Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance medewerker handhaving omgevingsrecht (zzp)

Posted Oct 18, 2022
Project ID: YIS 9122401
Location
Almere, Flevoland
Timeline:
3 months
Starts: Jan 2, 2023
Ends: Mar 31, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Nov 15, 2022 2:00 PM

Startdatum: 02-01-2023
Duur opdracht: 3 maanden met optie te verlengen. 
Reden opdracht:  overbrugging totdat de vaste vacature is ingevuld
Aantal uren week: 32-36
Inschaling: 9 gemeente cao
 


Alleen aanbieden als je ervaring hebt in handhaving Omgevingsrecht.   


Let op:

-VOG is vereist.
-Benodigde devices worden niet verstrekt door de opdrachtgever.

 

 

Het team Wabo-handhaving en Beheer van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle/inspectie/advisering en de handhaving op het terrein van het omgevingsrecht (bouwen en milieu), ruimtelijke ordening, brandveiligheid, APV en Bijzondere wetten.


 

De medewerker Handhaving Omgevingsrecht voert, op basis van verzoeken om handhaving en meldingen en klachten (integrale) controles uit gericht op de naleving van bovengenoemde wet- en regelgeving en treedt daar waar nodig handhavend op. De medewerker beschikt over kennis op het eigen vakgebied waarin het accent ligt op het omgevingsrecht en heeft ook voldoende kennis van de andere vakgebieden binnen het team.


 

De medewerker beschikt over de vaardigheid om omstandigheden goed te kunnen inschatten en te denken en op te treden vanuit het doel van de wet- en regelgeving. Handhaving vindt niet altijd plaats aan de hand van strak ingekaderde/kwantitatieve (meetbare) beoordelingscriteria. Dit betekent dat er een bepaalde beoordelingsvrijheid is. De medewerker is daarom goed op de hoogte van precedenten en kan zijn of haar besluiten goed motiveren. Medewerkers in deze rol werken meer oordeelvormend en maken zelf afwegingen bij de beoordeling om al dan niet handhavend op te treden.


 

Resultaatgebieden en belangrijkste activiteiten:
 

- Controleert op naleving van wet- en regelgeving

- Bepaalt, in geval van afwijkingen de uiteindelijke uitvoering van plannen

- Adviseert, in geval van niet-naleving, over mogelijke oplossingen en te nemen maatregelen

- Onderzoekt en rapporteert over bevindingen

- Signaleert probleemsituaties op eigen en andere vakgebieden en informeert derden

- Geeft informatie over regelgeving en procedures

- Bewaakt de voortgang van procedures

- Handelt verzoeken tot handhaving en klachten en meldingen af, waarbij de informele aanpak wordt ingezet.

- Stelt (sanctie)beschikkingen en/of maakt processen verbaal op

- Geeft een toelichting op genomen besluiten gedurende bezwaarprocedures en heeft daarin een verwerende rol, draagt daarbij zorg voor het dossier en stelt het verweerschrift op.

- Participeert in project- en werkgroepen binnen en buiten het team

 

Similar projects

+ Search all projects