Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance procesregisseur participatie (zzp)

Geplaatst 18 okt. 2022
Project ID: YIS 9122275
Plaats
Assen, Drenthe
Uren
36 Uur/week
Periode
3 maanden
Start: 1 nov. 2022
Einde: 1 feb. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorstel datum: 25 okt. 2022 12:00

Start: 1-11-2022

Duur: 3 maanden (eventueel verlengen met 3 maanden)

Uren: 32-36 uur per week

Schaal: 11 (medior/senior)

Gesprekken: 26 oktober

Richttarief (medior-senior): € 82,75-€91,00

 

Opdracht:

Steeds vaker komen er complexe maatschappelijke vraagstukken op ons af, die we als gemeente niet meer alleen kunnen aanpakken en oplossen. De gemeente, inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere partijen hebben elkaars kennis, ervaring, creativiteit én organisatiekracht nodig om de beste keuzes te maken voor Assen. Voor deze participatie-opgave zoekt het Ontwikkelteam Participatie een enthousiaste Procesregisseur voor tijdelijke vervanging van een van de twee Procesregisseurs.

 

In de opdracht ligt de focus op twee vormen van participatie.

·       Inwonersparticipatie: hoe de gemeente inwoners wil betrekken.

·       Overheidsparticipatie: hoe wij initiatieven vanuit inwoners, ondernemers en organisaties mede mogelijk kunnen maken.

 

De gemeente Assen streeft daarbij naar een verbeterde samenwerking met inwoners en andere stakeholders, het meer werken in cocreatie en het laten meetellen van de stem van de inwoner in besluitvorming, het bereiken van inwoners die we nog niet eerder bereikten en het daarbij experimenteren met nieuwe vormen van participatie. 

 

 

Organisatie/ Team

Het Ontwikkelteam Participatie bestaat uit een Procesmanager, twee Procesregisseurs, een Communicatieadviseur, Projectsecretaris en twee Participatiecoaches (waarvan één een trainee is). Jouw functie valt binnen het team Projecten en Gebiedsgericht werken (P&GGW).

 

Het Ontwikkelteam Participatie (OTP) heeft een regisserende rol. Dit betekent dat het team stimuleert en faciliteert wat nodig is om de beweging (verder) op gang te brengen. Het team coacht de medewerkers, jaagt aan, stimuleert eigenaarschap, zorgt voor verbindingen en (het ontwikkelen van) de gewenste ondersteuning.

 

Het OTP richt zich daarbij op 4 ontwikkellijnen: 

 1. Creëren van bewustwording.
 2. Voldoen aan wetgeving.
 3. Ondersteunen en faciliteren van de medewerkers, het college, de gemeenteraad en de inwoners.
 4. Leren van ervaringen.

 

 

 

Jouw competenties

 

Omgevingsbewustzijn, zelfstandigheid, netwerken, samenwerken, verbindend vermogen, resultaatgerichtheid, creativiteit, mondelinge communicatie, schriftelijke communicatie.

 

Jij

 

Als Procesregisseur ben je (mede)verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de ontwikkellijnen.

·       Je neemt medewerkers mee in het belang van participatie en hoe zij dit in hun dagelijkse werk kunnen inbedden, onder andere aan de hand van goede voorbeelden.

·       Je legt verbindingen tussen het team en de organisatie, tussen medewerkers onderling en tussen de organisatie en de buitenwereld.

·       Je initieert activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de ontwikkellijnen, zoals aanbod van trainingen, bijeenkomsten, pilot-projecten en experimenten met nieuwe vormen van participatie.

·       Je ontwikkelt tools die kunnen helpen om enerzijds een goede afweging te maken over de inzet van participatie en anderzijds om uitvoering te geven aan participatie.

·       Je ontwikkelt een monitoringsaanpak en werkt mee aan het voorbereiden en opstellen van de rapportage voor het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

·       Je bent aanspreekpunt en sparringpartner voor de Participatiecoaches.

 

Wij vragen

 

Om je opdracht goed te kunnen vervullen verwachten we dat je:

 • Op HBO+ niveau kunt denken en handelen.
 • Een gedreven verbeteraar bent en bij voorkeur ervaring hebt met het optimaliseren van (werk)processen.
 • De totale ontwikkelopdracht kunt overzien, en jouw aandeel hierin. Je bent zelfstandig in het uitvoeren van je eigen opdracht. Wanneer het nodig is zoek je de afstemming of samenwerking met je teamgenoten.
 • Strategisch denken weet om te zetten naar acties en om te zetten naar een planmatige aanpak.
 • Gemakkelijk contact legt, goed kunt luisteren en aansluit bij wat voor anderen belangrijk is.
 • Zowel collega’s als inwoners (en organisaties) kunt inspireren om het anders te doen.
 • In staat bent om bruggen te bouwen. Je bent daarbij altijd op zoek naar het gezamenlijke belang tussen collega's, inwoners, ondernemers en andere externe partijen.
 • Buiten de kaders denkt en initiatief durft te nemen om te innoveren. Je geeft daarbij het goede voorbeeld.
 • Actief inspeelt op kansen en risico’s.
 • Ruime ervaring hebt met programmatisch en/of projectmatig werken.
 • Jezelf herkent in de woorden: omgevingsbewust, verbinden en inspireren, nieuwsgierig, lef, innovatie, leren door te doen, verbeteren, faciliteren.

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten