Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance meewerkend projectleider (zzp)

Posted Sep 8, 2023
Project ID: YIS 9139349
Location
Almere, Hybrid
Timeline:
6 months
Starts: z.s.m.
Ends: Mar 29, 2024
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
70 - 83 €/hr
Application Deadline: Sep 18, 2023 2:00 PM

Startdatum: Zsm

Einddatum: de opdracht is voor 6 maanden met optie tot verlenging

Uren: 24 to 32 uur per week

Thuiswerken: Maximaal 50%

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


De afdeling Zorg & Welzijn voert de Wmo en de Jeugdwet uit. De back-office taken Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW) en Jeugdwet worden momenteel doorontwikkeld en bijeengebracht bij het Servicepunt van de afdeling. Wij zijn op zoek naar een projectleider die in staat is de betreffende processen te stroomlijnen en op een uniforme wijze in te richten en te beschrijven, en de werkwijze met de medewerkers te implementeren, in afstemming met stakeholders zoals zorgaanbieders en andere gemeenten in de regio Flevoland. Een projectleider met een hands-on mentaliteit, die verstand heeft van werkprocessen in het Sociaal Domein en de implementatie daarvan.

Werkprocessen in ontwikkeling

Het Servicepunt Zorg & Welzijn voert op dit moment vooral de front- en back-officeactiviteiten uit voor de lokale Wmo-hulp en ondersteuning. Recentelijk zijn daar back-officetaken Beschermd Wonen (het maken en versturen van beschikkingen) en Jeugdhulp aan toegevoegd. Vanwege de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en ontwikkelingen bij de inkoop Jeugdhulp komen er steeds meer werkzaamheden bij. Ook de processen maatschappelijke opvang ontwikkelen zich door, enerzijds door meer stroomlijning, maar ook bijvoorbeeld doordat we experimenteren met Housing First. Uiteindelijk beogen we uniformiteit en efficiency in werkwijzen te bereiken, en de medewerkers zo op te leiden dat ze elkaar onderling kunnen versterken, afwisselen en vervangen.


Belangrijk om te weten is, dat Almere een deel van de taken uitvoert voor de regio Flevoland. Behalve de gemeente Almere zelf, zijn ook de vier andere gemeenten die deel uitmaken van de regio stakeholders bij de inrichting van de werkprocessen.


Wat ga je doen

Wij zoeken een meewerkend projectleider voor de uitwerking, documentatie en implementatie van de gestroomlijnde en in ontwikkeling zijnde werkprocessen. Daarbij streven we naar uniformiteit waar mogelijk, wendbaarheid en werkbaarheid. Het is de bedoeling dat de medewerkers van de back-office allround kunnen worden ingezet. Daarmee bedoelen we dat ze inzetbaar zijn op de verschillende werkprocessen, en elkaar onderling kunnen vervangen.

Werkzaamheden die we vragen zijn o.a.:

- Zorgen voor actuele beschrijvingen van de betreffende werkprocessen

- Uitwerken administratieprotocollen

- Zorgen voor implementatie in de systemen waarmee de gemeente Almere werkt

- Maken van een capaciteitsberekening voor uitvoering van de taken

- Implementeren van de processen inclusief opleiden en trainen medewerkers

- Opstellen / actualiseren van handboeken

- Zorgen voor heldere afstemming en communicatie binnen de gemeente Almere en met de overige regiogemeenten.

Wat breng je mee

- Kennis van de Wmo en Jeugdwet vanuit de gemeentelijke invalshoek

- Aantoonbare ervaring als projectleider in vergelijkbare projecten

- Kennis en ervaring van procesinrichting en -beschrijving, inclusief AVG

- Aantoonbare ervaring met implementatieprocessen

- Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk

- Hands-on mentaliteit

- Goed kunnen plannen en organiseren

Similar projects

+ Search all projects