Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance onderzoeker met kennis van het Sociaal Domein (zzp)

Geplaatst 16 mrt. 2023
Project ID: YIS 9130330
Plaats
Almere, Flevoland
Uren
32 uur/week
Periode
6 maanden
Start: 22 mrt. 2023
Einde: 19 sep. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 21 mrt. 2023 13:00

Startdatum: ZSM

Einddatum: Opdracht is voor 6 maanden

Uren: 32 uur per week

Schaal: 11


Onderzoeken uitvoeren, hierover adviseren en de inzichten uitdragen binnen en buiten de gemeente. Daarmee draag je bij aan de groei en ontwikkeling van Almere.

Binnen Almere is Onderzoek & Statistiek de plek waar (grootschalige) sociaal-wetenschappelijke onderzoeken worden uitgevoerd. Met deze onderzoeken en informatie dragen de collega’s bij aan de ontwikkeling en groei van Almere en zijn we partner van het bestuur en de organisatie.


Team Onderzoek & Statistiek is een projectorganisatie, waar we voor een termijn van zes maanden een onderzoeker zoeken die aansluit bij een aantal grote lopende onderzoeksprojecten. Als onderzoeker sociaal domein word je ingezet op een aantal specifieke projecten:

Verdere integratie arbeidsmarkt

In opdracht van de Rijksoverheid voeren we een onderzoek uit naar het verbeteren van de participatiegraad van buiten-Europese vrouwen. Het onderzoek richt zich op de pilot waarin de deelnemende vrouwen een aangepast participatietraject volgen en geeft weer in welke mate de pilot bijdraagt tot een betere participatie van buiten-Europese vrouwen in Almere. Om de effectiviteit van de pilot vast te stellen worden er op meerdere meetmomenten een effect- en een procesevaluatie ingezet. Het uiteindelijke rapport wordt een handleiding voor andere gemeenten hoe zij de pilot kunnen herhalen.

Datalab

In het Datalab ga je samen met meerdere organisaties aan de slag met een groot vraagstuk, met het idee om kennis uit te wisselen en een maatschappelijk beeld te creëren rondom het vraagstuk. Op dit moment zijn we bezig met een Datalab rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Er lopen twee datalabs simultaan:

  1. Almere, gaan we hoogstwaarschijnlijk een procesevaluatie van het lokale veld opstellen. Deze evaluatie moet nog geheel vorm gegeven worden en uitgevoerd.

  2. Noordoostpolder, voor de gemeente Noordoostpolder zijn onderzoekers van Almere uitgeleend om een Datalab op te starten, we zijn hier nog in de beginfase, de eerste twee werksessie zijn net afgerond.

Monitor sportfonds volwassenen

De afdelingen Werk & Inkomen en Sport hebben een pilot opgezet om sporten toegankelijk te maken voor 250 inwoners die rondkomen van een sociaal minimum tot 120%. Het idee is om de pilot een regulier onderdeel te maken van het armoedebeleid. Om de effectiviteit van de pilot vast te stellen worden er op meerdere meetmomenten een effect- en een procesevaluatie ingezet.

Dagelijkse vraagstukken

Daarnaast wordt van je verwacht dat je ook kleine vragen van collega’s en/of bestuur oppakt, deze worden naar expertise verdeelt in het team.

Binnen de onderzoeken ga jij je bezig houden met:

  • Het (verder) ontwerpen van diverse soorten onderzoek, meer specifiek effectmetingen, procesevaluaties, lerende evaluaties en (beleids)monitoring

  • het uitvoeren en project- en budgetmatig bewaken van dit onderzoek.

  • het adviseren en ontwerpen van informatie- en monitoringsystemen

  • signaleren van knelpunten en mogelijkheden bedenken om ze op te lossen.

  • Het adviseren van bestuur, raad en vakafdelingen over maatschappelijke ontwikkelingen en beleid

Midden in onze organisatie

Gemeente Almere is de snelst groeiende gemeente van Nederland. De dynamiek die de snelle groei met zich meebrengt heeft ook invloed op jouw baan als onderzoeker bij Onderzoek & Statistiek. Je acteert op het hele speelveld, van politiek en strategie, sociaal en fysiek domein en digitale omgevingen. Onderzoek & Statistiek is onderdeel van de afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid en Strategie en bestaat uit een team van acht collega’s.


Functie-eisen:

  • Je hebt een WO diploma in een sociale wetenschap of bestuurskunde richting;

  • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als onderzoeker in het Sociaal Domein;

  • Je hebt ervaring met databewerking en SPSS.

Je bent in staat om je het onderzoek snel eigen te maken en actief mee te denken over het onderzoek. Omdat alle onderzoeken zich richten op onderwerpen binnen het sociaal domein is kennis van het sociaal domein een voorwaarde. Je bent in staat om soms onduidelijke en algemene vragen te vertalen naar een haalbare onderzoeksopzet en gegevens. Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften en weet deze om te zetten naar een informatievraag. Je hebt goede kennis van sociaalwetenschappelijke methoden en technieken, inclusief kwalitatieve onderzoeksmethoden. Je weet met soms krappe deadlines nuttige resultaten te halen en kan omgaan met meerdere projecten tegelijkertijd.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten