Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance kwartiermaker stichting stadhuis (zzp)

Posted Mar 7, 2023
Project ID: YIS 9129890
Location
Gouda , Zuid-Holland
Duration
7 maanden
(Apr 1, 2023 - Oct 31, 2023)
Hours/week
12 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 15, 2023 3:00 PM

Startdatum voorkeur: 1 april 2023 of eerder waar mogelijk

Duur opdracht: 7 maanden

Aantal uren per week: 12

Schaal 11/12


Wij benaderen u vanwege een speciale opdracht in het hart van Gouda. Het gaat om het vinden van een ervaren kwartiermaker, die in samenwerking met de gemeentelijk projectleider, een stichting met een sociaal-cultureel maatschappelijke profiel kan samen stellen.

 

Op de Markt van Gouda staat het iconische Middeleeuwse Stadhuis van Gouda. Dit rijksmonument is eigendom van de gemeente Gouda. De gemeente besloot in 2021 een verkenning te doen naar een passende herbestemming van het Stadhuis. Belangrijk uitgangspunt is om meer invulling te geven aan de maatschappelijke betekenis, zodat er meer verbinding ontstaat met de stad en haar inwoners. In samenwerking met de gemeente is een kernconcept ontwikkeld voor de nieuwe invulling van het stadhuis. Het inhoudelijk concept waarborgt dat het Stadhuis de levendige spil van het centrum wordt met behoud van de historische en maatschappelijke waarden. 

 

De gemeente wil de organisatie en exploitatie van het nieuwe concept voor het stadhuis onder brengen in een (professionele) stichting. De stichting heeft twee verantwoordelijkheden, zowel facilitair voor het beheer van het gebouw, als ook maatschappelijk ondernemend voor de uitvoering en de exploitatie van het nieuwe concept.

De rechtsvorm van een stichting met Raad van Toezicht-model waarborgt het (maatschappelijk) karakter en zorgt voor de implementatie en doorontwikkeling van het doel van de stichting.

De gemeente blijft eigenaar van het gebouw. Dit jaar wordt gewerkt aan het (bouwkundig) ontwerp voor de herbestemming van het rijksmonument. Parallel aan dit proces dient een werkplan te worden opgesteld voor de op te richten stichting. De relatie tussen de gemeente en de stichting wordt vormgegeven via een huur- en beheersovereenkomst en een subsidierelatie, gericht op uitvoering en realisatie van het doel van de stichting.

 

Wij zoeken een ervaren kwartiermaker met creatief, cultureel en juridische affiniteit. De kwartiermaker treft in nauwe samenwerking met de gemeentelijk projectleider de voorbereidingen voor het werkplan van een succesvolle oprichting van deze stichting. De kwartiermaker is iemand die inzicht heeft hoe de keuze voor het besturingsmodel voor de stichting voldoende handelingsvrijheid geeft aan een directeur bestuurder, maar tevens qua samenstelling van de raad van toezicht profielen ontwikkelt met voldoende advieskracht en controle op het handelen van de directeur bestuurder. Wij zoeken iemand met de creativiteit om het inhoudelijk concept vanuit het perspectief van de stichting i.o. in relatie tot de locatie en de gemeente Gouda verder te doordenken.

Voor het profiel van de kwartiermaker zoeken we iemand die, naast bovenstaande competenties de volgende kernwaarden deelt:

Open, transparant, samenwerken, integer, onafhankelijk, aanspreekbaar, opmerkzaam, dialoog, zelfstandig, betrokken en onpartijdig

Note: Wij zoeken niet naar pur sang juristen.

Voor meer toelichting over project verwijzen wij naar de stukken die zijn gepubliceerd ten behoeve van de vaststelling van het concept in oktober 2022. 

Kern van de opgave voor de kwartiermaker:

-        Voorbereiden van (bestuurlijke en juridische) stukken voor het oprichten van de stichting;

-        Opstellen van een routeplan voor de op te richten stichting, inclusief een tijdspad;

-        Borging van het brede thema ‘diversiteit’ in de governance structuur;

-        Het leveren van een bijdrage aan het verdere bouwkundig ontwerpproces en bewaakt het belang van de toekomstige stichting als gebruiker;

-        In gesprek gaan met de stad om het culturele/maatschappelijke en commerciële speelveld in kaart brengen en verkennen van crossovers, kansen en beperkingen/bedreigingen;

-        Het verder brengen van het inhoudelijk concept (en beoogde programmering), vanuit het perspectief van de toekomstige stichting;

-        Het leveren van een bijdrage aan de exploitatiebegroting en voorstellen doen om de exploitatie te optimaliseren/haalbaar te maken;

-        Bijdragen aan transparante informatie aan de raad over de voortgang in Q2 en voorbereiding van eventuele besluitvorming met de gemeenteraad in Q3.

Similar projects

+ Search all projects