij vragen

Je bent iemand die:

 • Zelfstandig, proactief, initiatiefrijk, sociaal en communicatief vaardig is.

 • Die gemakkelijk beweegt binnen de hiërarchie van een organisatie en daarbuiten. Je bent bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust.

 • Veranderingen als uitdaging ziet, buiten de bestaande kaders denkt en anderen daarin weet mee te nemen.

 • Weet te inspireren en anderen uitdaagt om vanuit verschillende invalshoeken te denken en te doen.

 • Een stevige en verbindende persoonlijkheid.

 • Bevlogen en ondernemend is.

 • Gestructureerd en resultaatgericht werkt.

 • Goed kan reflecteren op het eigen handelen.

 

Wat breng je in elk geval mee?

Je hebt:

 • Een relevante opleiding op post-HBO/WO-niveau op het gebied van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, wonen of bestuurskunde (aangevuld met specialisatie gericht op werken in het fysiek domein);

 • Ervaring met programmamanagement en projectmatig werken;

 • Ruime ervaring binnen het fysiek domein (bij voorkeur zowel binnen overheidsinstanties als marktpartijen);

 • Een proactieve, uitvoeringsgerichte houding: je ziet constant kansen voor verbetering, vertaalt die naar acties en je pakt knelpunten actief op. 

Similar projects

+ Search all projects