Gemeenteprojecten

Freelance matchmaker

Geplaatst 29 sep. 2021
Project ID: YIS 9101978
Plaats
Oud-Beijerland
Duur
1 jaar, 2 maanden
(1 nov. 2021 - 31 dec. 2022)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
40 - 60 €/hr

Deadline sollicitatie: 5-10 11:00

 

Voor de Gemeente Hoeksche Waard zijn we op zoek naar een matchmaker voor jongeren. Het is een opdracht tot einde van 2022. De inhurende manager is tevreden met de uitvoering van de opdracht wanneer de matchmaker de jongeren in beeld krijgt en begeleidt naar werk en/of school. Het is een hele solistische functie maar daarnaast moet je ook een echte teamplayer zijn omdat je moet samenwerken met de collega’s van HWWerkt, Matchmakers en de collega’s van Dordrecht. De matchmaker is veel onderweg om contact te leggen met jongeren. Het is van belang dat het iemand is die bekend is binnen de Hoeksche Waard. Iemand die de gemeente kent en spelers kent binnen het sociaal domein.

 

Als matchmaker vervul je een cruciale rol in het faciliteren van jongeren zonder startkwalificatie tussen de 18 en 27 jaar richting onderwijs of (leer)werk. Als matchmaker schakel je voortdurend met jongeren die jij gaat matchen. Je voert intakegesprekken met jongeren en onderzoekt samen de opleidingsmogelijkheden. Als matchmaker ga je actief op zoek naar jongeren in hun eigen woonomgeving. Door middel van huisbezoek en het organiseren van laagdrempelige activiteiten (events) probeer je met de doelgroep in contact te komen en hun vertrouwen te winnen. Samen met de jongere maak je een plan om eigen doelen op het gebied van school of werk te bereiken. Je werkt samen met een breed netwerk aan samenwerkingspartners waardoor jij in staat bent om jongeren snel in contact te brengen met hulpinstanties en specifieke ondersteuners. Tot slot kunnen jongeren gebruik maken van allerlei mogelijkheden om ervaring op te doen of vaardigheden te verwerven. Dit helpt hen om realistische doelen voor zichzelf te formuleren en hen voor te bereiden voor werk of opleiding. Je werkt intensief samen met collega’s van o.a. het team MatchMakers, collega's van HWwerkt!, Avres, MEE en collega's van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Daarnaast bouw je aan jouw netwerk met o.a. het wijkteam en betrokken partners in jouw werkgebied. Je standplaats is bij HWwerkt! (Jan van der Heijdenstraat 11 3261 LE Oud-Beijerland) en 1 dag(deel) per week de Dienst Gezondheid & Jeugd Dordrecht. Periodiek bespreek je de voortgang van je werkzaamheden met de opdrachtgever van de Dienst Gezondheid en Jeugd en de teammanager HWwerkt! en verantwoord je de resultaten.

 

De werkzaamheden worden verricht onder dagelijkse aansturing van de teamleider Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Voorlopig voor de duur van 1 jaar (2022).

 

Wij zijn op zoek naar een matchmaker die voldoet aan het volgende profiel:

 

 • Ontwikkelt activiteiten en initiatieven om de doelgroep te bereiken en aan zich te binden;       
 • Benadert minder zelfredzame jongeren van 18 tot 27 zonder startkwalificatie ; 
 • Voert (intake)gesprekken met jongeren al dan niet in aanwezigheid van ouders/verzorgers en/of hulpverleners; 
 • Bepaalt de benodigde ondersteuning en hulp die aansluit bij de wensen en motivatie van de jongere; 
 • schakelt hierbij voortdurend tussen jongere, werkgever, onderwijsinstelling, hulpverlening en/of andere betrokken partijen (woningbouwcoöperatie, schuldhulpverlening, UWV e.a.); 
 • Onderhoudt een relevant netwerk (w.o. met werkgevers) ten behoeve van de te realiseren ondersteuning en hulp; 
 • Begeleidt en volgt de jongere totdat een (leer)werkplek of opleiding is gerealiseerd; 
 • Monitort de jongere na matching nog enige tijd met het oog op duurzaamheid van de plaatsing;
 • Registreert de werkzaamheden en resultaten in het daarvoor beschikbare systeem;
 • Werkt nauw samen met relevante ketenpartners en werkgevers en neemt daarbij waar nodig de regie; 
 • Draagt bij aan kwaliteitsborging en doorontwikkeling van de MatchMaker aanpak.

 

Functie-vereisten:

 

HBO werk- en denkniveau, kennis van relevante wet- en regelgeving in onderwijs, arbeidsparticipatie en hulpverlening (jeugdhulp, WMO), ervaring op het terrein van coaching en begeleiding van minder zelfredzame jongeren en onderwijs- en arbeidsbemiddeling; affiniteit met minder zelfredzame jongeren; vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van in- en externe netwerken.

 

Competenties: 

Motiverende gespreksvoering, initiatiefrijk, doorzettingsvermogen, resultaatgericht, flexibel, plannen en organiseren, coachende vaardigheden, netwerker.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten