Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance medewerker backoffice sociaal domein (zzp)

Posted Jul 4, 2022
Project ID: YIS 9117320
Location
Weert , Limburg
Duration
2 maanden
(Jul 15, 2022 - Sep 30, 2022)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jul 9, 2022 2:00 PM

Start: zsm

Einde: 01-10-2022

Schaal: 7- Tarief passend bij kennis er werkervaring.

Uren : 36

 

 

Gemeente Cranendonck

 

De invulling van de functie van backofficemedewerker is sterk verbonden aan de ontwikkelingen binnen het team uitvoering sociaal domein en kan daarom op taakniveau min of meer frequent aan wisselingen onderhevig zijn. Daar moet jij je rol in nemen. 

Je bent nauwkeurig, hebt oog voor administratieve verbeteringen en voert procedures, richtlijnen en voorschriften op een juiste, snelle en accurate wijze uit. Je hebt daarbij vooral een pragmatische insteek, bent  servicegericht, flexibel en hebt oog voor de belangen en prioriteiten van collega’s. Je draagt onder meer zorg voor (de administratie rondom) meldingen van burgers, het completeren van gegevens en het verzorgen van correspondentie. 

Verder heb je een dienstverlenende instelling, ben je in staat om bij onverwachte ontwikkelingen adequaat te reageren en ben je flexibel in het aanpassen van je agenda (planning).

 

 

Medewerker Backoffice (aandachtsgebieden in het bijzonder Jeugd en Wmo)

 

Wij zijn op zoek naar een medewerker binnen de backoffice die in velerlei opzichten inzetbaar en actief betrokken is bij sociale vraagstukken. Zo dien je administratief, juridisch en financieel over goede vaardigheden te beschikken. Je bent in staat om snel en accuraat verbanden te kunnen zien en leggen en situaties in te schatten.

 

Je werkt in een dynamische omgeving waarbij een hoge omzet- of productiesnelheid wordt verwacht en waarin veelal sprake is van duidelijke piekmomenten. Het is dan ook van belang dat je over een flinke dosis relativeringsvermogen en stressbestendigheid beschikt en onder druk en met deadlines kunt werken.

Het is een hele brede functie met diverse, uiteenlopende en veel verschillende taken.

 

Het betrekken van partijen/ disciplines binnen en buiten de eigen organisatie gaat je gemakkelijk af. Je hebt daarbij een pragmatische mentaliteit en vindt het leuk om in een veranderende omgeving samen met het team een nieuwe koers uit te zetten. Het omgaan met keuzes en dilemma’s is je niet vreemd en durf je bespreekbaar te maken.

 

Je ondersteunt de consulenten en teamleiding binnen het integrale proces van dienstverlening en bent - ook op project- en incidentbasis - inzetbaar op de diverse ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van het team.

 

De backoffice is gepositioneerd binnen het team uitvoering sociaal domein. Het team uitvoering sociaal domein omvat de domeinwetten Jeugdwet, Wmo en Leerplicht inclusief aanpalende regelingen. De duur van de opdracht is per z.s.m. tot 1 oktober 2022 op basis van een bij voorkeur fulltime bemensing.

 

 

Activiteiten:

Algemeen (uitvoeringsgericht)

- Verwerkt gegevens in de administratie: zoekt, verzamelt, completeert, groepeert en verwerkt gegevens en handelt volgens vastgestelde procedures de werkzaamheden af.

- Beantwoordt aan of namens de consulenten vragen van cliënten. Verstrekt inlichtingen aan cliënten over inhoudelijke of processuele zaken.

- Verzorgt het opstellen en controleren van beschikkingen naar aanleiding van besluiten die door de consulenten binnen het uitvoeringsteam worden genomen.

- Voert administratieve werkzaamheden uit behorende bij de werkzaamheden die aan het team zijn opgedragen.

- Verricht ondersteunende werkzaamheden voor de functies binnen het team uitvoering sociaal domein.

- Een ‘bescheiden’ klantcontact behoort eveneens tot de taken van de backoffice

 

 

Specifiek/verbijzonderd

-      Het afhandelen van verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

-      Het uitvoeren van de dagelijkse telefoondienst – samen met de collega’s van de backoffice – waarbij informatieverstrekking en (door)verwijzing centraal staan, complexe zaken uitgezocht en naar de consulenten doorgezet worden en/of zelf zaken afgehandeld (advies) worden voor zover dat mogelijk is.

-      Het beheren van het postvak Sociaal Team, wat onder meer inhoudt het verwerken van aanvragen in de vakapplicatie Zorgned of het doorzetten dan wel afhandelen hiervan.

-      Het verwerken van af te geven (jeugd) beschikkingen, waarbij het controleren van a) wat toegekend of aangevraagd wordt en b) het woonplaatsbeginsel onderdeel is van de taak.

-      Het controleren en opstellen van af te geven Wmo beschikkingen.

-      Het verzorgen/beheren van het berichtenverkeer en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

-      Het invoeren en verwerken van gegevens vanuit cliëntervaringsonderzoeken (CEO’s).

 

 

(Vak)kennis:

 

-         Een door opleiding en/of werkervaring verkregen Mbo-niveau op financieel-/administratief-/juridisch gebied

-         Kennis van de voor de functie relevante wet- en regelgeving binnen de Wmo en Jw

-         Kennis van de toepasselijke vakapplicatie (Zorgned) en van geautomatiseerde gegevensverwerking is een pre.

-         Je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie en beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden.

Similar projects

+ Search all projects