Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance leerplichtambtenaar (zzp)

Geplaatst 14 sep. 2022
Project ID: YIS 9120749
Plaats
Venlo, Limburg
Uren
16 uur/week
Periode
3 maanden
Start: 26 sep. 2022
Einde: 31 dec. 2022
Tarief
0 - 58 €/uur
Uiterste voorsteldatum: 20 sep. 2022 14:00

Startdatum: 26 september

Einddatum: 31-12-2022

Aantal uur per week: 16 uur (dagen en tijden is in overleg)

Tariefindicatie: € 58

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Als leerplichtconsulent zie je toe op de naleving van de Leerplichtwet en grijp je in wanneer het recht op onderwijs in het geding komt. Dit voorkomt dat leerlingen verzuimen of voortijdig het onderwijs verlaten. Daarnaast moet ingrijpen bevorderen dat jongeren een startkwalificatie behalen. Jij weet de instrumenten die tot je beschikking staan op de juiste manier in te zetten zodat een normale schoolgang snel kan worden hersteld of gerealiseerd. In sommige gevallen treedt je als leerplichtconsulent handhavend op. Naast het inzetten van repressieve middelen kun jij als leerplichtconsulent ook verwijzen naar zorg. Samen met de scholen en ketenpartners wordt ingezet op preventieve trajecten. De leerplichtconsulent stelt zich op als een geschikte sparringpartner voor ouder(s), kind, scholen en ketenpartners om zo tot het juiste traject voor de leerling te komen.

 

In de praktijk zijn dit je hoofdtaken:

  • Je houdt formeel toezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969;
  • Je verwijst, geeft advies aan jongeren, scholen en ouders/verzorgers wanneer een jongere door (dreigend) schoolverzuim wordt belemmerd in zijn ontwikkeling en wanneer er sprake is van problematisch gedrag;
  • Je maakt processen verbaal op;
  • Je geeft signalen door en levert bijdragen aan beleidsplannen van de gemeenten op het gebied van leerplicht/onderwijs.

 

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten