Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance manager sociaal domein jeugd (zzp)

Posted Feb 22, 2023
Project ID: YIS 9129144
Location
Groningen , Groningen
Duration
6 maanden
(Mar 10, 2023 - Sep 1, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 8, 2023 12:00 PM

Startdatum: zsm, duur: 6 mnd

Inzet: 36 uur

Schaal 13, CAO Gemeenten

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Draag jij het sociaal domein een warm hart toe en wil jij het beste voor de inwoners van Groningen? Krijg jij energie van bouwen aan een betere leefwereld voor iedereen? En wil je daar dan ook een actieve bijdrage aan leveren vanuit een leidinggevende functie? Wij zijn voor de directie Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Groningen op zoek naar een Manager Sociaal Domein (specialisatie Jeugd) voor 6 maanden.

Achtergrondinformatie

De huidige Manager Sociaal Domein vertrekt per a.s. 1 april. De vacature zal opengezet worden voor een vaste formatieplek, maar de verwachting is dat dit enkele maanden of zelfs langer kan gaan duren. Hierdoor willen ze voor in de tussentijd middels externe inhuur een vacature openzetten voor de duur van 6 maanden. Eerst voor de functie van manager en wanneer de nieuwe manager start, eventueel nog een periode als teammanager naast de nieuwe manager.

De gemeente Groningen is op zoek naar een integraal manager die de beleidsvraagstukken op het gebied van jeugd samen met medewerkers en maatschappelijke partners ontwikkelt en in goede banen leidt. Wat worden jouw taken?


 • Je geeft in deze afdeling leiding aan circa 16 FTE. Je bent onderdeel van het managementteam van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en met elkaar wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de visie, strategie en (gebiedsgerichte) samenhang in het sociaal domein als geheel.

 • Je gaat aan de slag met de ontwikkelopgave van de afdeling met inhoudelijk kundige en gedreven beleidsprofessionals. Samen met hen maak je een ontwikkelagenda die inspireert en verbindt. Je coacht daarbij collega's in het verder ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap, wendbaarheid en flexibiliteit en zorgt voor een plezierige en veilige thuisbasis op de afdeling.

 • Naast de inhoud ben je ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdeling, zodat je de middelen hebt om de prestatie te leveren die er van de afdeling verwacht wordt.

 • Je bent adviseur en sparringpartner van de wethouders die horen bij de inhoudelijke portefeuille van de afdeling Jeugd. Je bent gesprekspartner en ambtelijk opdrachtnemer. Je stuurt op het halen van de gewenste resultaten en op het leveren van kwaliteit. Leren en presteren gaan hierbij hand in hand.

 • Je verbindt je eigen beleidsdomeinen aan de verschillende (overstijgende) projecten en programma's van de gemeente Groningen en die van de maatschappelijke partners. Je hebt er plezier in om directie en bestuur te informeren over de realisatie van de doelen en opgaven.

Wat krijg je van ons?

 • Een contract voor 6 maanden voor 36 uren per week, waarbij enige uitloop mogelijk is.

 • Mogelijkheid om deels thuis te werken.

 • De gemeente is als organisatie continu in ontwikkeling. Dat betekent dat er altijd diverse doorgroeimogelijkheden voor jou zijn, zowel binnen de directie als de gehele organisatie.Wat vragen wij van jou?

 • Academisch werk- en denkniveau.

 • Ervaring als Manager Sociaal Domein (bij voorkeur richting Jeugd) die het werk van de afdeling kan organiseren in de lijn, een programma, een project of een netwerk samen met partners.

 • Op korte termijn beschikbaar voor 36 uren per week (uren zijn bespreekbaar).

 • Het vermogen visie te ontwikkelen, de daaraan verbonden beleidsopgaven te formuleren en de verbinding te maken naar de uitvoeringspartners (gemeente interne en externe partners).

 • Het vermogen tot het ontwikkelen en onderhouden van netwerken met gemeente interne en externe partners.

 • Kennis van het Onderwijsveld, de uitdagingen die Nieuwkomers met zich meebrengen is een pré net zoals dat geldt voor Werk, Maatschappelijke Participatie en Inkomensondersteuning.

 • Een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Je kent de dynamiek en kunt deze doorgronden en van daaruit gezaghebbend adviseren richting bestuurders en directie.

Over welke competenties beschik je?

 • Je hebt ruime ervaring in het leiding geven aan professionals en mensen bewegen gemakkelijk met je mee vanuit jouw natuurlijke en krachtige leiderschap. 

 • Je coacht en motiveert collega’s om zichzelf, elkaar en de afdeling verder te ontwikkelen.

 • Je bent een stevige, besluitvaardige en stressbestendige gesprekspartner voor zowel het politiek-bestuur als voor de partners in het veld. Je zoekt daarin naar verbinding en samenwerking om van betekenis te zijn voor de inwoners van de gemeente Groningen. Je sterk ontwikkelde politieke sensitiviteit helpt je hierbij.

 • Je bent inhoudelijk gedreven. De stap van denken naar doen geeft je energie en is de basis voor je aanpak om samen met je medewerkers succes te boeken.

 • Netwerken is een belangrijke taak binnen deze functie. Je bouwt en onderhoudt relaties binnen de gemeente en in de regio.

 • In je werk ben je resultaatgericht, proactief en je durft knopen door te hakken. Tegelijkertijd weet je de rust te bewaren, als de druk groot wordt.

 • Je hebt een heldere communicatiestijl. Je weet andere te motiveren en probeert het beste bij de ander naar voren te halen. Een stevige inhoudelijke discussie ga je niet uit de weg.

Waar kom je te werken?

De Gemeente Groningen is een moderne overheidsorganisatie waar bevoegdheden laag in de organisatie zijn belegd. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid, voelen eigenaarschap en zijn aanspreekbaar. 16 directies voeren de reguliere taken van de gemeente uit en geven invulling aan het collegeprogramma.

Binnen de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling werken ongeveer 350 mensen aan de sociale opgaven van de gemeente Groningen: een leefbare, veilige en aantrekkelijke gemeente voor álle inwoners én iedereen doet mee en helpt mee in een gezonde gemeente. Werken binnen DMO is werken in een stimulerende setting met politieke dynamiek, waar ruimte is voor ambitie. Als directie Maatschappelijke Ontwikkeling halen ze in het sociale domein merkbare en meetbare resultaten. Ze maken in het sociale domein het verschil voor de inwoners van Groningen gedurende hun levensloop. Vanuit de leefwereld zorgen ze voor de randvoorwaarden voor de sociale infrastructuur in de gemeente Groningen en zetten ze in op een langjarige integrale gebiedsaanpak om tot sterke wijken en dorpen met sociale veerkracht te komen.

DMO bevindt zich in een ontwikkelproces. Niet verwonderlijk gegeven de maatschappelijke opgaven die er zijn. Ze doen dit met elkaar in pilotvorm: door te doen, te ervaren, te evalueren en bij te sturen. Op die manier leren we hoe ze de opgaven binnen de beleidsdomeinen van een afdeling het best kunnen organiseren, waarop gestuurd moet worden en wat er nodig is om deze te realiseren. In de rol van Manager Sociaal Domein Jeugd ben je samen met je collega managers van DMO verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. 

Similar projects

+ Search all projects