Gemeenteprojecten

Freelance Kwartiermaker Vastgoed

Geplaatst 9 aug. 2021
Project ID: YIS 9099289
Plaats
Dordrecht
Duur
6 maanden
(9 aug. 2021 - 9 feb. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
70 - 85 €/hr

Sollicitatie deadline: 25-8-2021 08:00

 

Description:

Uitdagende opdracht voor een teamleider/kwartiermaker Vastgoed a.i. 32-36 uur/week

 

Inleiding

Het team Vastgoed is verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief inzetten, ontwikkelen en beheren van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Naast het beheer en onderhoud is het kernteam verantwoordelijk voor verhuur aan derden, (strategische) aan- en verkopen, aanhuur en het bijbehorend contractbeheer. Dit team kent een grote veranderopgave waar het komende jaar de nodige aandacht voor nodig is. In de eerste plaats is dit een verdere optimalisatie in de samenwerking met het regionale servicecentrum waar het technisch vastgoedbeheer voor de regio is belegd en wat na 1-1-2022 onder directe verantwoording valt van de gemeente Dordrecht. Daarnaast zetten wij in op versterking op de financieel-strategische component (assetmanagement), verduurzaming van vastgoed en een dispositie van panden. En er moet gezorgd worden voor een optimale aansluiting op de behoefte welke voortvloeit uit de bouwopgave. En niet in de laatste plaats de voorbereiding op de realisatie en exploitatie van een nieuw Stadskantoor "Huis van Stad en Regio" waarin naast de gemeente Dordrecht nog drie organisaties in gehuisvest worden.

 

De opdracht

Met de veelheid aan projecten en ambities en diverse wisselingen in het team is er behoefte aan overzicht en sturing op de werkzaamheden binnen het team. Hiervoor zoeken wij een ervaren leidinggevende met kennis van inhoudelijke vastgoedvraagstukken, bestuurlijk inlevingsvermogen en organisatorische vaardigheden die het team weer in staat stelt om waar mogelijk op basis van zelforganisatie haar taken te vervullen in een nieuwe samenwerkingsvorm met het team van het regionale servicecentrum.

 

Voor deze opdracht gaan wij uit van de periode van ca. 9 maanden. De volgende resultaten dienen in deze periode te worden bereikt:

 

  • Taken, rollen en verantwoordelijkheden voor gehele vastgoedorganisatie incl. regionaal servicecentrum zijn beschreven en bij de medewerkers verankerd;
  • Bedrijfsprocessen waaronder mutaties in de portefeuille zijn vastgelegd en in het werk op een uniforme wijze geïmplementeerd en de vastlegging in het assetmanagement-systeem is geoptimaliseerd;
  • Het onderscheid tussen regulier werk en projecten is in processen, werkzaamheden en capaciteitstoedeling aangebracht.

 

Vereisten

De teamleider vastgoed a.i. die wij zoeken, heeft ervaring in organisatievraagstukken van een soortgelijke omvang. De kandidaat is gewend om met verschillende belanghebbenden verantwoorde compromissen te sluiten. Verder heeft de kandidaat actuele kennis van vastgoedbeheer zodat bij complexe projecten een inhoudelijke rol ingenomen kan worden.

 

Overige informatie

Om te zorgen voor een goede verdeling van de tijdsinspanning kan naast het verzorgen van de dagelijkse leiding en het werken aan de inhoudelijke opdracht de beschikbare kennis en kunde ook worden ingezet om strategisch te adviseren op de complexe projecten binnen de vastgoedportefeuille, namelijk:

-Huis van Stad en Regio

-Dispositievraagstukken

-Voortgangsbewaking op de portefeuille

Eventuele inhuur van specialistische capaciteit behoort tot de mogelijkheden

Requirements:

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten