Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance planeconoom (zzp)

Posted Feb 16, 2023
Project ID: YIS 9128699
Location
Gorinchem , Zuid-Holland
Duration
4 maanden
(Feb 24, 2023 - Jul 1, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
93 - 104 €/hr
Application Deadline: Mar 13, 2023 12:00 PM
 • Start: zo snel mogelijk

 • Opdracht tot 1 juli met grote kans op verlenging

 • 32-36 uur

 • Combinatie op kantoor (stadhuis) en thuiswerken is prima mogelijk.

 • Reden: er vertrekt een planeconoom 1 april. Er is dus tijd voor een inwerkperiode.

 • Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 • max. tarief: 103,50


De teammanager zoekt een planeconoom die met verschillende projecten kan meedraaien en niet sec een rekenkundig planeconoom. Bij voorkeur ook andere rollen gehad, zoals projectleider die ook strategische plannen kan maken.Functieomschrijving

Als planeconoom adviseer je over het te voeren gemeentelijk grondbeleid inclusief grond aan- en verkopen en de algehele financiële situatie van de bouwgrond. Daarbij dien je in staat te zijn om verschillende belangen bij elkaar te brengen. Je bent bewogen om een ontwikkeling te bezien vanuit het financieel perspectief én om deze in financiële, ruimtelijke en maatschappelijke zin mogelijk te maken. Je functioneert daarbij als verlengstuk en adviseur van de projectleider, waarbij je risico’s op project- en portefeuilleniveau helpt te identificeren en voorstellen doet om deze te beheersen. Je levert een vaktechnische bijdrage in de realisatie van projecten middels o.a. deelname in werk- en projectgroepen. Daarin ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen en herzien van het MPG en van exploitatieberekeningen en beoordeel je samen-werkingsovereenkomsten. Je treedt op als zelfstandig planeconoom in een grote PPS-constructie. Je treedt op als vraagbaak voor je collega’s.

 

De Werkzaamheden

De door de planeconoom uit te voeren werkzaamheden laten zich als volgt omschrijven:

 • Het verzorgen van de financiële informatie (en mutaties) van de verschillende grondexploitaties en erfpachtconstructies. Het signaleren van bijzonderheden en beheer van de grondexploitaties tot en met de verantwoording bij de accountant.

 • Het leveren van een bijdrage bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting m.b.t. de grondexploitaties.

 • Jaarlijks rapporteren over de stand van zaken van de woningbouwprojecten/grondexploitaties met een doorkijk naar de planning.

 • Het opstellen van haalbaarheidsstudie en/of QuickScan berekeningen inzake de kosten en risico’s bij de verwerving van gronden t.b.v. nieuwe woningbouw locaties en bedrijventerreinen.

 • Het berekenen van exploitatiebijdragen in geval van zelfontwikkeling van gronden door particuliere eigenaren.

 • Het opstellen van exploitatieberekeningen/plankostenscan in geval van faciliterend grondbeleid, waaronder de financiële componenten in de anterieure overeenkomst.

 • Het actualiseren van de basisdocumenten zoals de nota grondbeleid.

 • Het zorgdragen voor overview en het samenbrengen van verschillende plannen, ontwikkelingen en diverse expertises. Is daartoe het vaste aanspreekpunt m.b.t. de grondexploitaties voor het team Financiën.

 • Is sparringpartner bij het beoordelen van bouwclaims van ontwikkelaars.

 • Het jaarlijks per lopende exploitatie inzichtelijk maken van de nog komende kosten voor bouw- en woonrijp maken.

 • Het bepalen van waarde van de gronden op het moment dat er overwogen wordt om inbreidingsplannen te realiseren.

 • Deelnemen aan projectgroepen locatie- en gebiedsontwikkeling en projectoverleg/onderhandelingen met externe partijen.Van alle medewerkers van onze gemeente verwachten wij dat zij samenwerkingsgericht zijn, hun doelen weten te realiseren en zich klantgericht en flexibel opstellen. In de functie van planeconoom vragen wij dat je beschikt over een aantal specifieke functie-competenties. In deze functie moet je omgevingsbewust zijn, beschikken over een analytisch vermogen en overtuigingskracht en oplossingsgericht kunnen denken.


Verder is succes in deze functie sterk afhankelijk van de bagage die wordt meegenomen:

•  Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, alsmede een relevante opleiding op heao/hbo-niveau (financiële/bedrijfseconomie/civiel techniek).

•  Je bent contactueel en redactioneel vaardig, analytisch en hebt een goed oplossend vermogen.

•  Je neemt initiatieven, treedt handelend op en bent zowel flexibel als in staat om onder tijdsdruk te werken.

•  Je hebt ook voldoende kennis van geautomatiseerde omgeving en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

•  Je kunt goed overweg met Excel en andere benodigde computersoftware;

Similar projects

+ Search all projects