Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance procesmanager klimaatcorridor A67 (zzp)

Geplaatst 28 feb. 2023
Project ID: YIS 9129378
Plaats
Heeze, Noord-Brabant
Uren
24 uur/week
Periode
9 maanden
Start: 15 mrt. 2023
Einde: 29 dec. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 6 mrt. 2023 13:00

Startdatum: 15-03-2023

Einddatum: 29-12-2023

Uren: 24 uur per week

Functieschaal: 10 seniorDe procesmanager wordt ingehuurd door de gemeente Heeze-Leende als kartrekker van de Klimaatcorridor A67. De procesmanager werkt niet structureel vanuit het gemeentehuis. Overleggen met de ambtelijke kartrekker kunnen in samenspraak worden vastgelegd qua tijd en locatie.

Wat zijn de concrete stappen voor 2023 (1 maart tot en met 31 december 2023)

 • Vastleggen organisatiestructuur

 • Formuleren plan van aanpak (doel, projectdefinities, opgaven, wensen etc.)

 • Voortzetting quickscan en uitbreiding tot SWOT: kansen en belemmeringen voor planologische aspecten, bestemmingsplannen, bestuurlijke zaken etc.

 • Inventarisatie van de mogelijkheden voor innovatie (voortzetting studententraject TU/E) en creatief, integraal ontwerp (samenwerking met creatieve partners)

 • Vastleggen randvoorwaarden (landschappelijk, natuur, ruimte, financiën, inzetplanning) per project met stakeholders, waarbij ingezet wordt op zo min mogelijk kaders om ruimte te laten voor o.a.

 • (sociale) innovatie;

 • Communicatie en visualisatie;

 • Keuze en vaststelling programma en projecten door gemeenten.De Klimaatcorridor zoekt:

 • een procesmanager die integraal en opgave gericht werkt,

 • een verbinder is want de Klimaatcorridor is een project van 10 gemeenten en externe stakeholders (RWS, BMF, Enexis, ZLTO, Brainport, Staatsbosbeheer, Brabantslandschap, Waterschappen, bedrijven etc.), stakeholder management moet dus een van de vaardigheden zijn gezien de hoeveelheid stakeholders,

 • heeft bestuurlijke sensitiviteit (overleggen met bestuurlijk kartrekker wethouder Van Breugel en andere wethouders),

 • is onafhankelijk (geen belangen bij dit project),

 • maar wel intrinsiek gemotiveerd is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem, dus energievol, enthousiast, betrokken bij het onderwerp en kansen ziet in plaats van problemen. 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten