Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance operationeel verhuurder woonwagenlocaties (zzp)

Geplaatst 11 nov. 2022
Project ID: YIS 9123621
Plaats
Nuenen, Noord-Brabant
Uren
16 uur/week
Periode
11 maanden, 4 weken
Start: 1 jan. 2023
Einde: 1 jan. 2024
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 17 nov. 2022 12:00

Functie schaal: 10

Vakgebied: Ruimtelijk Domein

Senioriteits niveau: medior

Inhuur reden: project

Startdatum: 01-01-2023

Einddatum: 01-01-2024

Aantal posities: 1

Werklocatie: Jan van Schijnveltlaan 2 5671CK Nuenen, Nederland

Aantal uren per week: 16

Aantal dagen per week: 2

Tarief: je mag aanbieden met een tarief gebaseerd op de kennis en ervaring van de kandidaat

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Algemene omschrijving:

Operationele verhuurder van twee woonwagenlocaties die nog in eigendom van de gemeente zijn.

 

Takenpakket:

16 uur project woonwagens:

 

Verhuur

·      Eerste aanspreekpunt voor bewoners in alle zaken rondom verhuur (gesprekken en vastlegging hiervan, terugbelverzoeken, diverse vragen rondom verhuur behandelen etc);

·      Vertegenwoordiging verhuur in projectgroep;

·      Uitvoering huurinningsproces (regulier + achterstallig) in samenspraak met interne partners (financiën/sociale zaken/woningbouwcorporatie): van brieven schrijven t/m aangaan van gesprekken met bewoners en dossiervorming voor deurwaarder;

·      Tussentijdse afstemming/actie ondernemen wanneer nodig huurinning;

·      Controle status huurbetalingen in samenspraak met afdeling financiën;

·      Dossiervorming/ondersteuning procedures huurcommissie (verlaging huursom).

 

Beheer en onderhoud

·      Voorbespreken beheer en onderhoud met projectteam (beheerder + coördinator)

(Opdrachten verstrekken uit te voeren werkzaamheden + verwerking facturen beheerder codeert alle facturen en opdrachten afhandeling);

·      Het onderhouden van korte lijnen met de (Afstemming) technisch beheerder woonwagenlocatie over uit te voeren (onderhouds)werkzaamheden (met daarbij budgetbewaking onderhoudsbudget): met name af en toe overzichten maken en brieven opstellen over beheer en onderhoud.

 

Locatie beheer

·      Opstellen contracten bij nieuwe huurders/tijdelijke units, maar ook nieuwe standplaatsen (waarschijnlijk pas later);

·      Aanvragen omgevingsvergunningen nieuwe voorzieningen;

·      Aanbestedingstraject nieuwe voorzieningen;

·      Adviserende rol over toekomstige inrichting locaties;

·      Meedenken/adviseren inrichting openbare ruimte;

·      Aanleveren gegevens bestemmingsplan/overleg;

·      Privaatrechtelijke handhaving (bescherming van onze eigendommen);

·      Overleg met beleidsmedewerker/adviseren binnen project;

·      Gezamenlijk bepalen insteek bv. legalisatie privaatrechtelijk/insteek handhaving;

 

HBO / WO met passende ervaring is vereist; vooral voldoende affiniteit met betrokken partijen is een must.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten