Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance kwartiermaker implementatie regionale jeugdhulp (zzp)

Posted Jun 20, 2022
Project ID: YIS 9116645
Location
Gemeente Almere , Flevoland
Duration
6 maanden
(Jul 18, 2022 - Jan 18, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 27, 2022 5:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Duur opdracht: 4 maanden met optie tot verlengen tot een jaar

Aantal uren week: 36

Inschaling: schaal 11 (gemeente cao)

Voorsteltermijn: 27-06 17:00 uur persoonlijke motivatie voor deze rol graag toevoegen. 

Sollicitatiegesprekken: 05-07 na 15:00 uur,  bij voorkeur fysiek gaan plaatsvinden.

 

 

Kwartiermaker implementatie regionale jeugdhulp

 

De Regionale Aankoopcentrale Flevoland voert voor de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde de inkoop en subsidiëring uit voor regionale jeugdzorg. 

Momenteel bereiden we de inkoop van de specialistische jeugdhulp, waaronder 24 uurs jeugdhulp, hoog specialistische GGZ en jeugdbescherming en jeugdreclassering, voor. 

Hierbij is het uitgangspunt de regionaal vastgestelde visie jeugdhulp waarin de ambitie is uitgesproken een beweging naar 0 uithuisplaatsingen te willen realiseren.

 

We zoeken een ervaren kwartiermaker inkoop/implementatie jeugdhulp die samen met de betrokken partijen de vertaalslag van aanbesteding/contract naar uitvoering maakt. In de nieuwe aanbesteding willen we van een taakgerichte bekostiging naar een inspanningsgerichte bekostiging. 

Jij weet als geen ander welke uitdagingen een aanbesteding in combinatie met een nieuwe werkwijze met zich mee brengt.

In samenwerking met de regiogemeenten en andere stakeholders kom je tot het gewenste, gezamenlijk beoogde resultaat. Het is belangrijk dat je de vertaalslag maakt naar de praktijk. Het vertalen van de nieuwe werkwijze naar concrete acties voor de toegang door aanpassing in de werkprocessen, instructies en scholing. Samen met collega’s van informatiebeheer bepaal je welke aanpassingen nodig zijn in de systemen om de implementatie van de nieuwe werkwijze te borgen en de resultaten hiervan te kunnen monitoren.

 

Wat ga je doen

  • Je hebt veel energie om de opdracht die er ligt te realiseren. Je hebt de stip op de horizon duidelijk voor ogen en je werkt hier in samenwerking met de regiogemeenten en andere stakeholders naar toe. Jij bruist sowieso: dat maakt ook dat je positief bent, dingen voor elkaar krijgt en mensen bijeen brengt. Jij weet mensen te enthousiasmeren, bent nieuwsgierig en belangstellend.
  • Je bent een expert op het gebied van inkoop en implementatie van nieuwe werkwijzen en je hebt een brede blik op jeugdhulp.
  • Met je stimulerende, bewakende en aanjagende functie ben jij degene die dingen voor elkaar krijgt en processen goed weet in te richten. Door jouw uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden onderhoud je makkelijk contact met veel verschillende partijen – van bestuurders tot instellingen – om zo de samenwerking tot stand te brengen.
  • Je hebt kennis van bedrijfsvoering en kennis van regionaal of intergemeentelijk samenwerken en jeugd met bij voorkeur een landelijk netwerk. Tegelijkertijd weet je genoeg van beleid en kun je mensen ook goed op pad sturen.
  • Je hebt een creatief vermogen om knelpunten op te lossen en risico’s te beheersen, dusdanig dat het bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de deelnemende gemeenten waarvoor de Aankoopcentrale werkt.
  • Jij bent een verbindende netwerker, sensitief en weet continu te schakelen tussen de verschillende stakeholders. Je kunt goed vooruitkijken en kunt mensen coachen en sturen. Dat maakt jou een prettige bemiddelende gesprekspartner, soms pittig en goed in staat zijn om ook heikele onderwerpen scherp te benoemen en richtinggevend te zijn ten behoeve van de voortgang.

 

 

Jij neemt mee:

 

Je hebt ruime werkervaring in een soortgelijke functie en je weet wat werken in een complexe bestuurlijke-politieke omgeving van je vraagt. 

Je weet hoe je een groep professionals moet inspireren en motiveren om de doelen en ambitie van de regionale inkoop jeugdhulp te bereiken.

 Je bent onafhankelijk, stevig en beschikt over een gezonde dosis creativiteit. 

Tegelijkertijd sta je in verbinding met je omgeving. Je hebt een integrale blik. Je bent procesmatig scherp en je bent resultaatgericht. 

Je bent energiek en samenwerkingsgericht. Je hebt lef, spreekt je uit en laat je niet snel uit het veld slaan. Je bent een excellente verbinder en instaat tot het activeren en samenbrengen van stakeholders. 

Je zet je communicatieve vermogen in om ervoor te zorgen dat betrokkenen enthousiast en gemotiveerd meedoen. 

Je hebt daarnaast aantoonbare werkervaring en bent bekend met het zorglandschap en de regionale samenwerking.

Similar projects

+ Search all projects