Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance programmamanager (zzp)

Posted Sep 9, 2022
Project ID: YIS 9120613
Location
Dordrecht, Zuid-Holland
Timeline:
6 months
Starts: Sep 9, 2022
Ends: Mar 9, 2023
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 16, 2022 2:00 PM

Aantal uren p/w: 28 tot 36 uur

Duur: 3 maanden met optie op verlenging

Max all-in tarief: open obv functieschaal 11

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Gaat jouw hart sneller kloppen van het sociaal domein? Word je blij van het managen van verschillende projecten en ben je een energieke enthousiaste verbinder, pro-actief en ambitieus in het bereiken van doelen waarbij je resultaat en dienstverlening aan onze klanten centraal stelt? Dan willen we graag met je in gesprek!

 

Projectmanager Sociale Dienst Drechtsteden

28-36 uur per week

Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan. Dat is waar we voor gaan en staan. Ook de projecten die jij gaat managen hebben deze visie altijd centraal staan. Als projectmanager kom je te werken bij de gemeenschappelijke regeling Sociaal, beter bekend als de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Wij voeren voor zeven gemeenten wettelijke taken uit op het gebied van werk en inkomen, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. 

 

Het sociaal domein is sterk in beweging en ontwikkeling en dat zal de komende periode ook vast zo blijven. Dat maakt dit een uitdagende en zeer afwisselende functie. Gelijktijdig manage je verschillende projecten, werk je samen met allerlei collega’s en met netwerkpartners om datgene te doen wat bijdraagt aan onze visie. Datzelfde geldt voor de SDD. Flexibiliteit, samenwerken, resultaatgerichtheid en aanpassingsvermogen zijn van doorslaggevend belang.

 

Door het vertrek van 1 van onze projectmanagers zijn we tijdelijk op zoek naar iemand die een lopend project kan overnemen én met een nieuw project kan starten. Het gaat hier om:

1.      Een samenwerkingsproject binnen 1 van onze gemeenten tussen de sociale dienst en het wijk- en jeugdteam. Inmiddels staat de samenwerking en kent deze een goede basis, maar zijn er nog genoeg mogelijkheden voor versterking, ontwikkeling en verbinding voor onze inwoners. Dit project draait inmiddels iets meer dan een jaar.

2.      Een project om samen met onze Frontoffice Werk én externe partners de dienstverlening aan jongeren verder door te ontwikkelen en vorm te geven. Dit project is nieuw.

 

Wat ga je bij ons doen?

Als tijdelijk projectmanager leidt je in elk geval deze 2 projecten binnen de SDD van de initiatie- tot en met implementatiefase. De projecten zijn divers van aard en kunnen zowel inhoudelijke zaken betreffen als meer strategische of organisatorische projecten.

 

Als projectmanager voer je het dagelijks management van het project. Daaronder valt onder andere het opstellen van een projectplan, het inrichten en aansturen van het projectteam en het rapporteren over de voortgang. Ook denk je mee over het inbedden van de resultaten structureel in de organisatie. Verder draag je integraal zorg voor tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en communicatie. Je hebt regelmatig contact met de opdrachtgever en schakelt indien nodig met verschillende niveaus over het project (denk aan uitvoering, collega's, maar ook wethouders). Je bent kritisch richting de opdrachtgever en flexibel en creatief om het doel te behalen. Je bent in staat om een vertaalslag te maken van de projectactiviteiten naar de doelgroepen en om complexe projecten te begeleiden waar meerdere stakeholders bij betrokken zijn. Daarin heb je een richtinggevende en sturende rol.

 

Kortom: Je gaat voor resultaat! Daarmee ben je niet bang om met je ‘voeten in de klei’ te staan en datgene te doen wat nodig is om het resultaat te behalen. Als gebaande paden niet naar het gewenste resultaat leiden, vind en creëer je nieuwe wegen te bewandelen. Je bent iemand die kansen en innovaties ziet en die deze inzet om onze dienstverlening te verbeteren. Je weet bovendien innovaties en mogelijke verbeteringen te vertalen naar praktische oplossingen.

 

 

Wat vragen we van je?

·      Een afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie of veranderkunde;

·      Minimaal 3 jaar ervaring met projecten binnen een complexe omgeving en/of een omgeving waar gewerkt wordt aan projecten van diverse omvang;

·      Actuele kennis en ervaring op het gebied van project-, proces- en verandermanagement en de relevante methodieken;

·      Aantoonbare affiniteit met of ervaring in het gemeentelijke sociaal domein;

·      In staat zijn om te kunnen schakelen op verschillende niveaus binnen de organisatie en in de regio;

Je bent kritisch, resultaat- en oplossingsgericht en creatief vanuit je rol, maar ook pragmatisch en zet de dienstverlening van onze organisatie centraal.

 

De Sociale Dienst kent 3 kernwaarden: we werken mensgericht, zijn vernieuwend en werken actief samen. Deze kernwaarden draag je vanzelfsprekend uit.

 

Waar kom je te werken?

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een stevige ambitie en de visie die ertoe moet leiden dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Daarbij staan drie opgaven centraal: versterken van bestaanszekerheid, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning. Elke opgave heeft meerdere ambities en speerpunten. De Sociale Dienst Drechtsteden is een regionale sociale dienst en werkt voor 7 gemeenten in de Drechtsteden. Zij zijn in grootte de vijfde sociale dienst van Nederland. Zij bedienen een gebied van 290.000 inwoners en er werken ruim 450 medewerkers.

 

Je komt te werken bij het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering en Ontwikkeling, afdeling Informatie & Kwaliteit van de Sociale Dienst Drechtsteden. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de andere afdelingen binnen de organisatie, onze gemeentelijke collega’s en netwerkpartners in de regio. Binnen dit bedrijfsonderdeel heb je 1 directe collega projectmanager.

 

Similar projects

+ Search all projects