Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance kwartiermaker / team manager RO en beleid (zzp)

Posted Aug 16, 2022
Project ID: YIS 9119483
Location
Sliedrecht , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Aug 29, 2022 - Feb 27, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 22, 2022 12:00 PM

Start: wens zo snel mogelijk i.v.m. vertrek huidige teammanager/kwartiermaker per 1 september

Uren: 32- 36 uur

Duur opdracht: 6 maanden met optie op verlenging

Schaal: 12, richttarief €105

Geen deadline, de inhuurdesk maakt een selectie en zal voorstellen op het moment van binnenkomst.

Gesprekken mogelijk op 24 aug (12.00 - 15.00 uur) en 25 augustus (09.00 - 12.00).

 

Voor de gemeente Sliedrecht zijn we op zoek naar een Interim Kwartiermaker / Teammanager RO en beleid voor de komende 6 maanden. Is dit jouw nieuwe opdracht?

 

Gemeente Sliedrecht is een flexibele, lerende en opgavegerichte organisatie, die mee kan bewegen met veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij. Een organisatie waar met plezier wordt samengewerkt met en voor de Sliedrechtse samenleving.

 

De opdracht waar je mee aan de slag zal gaan de komende 6 maanden:

 • Professionaliseren van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in onze organisatie. Daarbij hebben we een gezamenlijk beeld van wat een opdrachtgever en een opdrachtnemer doen, wat er van hen verwacht wordt (taken en competenties), hoe het opdrachtgevend systeem werkt en hoe we deze rollen beleggen in onze organisatie. Dit betreft niet alleen intern opdrachtgever en opdrachtnemerschap, maar ook in relatie tot onze partners.
 • Heldere Teams. Doelstelling in deze lijn is dat we allemaal meer inzicht krijgen in hoe onze nieuwe organisatie werkt, hoe taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en hoe we elkaar op inhoud beter kunnen vinden en samenwerken.
 • Heldere Functieprofielen. Doelstelling in deze lijn is dat we allemaal meer inzicht krijgen in wat er van onszelf wordt verwacht en wat we van elkaar kunnen verwachten. Dat doen we door functies en rollen gezamenlijk verder uit te werken langs de lijn van functiebeschrijvingen die bestaan uit een generieke functieprofiel, (eventueel) een rolprofiel en (eventueel) een vakgebied. Vervolgens bespreken de leidinggevenden ook op individueel niveau, tijdens de pgesprekken, de functies, rollen en competenties, maken we een SPP op en voeren we plaatsingsgesprekken in het kader van de reorganisatie.
 • Verbinden en Samenwerken. Doelstelling in deze lijn is om onze samenwerking effectiever, efficiënter en meer vanzelfsprekend te maken. Voor een goede samenwerking is het nodig dat we elkaar kennen, dat we weten wie waarvan is, welke thema's ons verbinden en dat we manieren hebben om goede samenwerking vorm te geven. 

 

Het uitwerkingsproces verloopt volgens de principes van "samen-opgavegericht-transparant-trotsrolbewust". Dat houdt in dat we collega's actief betrekken bij de verkenningen, gesprekken en inventarisaties. Dat we inzichtelijk maken hoe zij kunnen meedenken en meedoen, wat we doen met hun inbreng en hoe het besluitvormingsproces verloopt. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de resultaten, draagvlak voor de gewenste veranderingen en het vergroten van het vermogen om op een nieuwe manier (samen) te werken.  

 

Interim Kwartiermaker / Teammanager RO en beleid die wij zoeken:

 • Geeft invulling aan dienend leiderschap door het creëren van een plezierige en professionele werkomgeving en -sfeer;
 • Geeft leiding aan én coacht medewerkers. Voert goede gesprekken en het maakt ontwikkelafspraken in relatie tot de persoon en functie(-vereisten);
 • Zorgt – vanuit helicopterview – voor focus en prioritering en het bewaakt de algehele werkverdeling van het team. Maakt de capaciteit voor de inzet in programma's mogelijk en stuurt op portfoliomanagement. Dit alles in goede afstemming met de programmamanager;
 • Is gezamenlijk verantwoordelijk, als lid van het MT, voor focus en prioritering van vraagstukken die voortkomen uit de lange termijn koers, ziet en benoemd deze vraagstukken actief, en vertaald dit naar én geeft sturing aan uitvoeringsprogramma's;
 • Fungeert als (generiek) klankboord voor de medewerker, (procesgericht) denkt mee zonder de inhoud of actie over te nemen. Spiegelt, bevraagt en stimuleert het innemen van een ander perspectief;
 • Stimuleert de teamontwikkeling, prestatieverbetering en het regelend vermogen van het team. Geeft vertrouwen en ruimte om te leren en te innoveren;
 • Initieert , regisseert en bewaakt opdrachten en projecten (die niet onder een programma vallen). Fungeert hierin als ambtelijk opdrachtnemer richting directie en opdrachtgever naar medewerkers. Delegeert verantwoordelijkheden en maakt afspraken over terugkoppeling.

 

 

Bij ons in Sliedrecht

Sliedrecht is een dorp met ruim 25.000 inwoners en ligt aan één van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Er is veel ondernemerschap, van oudsher in de maritieme sector. De gemeente Sliedrecht werkt op bestuursniveau nauw samen met de omliggende Drechtsteden, maar heeft door de jaren heen haar eigen karakter weten te behouden. Sliedrecht is een zelfstandige gemeente. Groot genoeg voor voorzieningen en bedrijvigheid op stadsniveau, maar klein genoeg voor dat eigen dorpse karakter. Sliedrecht zet sterk in op de veranderende rol van de overheid: de samenleving staat centraal. Dat betekent dat primair gedacht wordt vanuit maatschappelijke vraagstukken en opgaven (buiten). De concrete doelstellingen en de wijze waarop het college van B&W invulling geeft aan deze nieuwe rol stelt hoge eisen aan de ambtelijke organisatie.

 

 

Wat neem je mee?

 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Coachende vaardigheden;
 • Snel beschikbaar;
 • Sterke 'soft skills', waaronder functioneel empathisch;
 • Regisseren (van processen en projecten);
 • Ervaring als team manager en het is een pre als je ervaring/ affiniteit hebt met RO;
 • HBO of WO werk- en denkniveau met inhoudelijke affiniteit en ervaring in een vergelijkbare rol (en een pré is expert op inhoud).

Similar projects

+ Search all projects