Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance lid regieteam zonnepark Wintelre met expertise geluid (zzp)

Posted Aug 17, 2022
Project ID: YIS 9119490
Location
Eersel , Noord-Brabant
Duration
6 maanden
(Sep 8, 2022 - Mar 1, 2023)
Hours/week
2 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 2, 2022 2:00 PM

Start: zo snel mogelijk

Eind: nog niet duidelijk

Uren: het gaat om piekwerkzaamheden, wanneer er een rapport beoordeeld moet worden zal dit meer zijn en andere weken nihil

Schaal: 11

 

Als lid van het regieteam voor het Zonnepark Wintelre beoordeel je vanuit jouw expertise ‘geluid’ principeverzoeken. Deze verzoeken zijn ingediend na de openstelling van een gebied ten noorden van Wintelre met de mogelijkheid om hier grootschalig zonne-energie te gaan opwekken. De principeverzoeken moeten nu door het regieteam worden getoetst aan het beleid voor grootschalige zonne-energie en het onderliggende toetsingskader. Daarbij zijn adviezen voor de verdere uitwerking van de verzoeken ook van harte welkom.

 

Verder in het traject blijft jouw expertise gewenst om bijvoorbeeld nieuwe versies te beoordelen of om het college van B&W van Eersel inhoudelijk te adviseren bij besluitvorming over de principeverzoeken.

 

Het zonnepark dat nabij Wintelre gaat ontstaan ligt nabij de Luchthaven Eindhoven, met zowel burgerluchtvaart als militaire vliegbewegingen (waaronder helikopterbewegingen recht over het opengestelde gebied). 

De principeverzoeken zijn vergezeld door een rapportage die aantoont dat de opstelling van de zonnepanelen niet zorgt voor een grotere geluidsdruk in de omgeving. Deze rapportages moeten worden getoetst op juistheid en volledigheid.

 

Voor het regieteam zoeken we experts op het gebied van geluid, landschapsinrichting, participatie, ecologie en businesscases. Het regieteam is gelieerd aan de teams Duurzaamheid en Ruimte, maar werkt onafhankelijk. Het regieteam komt in ieder geval één keer fysiek in Eersel samen aan het einde van september en daarna op basis van noodzakelijkheid en in overleg. 

 

Jij neemt mee: 

De kandidaat die wij zoeken voldoet aan de volgende criteria:

-       Heeft kennis van het effect van geluid (burgerluchtvaart en militair vliegverkeer) op de omgeving rond een luchthaven;

-       Is in staat de juistheid van een rapportage te beoordelen zonder het onderzoek volledig te reproduceren;

-       Is onafhankelijk van bureaus die aanvragers van principeverzoeken hebben ondersteund in hun voorbereiding;

-       Is bij voorkeur breed ontwikkeld binnen de milieukunde.

Similar projects

+ Search all projects