Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance plantoetser verkeer (zzp)

Posted Feb 22, 2023
Project ID: YIS 9129148
Location
Sint-Michielsgestel , Noord-Brabant
Duration
4 maanden
(Mar 13, 2023 - Jun 30, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 10, 2023 5:00 PM

Startdatum zsm

Einddatum tot juli met optie tot verlenging

Hybride mogelijk.

Uren: 1× 36u/week of 2 personen voor 18u/week.

Richttarief euro 60,-, geen knockout! Wel ervaring gewenst!

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst.


Plantoetser Verkeer

De teams Inrichting Verkeer & Reiniging en Beheer & Uitvoering toetsten en beoordelen ruimtelijke ontwikkelingsplannen. In een later stadium adviseren ze over plannen voor de inrichting van de openbare ruimte. Vanwege het groeiend aantal ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zijn we op zoek naar een Plantoester Verkeer.

Projectleiders van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling zijn verantwoordelijke voor landelijke en stedelijke ruimtelijke projecten. De Plantoetser Verkeer wordt inhoudelijk betrokken bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Bij ontwikkelingen ben jij het aanspreekpunt van de discipline Verkeer voor collega’s met adviesvragen, vanaf de intaketafel tot aan het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Als plantoetser Verkeer en mobiliteit voor de ruimtelijke ordening

·        Samen bouwen we aan een leefbaar en bereikbaar Boxtel en Sint-Michielsgestel.

·        Je beoordeelt ruimtelijke ontwikkelingsplannen op verkeerskundig terrein. Je werkt hoofdzakelijk aan kleine (woon)projecten.

·        Als verkeerskundige lever je zelf binnen de gestelde kaders advies of toets je andermans voorstellen. Je adviseert over mobiliteitsoplossingen bij woningbouw projecten.

·        Je verricht voorbereidend onderzoek of laat dit verrichten. Je levert verkeersgegevens tbv akoestisch onderzoek.

·        Je werkt veel samen met collega’s zoals stedenbouwkundigen, wegontwerpers, kostendeskundigen, projectleiders.

·        Je levert een bijdrage aan anterieure overeenkomsten en programma's van eisen ten behoeve van extern voor te bereiden plannen.

Als adviseur Verkeer bij inrichting voor de openbare ruimte

·        Als specialist ben je binnen projecten verantwoordelijk voor de inbreng van het aspect bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

·        Je werkt daarbij samen met projectleiders Ruimtelijke Ordening, projectleiders Openbare Ruimte, collega’s van de teams Beheer Openbare Ruimte en Toezicht & Handhaving.

·        Bij inrichting en reconstructies in de openbare ruimte ondersteun je op verkeerskundig terrein: adviseer je over mogelijke herinrichting van de infrastructuur; zorg je voor afstemming op integrale verkeerskundige en overige ruimtelijke inrichtingsaspecten; zorg je voor draagvlak bij belanghebbenden; assisteer en adviseer je de eindverantwoordelijke projectleider bij het ontwerpproces, inspraak en uitvoering.

Het team

Je thuisbasis is bij jouw collega’s van Verkeer. De teams Inrichting Verkeer & Reiniging (IVR), Beheer & Uitvoering (B&U) en Wijkbeheer (WB) beheren samen de openbare ruimte van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Dat doen we met aanleg- en onderhoudsmaatregelen en door te werken met beleids- en beheerplannen. We zetten er graag samen de schouders onder en zoeken de verbinding met andere afdelingen. We zijn gericht op maatschappelijke ontwikkelingen en houden rekening met de verwachtingen van inwoners en bedrijven. Je legt verantwoording af aan de teamleider IVR.

Similar projects

+ Search all projects