Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance landschapsarchitect (zzp)

Posted Dec 15, 2022
Project ID: YIS 9125626
Location
Almere , Flevoland
Duration
6 maanden
(Apr 2, 2023 - Oct 1, 2023)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Dec 31, 2022 1:00 PM

Startdatum: 02-01-2023 in onderling overleg.

Duur opdracht: 6 maanden

Aantal uren week: 32 uur

Inschaling: <schaal> 10-11

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Landschapsarchitect 

In Almere gebeurt het: als landschapsarchitect krijg jij de kans mee de bouwen aan de stad. Door jouw bijdrage creëren we samen een mooie, uitgebalanceerde stad en een samenleving waar mensen wonen en leven. 

 

Almere is de stad met toekomst en de afdeling Stedelijk Beleid bereidt de toekomst nu al voor. Wij zoeken daarvoor een landschapsarchitect. Weet jij hoe we ervoor zorgen dat de stad aantrekkelijk blijft voor iedereen die hier wil wonen, werken, ondernemen en verblijven? En hoe we dit vervolgens samen met alle betrokkenen realiseren? Heb jij het overzicht en weet je de opgaven waar we voor staan met elkaar te verbinden? De landschapper gaat aan de slag binnen een breed ruimtelijk kader. 

 

De werkzaamheden:

Wij dagen je uit om beleid over onze jonge stad en landschap, in een stad die groeit en bloeit, verder te ontwikkelen. Dat ga je doen binnen ons multidisciplinaire team, onder meer door het opstellen van visies en kaders voor inrichting en beheer maar ook het monitoren van de beleidsuitgangspunten. Je kunt trends & ontwikkelingen vertalen in samenhangende visies en uitvoeringstrategieën. Je hebt het vermogen om complexe opgaven te doorzien en door te vertalen in acties voor korte- en lange termijn.

  

De kandidaat schaakt op verschillende borden tegelijkertijd met partijen; met bestuurders, provincie en partijen als Staatsbosbeheer. Je ziet, en ziet erop toe, dat jouw visie of ruimtelijke ideeën een plek krijgen in verschillende projecten, ontwerpen en inrichtingsplannen. Door jouw inzet worden de beleidskaders verankerd zodat ons landschap haar waarde behoudt en echt tot leven komt. Je maakt impact met jouw beleid op het landschap en de stad, je werkt aan strategieën voor de lange termijn. Je bent betrokken bij het proces van de landschappelijke ontwikkeling van Almere. Je onderzoekt en stelt oplossingen voor.


De kandidaat:

  • Is in staat om belangen van organisaties, inwoners en gemeente met elkaar te verbinden;

  • Inspireert, analyseert, begrijpt en kijkt vooruit. 

  • Kan complexe opgaven doorgronden en mondeling en in tekst onder woorden brengen aan verschillende partijen. 

  • Heeft in de volle breedte kennis van landschap, stedelijke ontwikkeling en landschapsstrategiën. 

Similar projects

+ Search all projects