Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Opzichter Civiele Techniek

Posted Apr 1, 2021
Project ID: YIS000583
Location
Asten
Duration
2 maanden
(May 1, 2021 - Jun 30, 2021)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown

Team UDAS (Uitvoerings Dienst Asten Someren) is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Asten en Someren. Dagelijks zet team UDAS zich met volle overgave in voor het beheer, onderhoud en de instandhouding van de openbare ruimte. Als toezichthouder civiele techniek coördineer je onder andere de civiele onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit vraagt om oprechte betrokkenheid waarbij je geen concessies doet in kwaliteit. Jij zorgt in een informele werksfeer dat de onderhoudswerkzaamheden vlotjes verlopen binnen de vooraf vastgestelde kaders, kwaliteitseisen en contractstukken.


Wat houdt het werk in?

 • Je ziet erop toe dat de openbare ruimte effectief en efficiënt wordt beheerd en onderhouden; 
 • Je organiseert en stelt mede (werk)planningen op over beheer, onderhoud, renovatie en controle voor één van de twee wijkteams en voor onderhoudswerkzaamheden;
 • Je bewaakt de planning, financiën en zorgt ervoor dat de gewenste kwaliteit wordt geleverd;
 • Je rapporteert over eventuele knelpunten;
 • Je bent verantwoordelijk voor de werkadministratie en zorgt dat alle administratie op het gebied van het bestek, inkoop en de financiën op orde is;
 • Je voorziet de aannemer tijdig van de juiste en volledige informatie, zodat hij zijn werkzaamheden goed kan uitvoeren;
 • Je draagt zorg voor een goede en heldere communicatie met de burger, wijkmedewerkers, aannemers, de interne organisatie, derden en belanghebbenden;
 • Je signaleert afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van het contractdocument, bestek en de tekeningen. In dergelijke situaties stuur je de aannemer aan;
 • Je hebt een adviserende rol bij het toetsen van ontwerpen, contractdocumenten, werkomschrijvingen en opleveringen. Daarnaast vervul je de rol van opdrachtnemer in het samenwerkingsverband met de gemeente Someren;
 • Je bent bekend met het mede vergunnen vergunningen kabels en leidingen, toezicht daarop en digitale administratieve afhandeling daar van.
 • Je vervangt collega opzichters bij afwezigheid en participeert als coördinator in de bereikbaarheidsdiensten en gladheidsbestrijding;


Naast reguliere taken, vind je het leuk om andere taken op het gebied van groen, water en riool op je te nemen, die passen binnen je profiel. 


Wie ben jij?

• Je hebt een afgeronde MBO opleiding in de richting van civiele techniek.

• Je beschikt over 3 jaar werkervaring als civieltechnisch toezichthouder bij een gemeente of vergelijkbare organisatie. 

• Je hebt ervaring met de uitvoering van UAV 2012, RAW 2015 en digitale bestekadministratie.

• Je bent in het bezit van VCA/VCA-VOL of bereid dit te behalen.

• Je beschikt over een visie op het realiseren van projecten in de openbare ruimte, die je met enthousiasme en overtuiging kunt overbrengen.

• Je bezit goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.


Sollicitatie deadline is 07-4 om 09:00 uur


Similar projects

+ Search all projects