Gemeenteprojecten

Freelance Kwartiermaker Wind/ Omgevingsmanager Windprojecten

Geplaatst 21 mei 2021
Project ID: YIS 9095323
Plaats
Gorinchem
Duur
7 maanden
(21 mei 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
Unknown

In deze rol ben je vanuit de gemeente verantwoordelijk voor het op gang brengen, structureren, en begeleiden van het omgevingsmanagement-proces voor de mogelijke komst van windmolens in Gorinchem. Het gaat dan om de zoekgebieden Avelingen en A15-Oost, die in de Regionale Energiestrategie van de Alblasserwaard zijn opgenomen. Je maakt onderdeel uit van het kernteam Regionale Energiestrategie en legt verantwoording af aan de opgavemanager.

 

Wat ga je dan concreet doen?


 • Je bent relatiemanager/omgevingsmanager, een empathisch verbinder, voor de bedrijven en stakeholders in beide zoekgebieden, waarbij je als direct aanspreekpunt goed bereikbaar bent voor hen; zorgen en belangen bij hen en uit de omgeving ophaalt; zorg draagt voor vroegtijdige communicatie en informatie;
 • Daarnaast ben vanuit het kernteam RES betrokken in contacten met eigenaren van de grondposities (waaronder Rijkswaterstaat), ontwikkelaars, energie-coöperaties en andere bij de realisatie van windenergie betrokken externe partijen en overheden;
 • Je levert input voor advisering binnen de gemeentelijke organisatie en voor advisering van externe partijen met betrekking tot de plannings- en mogelijke vergunningsverleningsprocessen voor de realisatie van windmolens;
 • Je denkt mee over arrangementen voor en ondersteuning van lokaal eigenaarschap met betrekking tot windmolens, in samenwerking met ontwikkelaars, energie-coöperaties, en bewonersinitiatieven;
 • Je voert het procesmanagement van participatieprocessen met betrekking tot windenergie;
 • Je beantwoordt vragen en levert input voor structurele informatievoorziening naar de Raad over windenergie en voor het schrijven van raadsinformatie brieven en memo’s voor ambtelijke en bestuurlijke overleggen;
 • Je zorgt voor de afstemming met buurgemeenten en buur-RES-regio’s over de mogelijke komst van windmolens in de zoekgebieden Avelingen en A15-Oost in Gorinchem
 • Je voert in samenwerking met het kernteam het procesmanagement van het (regionale) participatie- en communicatieproces.

 

Wat verwachten we van jou?


 • Het leggen van contact en in kaart brengen van de stand van zaken en belangen van de bedrijven en stakeholders in beide zoekgebieden is de eerste mijlpaal die in de zomer van 2021 wordt verwacht;
 • Je zorgt voor een goed lopend en omvattend uitgewerkt proces voor het omgevings- en relatiemanagement met bedrijven en stakeholders in beide gebieden;
 • Je zorgt voor een goed lopend en omvattend uitgewerkt proces voor participatie van omwonenden en de stad;
 • Je werkt met het kernteam aan een concept voor en borging van tenminste 50% lokaal eigenaarschap in de opwek van windenergie.


De realisatie van windmolens als zodanig is niet een verwacht eindresultaat. Het kan zijn dat het proces in de zoekgebieden niet tot de bouw van windturbines voert. Het verwachte resultaat van de opdracht is niet x-windturbines maar een effectief, transparant, participatief proces met de omgeving.


Competenties:

 • Je bent sociaal zeer sterk, een echte verbinder. Je communicatievaardigheden zijn uitstekend ontwikkeld en jij weet als geen ander mensen op een natuurlijke manier mee te krijgen.
 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden, belangen, issues en krachtenvelden binnen de organisatie en in de projectomgeving en handelt hiernaar.


Wat breng je mee?

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring en kennis van het realiseren van projecten in ruimtelijke ontwikkeling;
 • Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met participatieprocessen, bij voorkeur met betrekking tot windenergie;
 • Je hebt ervaring met gemeentelijke besluitvorming, bestuurlijke advisering en ambtelijke processen;
 • Je hebt kennis en ervaring met lokaal eigenaarschap in energieopwekking.


Sollicitatie deadline is 31-5 om 10:00 uur