Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance manager Bedrijfsvoering / Regiocontroller (zzp)

Geplaatst 9 mrt. 2023
Project ID: YIS 9129993
Plaats
Almere, Flevoland
Uren
36 uur/week
Periode
6 maanden
Start: 1 apr. 2023
Einde: 1 okt. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 17 mrt. 2023 13:00

Startdatum: 1-04-2023

Open posities: 1

Duur opdracht: 6 maanden

Aantal uren week: 32-36 uur

Inschaling: <schaal>12

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Manager bedrijfsvoering / Regiocontroller a.i. (0,8 – 1,0 FTE)

Wat ga je doen

De Regionale Aankoopcentrale Flevoland voert voor de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde de inkoop en subsidiëring uit voor regionale jeugdzorg. Onderdeel van de werkzaamheden is het monitoren van de jeugdhulp en de deelnemende gemeenten voorzien van sturingsinformatie. Je bent de rechterhand van de manager Regionale Aankoopcentrale en fungeert daarmee als ‘meewerkend voorman.’ Je hebt als taak om de belangen binnen de opdracht in de gaten te houden en te koersen op een duidelijke uitvoering van een belangrijk stuk van de Jeugdwet en regionale samenwerking. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het proces planning en control. Je verstrekt (financiële) kwantitatieve en kwalitatieve sturingsinformatie, informeert over ontwikkelingen van (transformatie) doelstellingen, financiën en zorggebruik en geeft adviezen aan directeuren, bestuurders en collega’s in de regio Flevoland.

Samen met de contract- en leveranciersmanagers, data analisten, beleidsadviseurs en financials ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en monitoring van inkoop- en subsidierelaties. Dat betekent onder meer dat je voor en met de zes gemeenten nauw en goed contact hebt. Je verzorgt de informatievoorziening dusdanig dat de betrokkenen het gesprek kunnen voeren in de regio over inhoudelijke ontwikkelingen en over bedrijfseconomische onderwerpen. Je volgt in- en externe ontwikkelingen en adviseert op basis hiervan gevraagd en ongevraagd betrokkenen. Je bent niet bepalend, wel sturend.

Wie ben jij

Je hebt verstand van bedrijfsvoering met leidinggevende competenties, ambities en de daarbij horende capaciteiten. Je bent een verbinder en weet de juiste mensen te betrekken en motiveren. Je bent secuur en cijfermatig sterk, snel en punctueel. Ook ben je communicatief sterk, toont eigenaarschap en kan goed verschillende belangen afwegen. Je begrijpt de uitdagingen van het intergemeentelijk samenwerken.

Door jouw overzicht, je bestuurlijke sensitiviteit in complexe vraagstukken en je eigenaarschap, ben jij degene die dingen voor elkaar krijgt. Je floreert in de driehoek geld/processen en beleid. Jij gelooft sterk in de kracht van data, met name in de vertaalslag die je ermee maakt. Dat maakt ook dat je communicatief sterk en veelzijdig bent en dat je net zo makkelijk schakelt met een financieel medewerker als met een bestuurder. Je hebt kennis van bedrijfsvoering en kennis van regionaal of intergemeentelijk samenwerken en jeugd met bij voorkeur een landelijk netwerk. Tegelijkertijd weet je genoeg van beleid en kun je mensen ook goed op pad sturen. Je managet niet alleen, waar nodig voer je complexe vraagstukken ook uit samen met je team.


Je hebt een creatief vermogen om knelpunten op te lossen en risico’s te beheersen, dusdanig dat de aanbieder de zorg en ondersteuning levert die nodig is en dat het bijdraagt aan de doelstellingen van de deelnemende gemeenten waarvoor de Aankoopcentrale werkt.

Wat breng je mee?

Aantoonbare ervaring op het gebied van:

·        Ervaring als (business) controller binnen het sociaal domein;

·        Actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein.

·        Ervaring met het opstellen van P&C producten bij een gemeente.

·        Je houdt overzicht, bent oplossingsgericht, stelt prioriteiten en creëert draagvlak voor jouw adviezen.

·        Pré- ervaring werken in regioverband

De opdracht is voorlopig voor een half jaar. De komende periode verkent de regio Flevoland hoe de regionale samenwerking verder vorm dient te krijgen. Dat betekent dat alle samenwerkingsrelaties tegen het licht worden gehouden en mogelijk anders worden ingericht. Daarom gaan we vooralsnog niet over tot een definitieve invulling. 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten