Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance procesbegeleider uitwerking Integraal Zorg Akkoord Regio Flevoland (zzp)

Posted Mar 8, 2023
Project ID: YIS 9129911
Location
Almere , Flevoland
Duration
4 maanden
(Mar 20, 2023 - Jul 31, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 13, 2023 1:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Duur opdracht: in eerste instantie t/m 31-7 met kans op verlenging tot het einde van het jaar

Aantal uren week: 24 uur

Voorsteltermijn: 14-3

Selectie communicatie: donderdag 15-3


Samenwerking in het sociaal domein in de regio Flevoland

De zes Flevolandse gemeenten werken samen met andere betrokkenen aan de transformatie in het sociaal domein. Dit doen we op lokaal niveau en ook samen in de regio. Die samenwerking gaat met name over verschillende onderdelen van de Jeugdwet (specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, en Veilig Thuis Flevoland), de Wmo (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en het bredere palet van taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling) en het terrein van preventie en gezondheid (samenwerking zorgverzekeraar tav oa het Integraal zorgakkoord). De gemeente Zeewolde heeft besloten om per januari 2024 de samenwerking binnen Flevoland te beëindigen en de samenwerking zal vanaf die datum bestaan uit vijf deelnemende gemeenten.

Wij zoeken een procesbegeleider voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA)

In september 2022 is landelijk het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het Zorgakkoord buigen de zorgsector en het kabinet zich over de opgaven die we te doen hebben om de zorg ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat doen we ook in Flevoland. Als Flevolandse gemeenten trekken we daarbij op met elkaar, met de zorgverzekeraar en met zorgpartijen.

Ter ondersteuning van deze uitwerking zoeken wij een (regionaal) Procesbegeleider. Als Procesbegeleider werk je nauw samen met de strategisch adviseur van de zorgverzekeraar en de regiocoördinator namens de gemeenten. Je stemt af met de regionale werkgroep Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar, en legt verbinding met alle betrokken zorgpartijen. Jij bent degene die initieert en inspireert waar nodig, en die de motor vormt achter de totstandkoming van een programmaplan, een samenwerkingsstructuur en uiteindelijk een regioplan.

Aanvullend aan de rol van Procesbegeleider voor de regio Flevoland stelt de gemeente Almere 8 uur per week extra beschikbaar voor coördinatie van de uitwerking specifiek voor Almere. Dit houdt in dat je de gemeente Almere vertegenwoordigt in de regionale werkgroep gemeente-zorgverzekeraar voor een aantal thema’s, waaronder Kansrijke Start, Valpreventie bij ouderen, overgewicht bij kinderen en volwassenen. Je doet dit in verbinding en samenwerking met de Almeerse beleidsadviseurs die aan de genoemde thema’s werken.

Wat ga je doen

Je brengt de acties en tijdlijnen uit IZA, GALA en WOZO in kaart en vertaalt deze naar een programmaplan waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de acties. In het programmaplan staat een prioritering van onderwerpen beschreven, benodigde capaciteit en middelen, benodigde partners per onderwerp/thema, de te volgen werkwijze en de verbinding daarvan tussen regionale en lokale activiteiten, en de samenwerkings- en besluitvormingsstructuur tussen de gemeenten, de zorgverzekeraar, zorgpartners, de Zorgtafel en kennispartner GGD. Vervolgens geef je leiding aan het proces om met de betrokken partijen een Regioplan op te stellen. Je begeleidt het verzamelen van input en het schrijven van het plan en weet op de juiste momenten patiënten, ervaringsdeskundigen en/of inwoners te betrekken.

Aanvullend ben je voor de gemeente Almere de linking pin in de regionale werkgroep gemeenten -zorgverzekeraar en de lokale werkgroep GALA/IZA van de gemeente Almere en beleg je de uitvoering van werkzaamheden die hieruit voortkomen bij de Almeerse inhoudelijke beleidsadviseurs.


Wie ben jij

Je beschikt over een HBO-werk- en denkniveau en je hebt aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur binnen een overheidsomgeving of de zorgsector. Bestuurlijke sensitiviteit is jouw niet onbekend. Je hebt kennis van de vraagstukken en ontwikkelingen in het zorgdomein, het liefst in de regio Flevoland. Je bent een verbinder, toegankelijk en resultaatgericht. Je weet ‘denken’ te vertalen naar ‘doen’. Een pragmatische aanpakker die in staat is een breed plan naar een procesresultaat te brengen.

Je hebt oog voor de dynamiek in de samenwerking, kunt schakelen tussen verschillende invalshoeken en weet anderen op een prettige manier te betrekken en betrokken te houden.

Wat bieden wij

Het betreft een tijdelijke functie tot 1 juli 2023 voor 16-24 uur per week (16 uur voor de regio, 8 uur de aanvullende werkzaamheden voor de gemeente Almere). Mogelijk volgt daarna een verlenging tot 31 december 2023

Similar projects

+ Search all projects