Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance P&O adviseur (zzp)

Posted Sep 6, 2022
Project ID: YIS 9120411
Location
Rockanje , Zuid-Holland
Duration
5 maanden
(Oct 10, 2022 - Mar 24, 2023)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 20, 2022 12:00 PM

Startdatum inzet: 10-10-2022

Einddatum inzet: 24-3-2023

Uren per week: 32

Optie tot verlenging? Nee (zwangerschapsverlof)

Vaste werkdagen gewenst / vereist? Ja, donderdag op locatie.

Mogelijkheid tot thuiswerken? Ja (hybride 50/50).

Kandidaten die eerder worden aangeboden, worden (mogelijk) eerder beoordeeld en uitgenodigd voor een kennismaking.

 

 

De P&O adviseur valt rechtstreeks onder het Teamhoofd Bestuur, Communicatie & Organisatie.

 

Doel van de functie

Het adviseren over, mede ontwikkelen en uitvoeren van het personeels- en organisatiebeleid en toepassen van de arbeidsvoorwaarden.

Functie-inhoud (hoofdtaken)

1. Adviseren over, mede ontwikkelen en uitvoeren van het personeels- en organisatiebeleid.

2. Adviseren over de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden en de toepassing van het personeelsbeleid, alsmede het ondersteunen van het (lijn)management bij de uitvoering/toepassing ervan.

3. Het verzorgen van wervings- en selectieprocedures voor uitvoerende functies.

4. Verrichten van overige werkzaamheden.

 

Korte uitwerking hoofdtaken (in deeltaken)

 

AD 1

Signaleert ontwikkelingen op het beleidsterrein.

Verzamelt, inventariseert en analyseert ontwikkelingen en informatie.

Adviseert mede over de (strategische) beleidsontwikkeling op het gebied van Personeel & Organisatie.

Vertaalt landelijke wet- of regelgeving naar gemeentelijk beleid.

Voert intern en extern overleg met betrekking tot deze werkzaamheden.

Stelt beleidsadviezen op.

 

AD 2

Adviseert over diverse rechtspositieregelingen.

Maakt voorstellen/adviezen op het gebied van de uitvoering arbeidsvoorwaarden en de toepassing van het personeelsbeleid.

 

AD 3

Stelt het persoonlijkheidsprofiel op i.s.m. leidinggevenden/directe collega’s

Stemt in selectiecommissie belangrijkste competenties af.

Draagt zorg voor de (concept)-advertentietekst.

Selecteert mede de kandidaten voor het kennismakingsgesprek.

Ondersteunt en adviseert de selectiecommissie.

 

Voert het arbeidsvoorwaardengesprek

Draagt zorg voor het indiensttreding voorstel aan de gemeentesecretaris.

Ondersteunt bij de werving & selectie van uitzendkrachten, inhuur en stagiaires en is contactpersoon voor de scholen.

 

AD 3

Draagt mede zorg voor het opstellen van het opleidingsplan.

Verstrekt informatie over allerlei vragen op het gebied van opleiding & ontwikkeling.

Organiseert incompany trainingen.

Organiseert PMO’s en medewerkersonderzoeken.

Houdt exit-interviews.

Verricht werkzaamheden in het kader van de ziektekostenverzekering, sociale

verzekeringswetgeving en pensioenwetgeving

Onderhoudt externe contacten met onder andere IZA, UWV, Belastingdienst en ABP.

Is inzetbaar in het kader van de crisisbeheersing (rampen, calamiteiten e.d.) en in het verlengde daarvan de Wet Veiligheidsregio’s (deze werkzaamheden in of t.b.v. andere gemeenten).

Is in principe ook inzetbaar op andere taken dan wel binnen andere organisatie- onderdelen.

 

 

Functie specifieke kennis

o Kennis van het vak

 

Vaardigheden

o Resultaatgerichtheid

o Communiceren

o Invoelingsvermogen

o Anticiperen

o Analyseren

o Belangen hanteren

 

Houding

o Accuraat

o Concentratievermogen

o Discipline

 

Jij brengt mee: 

 • HBO niveau
 • Kennis van gemeentelijke rechtspositieregelingen, verzekerings-, belasting- en pensioenregelingen.
 • Kennis van de sociale wetgeving.
 • Vaardigheid in het opstellen van adviezen.
 • Vaardigheid in het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.
 • Vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen.
 • Vaardigheid in klantvriendelijk werken

 

Competenties

 • Generiek
 • Externe gerichtheid
 • Samenwerking
 • Verantwoordelijkheid
 • Reflectie
 • Aandacht voor kwaliteit

 

 

Organisatie: Gemeente Westvoorne.

Vanaf 1 januari 2023 fuserend met Gemeente Hellevoetsluis en Brielle. Ten aanzien van voorbereidingen zal P&O adviseur taken moeten voorbereiden hier omtrent.

Standplaats: Rockanje (Westvoorne)

Minimaal aantal recente en relevante jaren werkervaring? 5 jaar. 

 

 

Must haves (knockouts)?

• Ervaring als P&O adviseur

• Ervaring binnen gemeenten

 

 

Wanneer is inhurend manager tevreden aan het einde van de interim-opdracht?

Input een ondersteuning en bijdrage heeft geleverd ter voorbereiding op de fusie tussen de 3 gemeentes naar de gemeente Voorne aan zee.

De nieuwe adviseur wordt verwacht zelfstandig en zelfredzaam aan de slag te kunnen. De lijnen zijn kort, team is klein. Maar na de fusie zullen de lijnen anders zijn en kan het team te maken krijgen met implementatie en organisatie vraagstukken.

 

Laptops en telefoons worden in beginsel niet door de gemeente verzorgt. Hier dient de zelfstandig ondernemer zelf in te voorzien.

 

Similar projects

+ Search all projects