Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance kwaliteitsmedewerker jeugd (zzp)

Posted Jun 10, 2022
Project ID: YIS 9116151
Location
Cranendonck , Noord-Brabant
Duration
5 maanden
(Jun 27, 2022 - Dec 1, 2022)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 21, 2022 5:00 PM

Startdatum: zsm

Einddatum: 01-12-2022

Uren per week: 24-32

Tarief: passend bij kennis en werkervaring.

 

 

Wij zijn op zoek naar een kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein met als focus de Jeugdwet. 

Als kwaliteitsmedewerker ben je primair verantwoordelijk voor (het bewaken van) de kwaliteit van de werkzaamheden en resultaten van het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Jeugdwet, waarbij een uitstekende inhoudelijke kennis hoort, begeleiding en coaching van medewerkers en vertaling van relevante wet- en regelgeving naar de praktijk kerntaken zijn. 

Je werkt samen met de overige kwaliteitsmedewerker(s) Jeugdwet en Wmo binnen het kwaliteitscluster. Daarbij behandel je bezwaar- & beroepschriften in het Sociaal Domein met het accent op de Jeugdwet.
 
 

Activiteiten:
Algemeen (kwaliteitsgericht)
 

 • Coachen, adviseren, instrueren en begeleiden van consulenten JW en overige medewerkers op het vlak van resultaatgerichtheid, rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit van uitvoeringsprocessen
 • Bewaken en verbeteren van de inhoudelijke en juridische kwaliteit van beschikkingen/besluiten in het kader van de Jeugdwet zodat beslissingen gefundeerd en juist genomen (kunnen) worden
 • Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het toetsen en de kwaliteitscontrole van de uitvoerende processen met betrekking tot de Jeugdwet en het doen van verbetervoorstellen
 • Het uitvoeren van themacontroles en steekproeven
 • Opstellen van rapportages voor het management naar aanleiding van de controle bevindingen
 • Communiceren over wijzigingen in wet- en regelgeving naar de medewerkers inzake het toepassen van de Jeugdwet en het vertalen daarvan naar (werk)instructies en uitvoeringsrichtlijnen
 • Verantwoordelijk zijn voor kwaliteit van de documentatie binnen de producten die de afdeling levert en het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de administratieve organisatie (AO) waaronder procesontwerp, -actualisatie en inrichting van applicaties
 • Het bieden van ondersteuning bij en meedenken over de implementatie en uitvoering van beleid
 • Het fungeren als inhoudelijke vraagbaak voor het team en het initiëren van inhoudelijke werkoverleggen waarbij casuïstiek (ook) aan de orde komt

 

 

Specifiek/verbijzonderd
 

 • Het zelfstandig behandelen van bezwaar- en beroepsdossiers
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente in bestuursrechtelijke procedures (Jeugdwet)
 • Analyseren van de uitkomsten van bezwaarprocedures op verbeterpunten voor het gevoerde beleid c.q. de uitvoering daarvan door de gemeente

Similar projects

+ Search all projects