Gemeenteprojecten

Freelance programmamanager implementatie omgevingswet fusiegemeente Voorne aan Zee

Geplaatst 13 okt. 2021
Project ID: YIS 9102758
Plaats
Voorne-Putten
Duur
1 jaar, 2 maanden
(1 nov. 2021 - 31 dec. 2022)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 21-10 11:00

 

Eigen toevoeging:

De huidige programmamanager omgevingswet stopt en de werkzaamheden zullen worden overgedragen. Tussentijds pakken de verschillende gemeenten wisselend taken op. 

 

Er wordt een programmamanager gezocht waarbij competenties en ervaring belangrijker zijn dan inhoudelijke kennis van de omgevingswet. De echte uitdaging zit het hem in de capaciteit en de dynamiek van de verschillende gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Ingezet wordt dan ook op een programmamanager die een uitdagendere klus wil dan waar hij of zij zich nu mee bezig houdt. 

 

De opdracht wordt vanuit de fusieorganisatie aangestuurd, waarbij verschillende projecten worden aangestuurd. De omgevingswet is er daar een van. De programmamanager stuurt een projectleider DSO aan een projectleider VTH/RO. Die laatste is ook nog niet gevonden/geworven, dus mogelijk kan dit in een combinatie worden aangeboden. Of Iemand is inhoudelijk sterk met dat aspect en kan het zelf, of heeft al iemand in gedachten om de combinatie mee aan te gaan / een idee hoe dit op te vullen. Graag meenemen in jullie voorstel. 

 

Bijkomende uitdaging is hoe om te gaan met mogelijke overbruggingsperiode wanneer de fusie nog geen feit is, maar de wet wel gehandhaafd moet worden. 

 

Details opdracht

 

Uiterlijke startdatum: 1 december, maar bij voorkeur wel al in staat eerder uren te maken. Einddatum: 31-12-2022

Aantal uur per week: 32 uur, 24 is het absolute minimum. 

Vaste werkdagen gewenst / vereist? Nee

Mogelijkheid tot (volledig) thuiswerken? Deels. Iemand moet wel bereid zijn naar locatie te komen (in overleg) en de binding kunnen zoeken met de organisatie. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand die aanwezig wil zijn.

Standplaats: Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne

Schaal: 12

Richtlijn Tarief: afhankelijk aanbod

 

Programmamanager implementatie Omgevingswet 3 fusie gemeenten

 

In 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur en geeft (veel) meer ruimte aan gemeenten. Dat is een prachtige kans voor de nieuw te vormen fusiegemeente Voorne aan Zee. Voorne aan Zee is de Fusie tussen de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis. De Implementatie van de omgevingswet wordt dan ook vanuit de fusie organisatie aangestuurd. Maar het is tegelijk een pittige opgave om niet alleen de wet te implementeren, maar ook te zorgen voor het vasthouden van de focus in de organisaties waar hectiek en korte-termijnprojecten dagelijks om aandacht vragen. Daarom zoeken we jou als ervaren programmamanager. In opdracht van een ambtelijk opdrachtgever (ART) loods jij de opgaven van het programma door de dynamiek van 3 staande organisaties, 3 besturen en een vormende fusie organisatie. Tegelijk is er een regionale samenwerking op het eiland Voorne-Putten en breder op niveau Rotterdam-Rijnmond.

 

Samen met het implementatieteam organiseer je het programma en de vele deelprojecten en zorg je voor de correcte invoering van de wet én draagvlak. Jij bent het netwerkende gezicht van de implementatie! Dat het om een bewegend doel gaat, schrikt jou niet af en we kunnen het aan jou overlaten om de bestemming te bereiken zonder dat de route exact bekend is. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Jij gaat aan de slag als programmamanager gericht op de implementatie. Je bent daarin de schakel tussen het bestuur en de organisatie in een fusie omgeving. Vanuit die rol zorg je voor inhoudelijke sturing aan en inrichting van de implementatie-activiteiten binnen het programma Omgevingswet. Deze implementatie-activiteiten zijn ingericht aan de hand van een viertal sporen. Op dagelijkse basis worden deze sporen aangestuurd door projectleiders. Jij bent vanuit het Programmateam opdrachtgever voor deze projectleiders.  

 

Het gaat hierbij om verschillende sporen, onder andere RO, (digitalisering) kerninstrumenten (DSO), VTH: vergunningverlening, toezicht- en handhaving, monitoring en financiële effecten en fusiespoor. 

 

Je stuurt je programmateamleden aan en zorgt dat zij hun werk optimaal kunnen doen. Samen met je programmateamleden zorg je ervoor dat je op professionele wijze en naar tevredenheid van de opdrachtgever en omgeving de gestelde ambitie en doelen bereikt. Je bent een prettige gesprekspartner voor bestuurlijke- en ambtelijke opdrachtgevers en medewerkers en een goede sparringpartner voor je collega programmamanagers en projectleiders. Je stelt je op als een coach en levert een grote bijdrage in de borging van de processen programmatisch werken.

 

Je bent scherp op de inhoud, proces en de afspraken, en hou je oog voor de relatie en de Multi level dynamiek van de fusie. Je ziet kansen in de samenwerking en weet die overtuigend te formuleren en te initiëren. Samen creëer je oplossingen en je neemt zelf initiatief tot nieuwe projecten, ontwikkelingen of innovaties die goed zijn om de belangen van fusiegemeente Voorne aan Zee te dienen. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en je stelt bestuursvoorstellen, projectdocumenten en beslisnotities op en rapporteert aan de Ambtelijk Opdrachtgever. 

 

Resultaat van de opdracht 

Implementatieactiviteiten van bevoegd gezagen (drie fuserende gemeenten en uitvoeringsdienst) zijn, voor zover binnen scope dit programma, gefaciliteerd. 

 

De fusie organisatie en de drie fuserende gemeenten zijn door middel van implementatieactiviteiten gestimuleerd en gefaciliteerd om de Omgevingswet per 01/07/2022 uit te voeren en van start te gaan met een werkend stelsel. 

 

Samenhang is gecreëerd tussen de verschillende projecten en sporen binnen de programmaorganisatie en tussen/met gemeenten en partners.

De fusiegemeente Voorne aan Zee is goed voorbereid op de omgevingswet zowel bestuurlijk als ambtelijk.

 

Wensen

 

Wat je doet is belangrijk, maar nog belangrijker is: hoe je het doet. Je leidt het programma met aandacht voor doelen en prioriteiten, maar je bent ook een stimulerende en vasthoudende cultuurdrager. Je hebt oog voor de – soms – uiteenlopende belangen en de impact van de nieuwe wet en daar ga je soepel mee om. Thinking on your feet is jouw tweede natuur.

 

In deze functie ben je het onmisbare schakelpunt binnen de drie gemeenten voor alle informatie en je krijgt ruim baan voor het initiëren en regisseren van het totale traject.

 

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Een heldere visie op Omgevingswet en impact op lokaal niveau
 • Minimaal een aantal jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende of senior programmamanager bij de (semi) overheid in de afgelopen 8 jaar
 • Minimaal meerdere jaren werkervaring in de afgelopen jaren met verandertrajecten in het publieke domein binnen een complexe politiek bestuurlijke omgeving.
 • Affiniteit met de technische DSO opgave.

 

Competenties

 • Je schakelt soepel tussen bestuur en organisatie.
 • Je bewaart overzicht vanuit een helicopterview.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je bent verbindend en motiverend.
 • Je stuurt voortvarend.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten