Gemeenteprojecten

Freelance Onderzoek Continuïteit informatieveiligheid & privacy

Geplaatst 1 jun. 2021
Project ID: YIS 9095854
Plaats
Ridderkerk
Duur
4 maanden
(1 jun. 2021 - 17 okt. 2021)
Uren/week
8 hrs/week
Tarief
Unknown

Locatie: Ridderkerk 

Sollicitatie deadline: 17-6-2021 om 16:00 uur


De huidige situatie dient afgezet te worden tegen de mogelijke interne en externe kansen en bedreigingen en er moet een adviesrapport komen over hoe hiermee om te gaan, wat en wie daarvoor nodig zijn en tot welke kosten/baten dat gaat leiden.


Het gaat om een advies in grote lijnen, maar er moet wel in alle hoeken even gekeken worden. Dus vanuit de huidige situatie, waar moet alles aan voldoen, hoe ziet de toekomst eruit? Hoe moeten we hier aan voldoen? 


De inhurend manager is tevreden als er een concreet adviesrapport komt met een financiële vertaling. Daarmee moet naar het bestuur gegaan worden. Er dient gestart te worden vanuit een gezamenlijk op te zetten PvA.


Ook lopen er al diverse pilots, zo is er een onderzoek gedaan onder de drie gedecentraliseerde processen van het cluster maatschappij. Hieruit kan informatie worden opgehaald m.b.t. het verdere onderzoek / advies. 


In het onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

-   Hoe continueren we de maatregelen uit de pilot. Daarbij zal ook inzicht gegeven worden in eventueel structureel te verwachten extra kosten.

-   Wat moet er de komende jaren naast de prioritering ook gebeuren om tot een acceptabel niveau van veiligheid te komen/ blijven. Gegevensbescherming en het borgen van informatieveiligheid is een doorlopend proces. Omdat dit breder is dan de aanbevelingen uit de onderzoeksrapportages en het Uitvoeringsplan is door het Dagelijks Bestuur ook een aanvullende opdracht aan de organisatie gegeven om dit in kaart te brengen.

-   Welke risico’s zijn er aangaande de bedrijfscontinuïteit en hoe beperken we die.


Details opdracht:

De opdracht duurt t/m ongeveer half oktober, want rond die tijd moet het advies er liggen. Het budget is 20.000. De uren zijn vrij in te delen en het tarief heeft dus direct betrekking op de omvang van de opdracht. 


Gewenste startdatum: zsm 

Uiterlijke startdatum: Voor juni

Einddatum: medio oktober. 

Uren: ongeveer 8 per week, maar volledig zelf in te vullen afhankelijk

Optie tot verlenging: nee

Vaste werkdagen gewenst / vereist? Nee, in overleg. Meest wenselijk is maandag t/m donderdag. 

Mogelijkheid tot (volledig) thuiswerken? Nu wel, als het verandert moet iemand wel bereid zijn af en toe in overleg naar kantoor te komen.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten