Gemeenteprojecten

Freelance Klantregisseur W &I Jongeren (herhaalde oproep)

Geplaatst 14 jun. 2021
Project ID: YIS 9096930
Plaats
Dordrecht
Duur
77 jaar, 6 maanden
(1 jul. 2021 - 1 jan. 2099)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Locatie: Dordrecht

Sollicitatie deadline: 31-7 om 14:00 uur


Klantregisseur Jongeren

Je bent de contactpersoon voor de klant en primair gericht op duurzame uitstroom van die klant naar betaald werk. Daarbij heb je oog voor individuele omstandigheden en mogelijkheden en pas je volgens de visie sociaal domein Drechtsteden "Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan" waar nodig maatwerk toe. Als uitstroom naar betaald werk op (middel-korte) termijn niet mogelijk is bezie je wat de klant nodig heeft om toch mee te kunnen doen. Daarbij behoort ook een participatietraject tot de mogelijkheden. Je hebt de regie op de verschillende activiteiten die rondom de klant worden ingezet en bent in staat om snel een correct klantbeeld te verkrijgen om de mogelijkheden optimaal te faciliteren. Met jouw kennis van motiverende gespreksvoering weet je klant te enthousiasmeren om te ontwikkelen en de regie op eigen leven vast te houden dan wel te herpakken. Er wordt gewerkt met een eigen caseload waarvoor je ook verantwoordelijk bent voor een deel inkomensbeheer. Je neemt zelfstandig besluiten op rechtmatigheid. Je neemt beslissingen over: • het te volgen traject (kan ook verwijzing zijn naar een andere organisatie);
 • inzet van instrumentarium vanuit het reguliere aanbod of door inzet van het vrij te besteden (beperkt) budget dat ter beschikking staat van de regisseur;
 • verlenen van ontheffing;
 • inzet van handhavingsinstrumenten bij vermoeden van fraude of frauduleuze handelingen;
 • sancties;
 • inzet van flankerende voorzieningen zoals kinderopvang, opleidingen en maatwerktrajecten.
 • beoordelen recht op tijdelijke inkomstenondersteuning, bijzondere bijstand, uitvoeren van algemeen inkomensbeheer
 • al het overige hetgeen nodig is om de klant uit te laten stromen naar (betaald) werk
 • toepassing van de omgekeerde toets.


Functie-eisen

 • Een afgeronde (bij voorkeur) relevante HBO-opleiding;
 • Werkervaring in een soortgelijke functie, kennis van doelmatigheid en rechtmatigheid, affiniteit/ervaring met met de doelgroep jongeren; ervaring met het toepassen van de omgekeerde toets;
 • Sociaal juridische kennis op het betreffende vakgebied;
 • Vaardigheid in het omgaan met agressie;
 • Zakelijke houding met affiniteit voor de doelgroep;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden, kennis van motiverende gespreksvoering;
 • Kennis van de huidige arbeidsmarkt;
 • In staat zijn projectmatig te werken


 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten