Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance procesbegeleider initiatieven omtrent circulaire economie in Waddinxveen (zzp)

Geplaatst 11 okt. 2022
Project ID: YIS 9122056
Plaats
Waddinxveen, Zuid-Holland
Uren
12 uur/week
Periode
5 maanden
Start: 28 okt. 2022
Einde: 11 apr. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 26 okt. 2022 14:00

Startdatum: z.s.m.

Aantal uur per week: 8-12

Duur opdracht: Tot 31/12/2022 met optie tot verlenging voor waarschijnlijk minder uren (1 dag per maand)

Inschaling: schaal 11

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Procesbegeleider initiatieven omtrent Circulaire Economie in Waddinxveen

 

De gemeente Waddinxveen wil stappen maken op het gebied van Circulaire Economie. In de uitvoering van het Koersdocument Duurzaamheid waarin circulaire economie één van de pijlers vormt willen we met betrokken ondernemers de eerste concrete stappen zetten om de circulaire economie in Waddinxveen op gang te helpen.

 

Om dit voor elkaar te krijgen zijn we in gesprek met enthousiaste ondernemers die graag aan de slag willen met dit onderwerp. Dit heeft geleid tot een tweetal initiatieven, welke we graag van de kant willen krijgen.

 

Intervisiegroep circulaire economie

Het eerste initiatief betreft het vormen van een intervisiegroep circulaire economie met een aantal ondernemers die kunnen worden aangemerkt als ‘koploper’ als het gaat om circulaire economie. De intervisiegroep heeft tot doel dat ondernemers van elkaar leren en elkaar inspireren. Deze sessies zullen periodiek georganiseerd worden. De invulling van deze sessies ligt (nog) niet vast.

 

Circulaire maakindustrie

Het tweede komt voort uit een initiatief van een enthousiaste ondernemer. Deze ondernemer wil in een triple-helix samenwerking een project starten m.b.t. circulaire economie in de maakindustrie.  De ambitie is om samen met het onderwijs en de gemeente middels een concrete onderzoeksvraag omtrent de circulaire maakindustrie te komen tot een project met een voor de betrokken ondernemers nuttige uitkomst. Dat wil zeggen dat bij afronding van het project de ondernemers voort kunnen bouwen op de resultaten en ander ondernemers geïnspireerd raken aan te haken, waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat in het circulair ondernemen in Waddinxveen. 

 

Wat ga je doen:

•   Het initiatief intervisiegroep circulaire economie en ook het initiatief circulaire maakindustrie    begeleiden

•   Voor intervisiegroep de aanjager zijn (organiseren, faciliteren)

•   Met potentiële deelnemers in Waddinxveen in gesprek om hen mee te laten doen

•   In gesprek met hogeschool over bijdrage en voorwaarden

•   Organiseren start-bijeenkomst waarin de onderzoeksvraag wordt vastgesteld en de condities    om aan de slag te gaan met alle partijen

•   Een kort plan van aanpak opleveren; zorgen voor goede start

•   Waar nodig opstellen college/raadsvoorstel.

•   Optioneel: In 2023 technisch voorzitter van een overlegstructuur

 

Wat neem je mee:

•   Kennis van de maakindustrie en kennis van mogelijkheden circulaire maakindustrie

•   Kennis/ervaring omtrent subsidiemogelijkheden

•   Ervaring in het begeleiden van (triple-helix) processen

•   Kennis/ervaring in het opzetten van living-labs is een pre

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten