Gemeenteprojecten

Freelance Operationeel leidinggevende BOA's

Geplaatst 10 jun. 2021
Project ID: YIS 9096740
Plaats
Maasdam
Duur
6 maanden
(1 jul. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
68 - 83 €/month

Locatie: Maasdam

Sollicitatie deadline: 17-6 om 12:00 uur


Operationeel leidinggevende Boa’s

Team Handhaving Openbare Ruimte


De gemeente Hoeksche Waard is voor 24 uur per week op zoek naar operationele aansturing van de Boa’s. Hij/zij draagt zorg voor het op gang brengen van de boa’s, voor afstemming en effectieve werkafspraken in onze organisatie. Ook gaat deze persoon een rol vervullen in de doorontwikkeling van de boa-organisatie. De operationeel leidinggevende zal binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid.


De inhurende manager is tevredenwanneer iemand echt het team kan doorontwikkelen vanuit waar het nu staat. Iemand die rust kan creëren en verder kan bouwen, zorgen voor aansluiting binnen en buiten de organisatie. Goed de verbinding kunnen leggen. Dit vormt de basis, maar op dit moment is er meer nodig: voldoende ervaring in bestuurlijk traject. Je moet een interessante sparringpartner op dit vlak kunnen zijn voor bijvoorbeeld de burgemeester.


Daarnaast weet/kan jij: 

  • op hoofdlijnen wat de staatkundige inrichting van Nederland is en welke functies, bevoegdheden en positie de gemeente en haar democratische organen heeft.
  • wat er bij komt kijken om veranderingen te realiseren en weet hierbij draagvlak te creëren.
  • hoe de interactie tussen mensen, organisaties en systemen plaatsvindt en weet hiermee om te gaan en op te anticiperen.
  • aan te geven met welke richting en middelen gestelde organisatiedoelen kunnen worden gerealiseerd.
  • op hoofdlijnen algemene rechtsbeginselen, en weet de opbouw en systematiek van relevante wet- en regelgeving .
  • de belangen van verschillende stakeholders inschatten en verwerken en kan ambtelijke en bestuurlijke processen combineren in integrale advisering t.a.v. de uitvoering.
  • leiding geven, toezien op de planning van werkzaamheden en voortgang bewaken.
  • de communicatie aanpassen aan situatie en publiek om de boodschap over te brengen.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten