Gemeenteprojecten

Freelance Planeconoom

Geplaatst 28 apr. 2021
Project ID: YIS000657
Plaats
Zwijndrecht
Duur
8 maanden
(28 apr. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Ben jij straks ons creatieve sparringpartner voor onze projectmanagers? Kan jij adviseren over ontwikkel- en uitgifte strategieën en de financieel economische aspecten van grotere gebiedsontwikkelingen in goede banen leiden en tegelijkertijd een flinke bijdrage leveren aan onderhandelingstrajecten en tegelijkertijd het besluitvormingsproces mee begeleiden? Wil je acteren in een dynamisch speelveld van ruimtelijke projecten en de sparringpartner zijn van het afdelingshoofd Realisatie en de collega's van het grondbedrijf?

 

Vind jij het belangrijk om te werken in een organisatie met een goede werksfeer en oog voor talent en talentontwikkeling? Heb jij oog voor de samenleving en wil je bijdragen aan het mooier maken van de leefomgeving in Zwijndrecht?

 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 


Wat ga je doen?

Als belangrijke adviseur neem je deel aan verschillende projectteams waarin je adviseert over planeconomische vraagstukken van heel uiteenlopende aard (b.v. haalbaarheidsanalyses, opstellen en actualiseren grondexploitaties, opstellen en actualiseren risicoanalyses, stakeholderanalyses). Je adviseert de projectmanagers en de collega's gevraagd en ongevraagd en bent een teamspeler met

oog voor transparantie en integriteit. Jij draait zelfstandig mee in projectgroepen, neemt zelf initiatief en brengt waar nodig je planeconomische expertise (tijdig) in. Als planeconoom bewaak je de financiële kaders, waaronder de kredieten in de projectadministratie, stuur je bij waar nodig en verzorg je de benodigde rapportages hierover. Je kan zelf een projectadministratie vorm geven en bewaken. Je ondersteunt projectmanagers bij specifieke uitvoeringsvraagstukken, w.o. interpretatie van regelgeving en specifieke contracten en overeenkomsten. Bij overleggen en/of

onderhandelingen met externe (private) partijen ondersteun jij de projectmanagers proactief en beschik je over goede onderhandelingsvaardigheden. In jouw functie vertegenwoordig je binnen gegeven kaders en mandaat de organisatie in rechte.

 

Wat neem je mee?

●   Een afgeronde academische of hbo-opleiding in de richting van planeconomie;

●   Minimaal 4 jaar relevante werkervaring als planeconoom;

●   Aantoonbare ervaring met het opstellen van grondexploitaties;

●   Je kan beleidsmatig en strategisch adviseren en handelen;

●   Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen;

●   Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen en weet compromissen te sluiten;

●   Actuele kennis van planeconomie, locatieontwikkeling en relevante wet- en regelgeving op

het gebied van planeconomie inclusief fiscale aspecten en Besluit Begroting en

Verantwoording (BBV);

●   Kennis van civiele techniek, (residuele)grondwaarde berekeningen en onderhandelingen;

●   Je communicatief vermogen is buitengewoon goed ontwikkeld. Je schrijfstijl is kort, bondig en helder;

●   Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk en creatief;

●   Je bent een netwerker en weet je eigen netwerk op te bouwen en te onderhouden.

 

Gewenste competenties voor de functie zijn: analytisch vermogen, samenwerken, accuratesse, overtuigingskracht en zakelijk inzicht.


Waar kom je te werken?

Als planeconoom ben je werkzaam op de afdeling Realisatie. Een belangrijke taak van deze afdeling is het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. De afdeling is daardoor erg zichtbaar voor de samenleving. Van het realiseren van gebiedsontwikkelingen tot de vernieuwing van riolering. Van het herstructureren van wijken tot het onderhouden van al ons groen. Van het (strategisch) beheren van het gemeentelijk vastgoed tot het onderhouden en beheren van de begraafplaatsen. Van het aanleggen van speelplekken tot het beheren en onderhouden van sportvelden. Van het faciliteren van bewonersinitiatieven tot het adviseren over verkeersituaties. De afdeling bestaat uit circa 95 medewerkers, verdeeld over verschillende teams:

 

●   Team BOR (Beheer Openbare Ruimte)

●   Team Uitvoering

●   Team Projecten

●   Team Vastgoed, Accommodaties en Begraafplaatsen

 

Het team

Jij wordt onderdeel van het team Projecten. Team Projecten is een klein en informeel team dat

bestaat uit projectleiders, planeconomen, controller projecten/grondbedrijf, privaatjurist en projectondersteuning waarin samenwerken centraal staat. Het team richt zich op het uit(laten) voeren van gebiedsontwikkelingen waarbij het verantwoordelijk is voor de procesbegeleiding en de financiële aspecten van ruimtelijke initiatieven. Vanuit het team draait de planeconoom als vertegenwoordiger van het 'grondbedrijf' ook mee in gebiedsontwikkelingen die door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aangestuurd worden (zowel actief als faciliterend grondbeleid). Naast het contact met de collega's van het team en de afdeling, heb –en leg- je dus ook veel contact met collega's van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling die zich bezig houden met de beleidskaders waaraan ruimtelijke ontwikkelingen dienen te voldoen.

 

Waar staan wij voor?

Gemeente Zwijndrecht stimuleert samenwerking bij de uitvoering van het werk tussen en met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Wij zien de inwoners niet alleen als klanten met vragen, maar als belangrijke partners met kennis en kunde. Wij geloven in de kracht van de samenleving voor antwoorden op (toekomstige) maatschappelijke vragen en opgaven. Als gemeente hebben we hierbij de kennis, initiatieven, nieuwe ideeën en inzet vanuit de samenleving nodig. Samen zijn we beter in staat om te reageren en vorm te geven aan nieuwe ruimtelijke opgaven.

 

In Zwijndrecht noemen wij deze manier van werken samenlevingsgericht werken. Wij willen ons hierin graag verder ontwikkelen. Wij zoeken een collega die hier een flinke bijdrage aan wil leveren!

 

Ons raadsprogramma “Krachtig Zwijndrecht” omvat een stevig ambitie. Het realiseren van stevige bouwambitie en daarmee bijdragen aan een evenwichtigere bevolkingssamenstelling is een van die opdrachten. Om te voorzien in de groeiende woningbehoefte zijn daardoor veel extra woningen nodig. Zwijndrecht wil hier graag een evenredig aandeel in leveren in de groeiambitie van de Drechtsteden.


Sollicitatie deadline is 10-5 om 08:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten