Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance klantmanager inkomen energie toeslag (zzp)

Posted Jul 13, 2022
Project ID: YIS 9117238
Location
Ridderkerk , Zuid-Holland
Duration
1 maand
(Aug 8, 2022 - Sep 18, 2022)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jul 28, 2022 12:00 PM

Startdatum inzet: zo snel mogelijk

Einddatum inzet:  18-9-2022

Uren per week: 36

 

 

Profiel

Je hoeft geen allround klantmanager inkomen te zijn. 

Wel is ervaring vereist als het gaat om het afhandelen van aanvragen zoals bijvoorbeeld een minimaregeling of TONK. Er moet kennis zijn van het Sociaal Domein, ook van de Algemene wet bestuursrecht echter dit alles niet uitvoerig. 

Kennis van ervaring met de systemen Suite, BRP, Suwinet is een harde eis. 

De medewerkers moeten in staat zijn om de klant op juiste wijze te benaderen voor het ontvangen of verstrekken van informatie (telefonisch of met een termijnbrief), moeten documenten op de juiste wijze kunnen analyseren. 

 

Bijvoorbeeld

Klant schrijft als inkomen op: loon, alimentatie, huurtoeslag. De medewerker moet dan weten welke inkomenssoorten wel/niet meegerekend moeten worden. 

Medewerker moet ook berekeningen kunnen maken (niet heel complex: bijvoorbeeld vakantiegeld of vergoedingen van kosten op de loonstrook uit het totaalbedrag halen). Medewerker moet vragen durven stellen en moet weten wanneer aan de bel getrokken moet worden voor extra advies of omdat wellicht iets in het proces verbeterd moet worden. 

 

In eerste instantie wordt op kantoor gewerkt (Koningsplein 1 in Ridderkerk) maar na een eerste inwerkperiode mag ook vanuit huis gewerkt worden in combinatie met kantoordagen.

 

Wat houdt de regeling energietoeslag op aanvraag in het kort in:

Vanwege de gestegen energiekosten heeft het Rijk aan gemeenten de opdracht gegeven een eenmalige energietoeslag te verstrekken aan burgers met een lager inkomen. Onder lager inkomen wordt in onze drie gemeenten op dit moment verstaan: een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in de gemeente Albrandswaard en Barendrecht. In de gemeente Ridderkerk wordt wellicht een differentiatie gemaakt naar 110%, 120% en 130% van het inkomen maar het is waarschijnlijk dat daar ook de grens tot aan 120% gepakt gaat worden. Ik kan dat nog niet met zekerheid zeggen aangezien er nog geen definitieve bestuurlijke besluitvorming is. Dit wordt afgetikt op 3 en 10 mei.

De toeslag bedraagt € 800,-. Als Ridderkerk vasthoudt aan de differentiatie, dan: tot aan 110% = € 800,-, tot aan 120% is € 400 , tot aan 130% is € 200. In het laatste geval zou het werk voor de medewerker dus iets ingewikkelder zijn. De aanvragen worden digitaal ingediend; als dat niet kan is er ook een papieren versie. Er wordt een piek verwacht zodra we de aanvraag open stellen. 

Dit betekent dat een werkvoorraad snel kan oplopen; dat geeft uiteraard een gevoel van werkdruk. Medewerker moet daarmee om kunnen gaan.

 

Het aanvraagformulier is redelijk eenvoudig. Er wordt ingelogd via DigiD, bepaalde gegevens (NAW) worden dan opgehaald. Er volgen vragen als: wat is het inkomen per maand, bij wisselende inkomsten wat het is gemiddelde in de drie voorafgaande maanden, hoofdbewoner ja/nee met een eigen energiecontract, al eerder de toeslag ontvangen etc. Aan de hand van de input door klant maakt de medewerker een beoordeling, inwoner van de gemeente/kopie ID aanwezig/ al eerder toeslag ontvangen (check Suwi)/hoofdbewoner met eigen energiecontract/ wat voor inkomen/welke inkomen telt mee in de beoordeling/ inkomen berekenen en nazien of dit onder de max inkomensgrens blijft/wel-geen recht/als recht met welk bedrag/hierover rapporteren en een beschikking maken => overzetten naar de UA voor verdere afhandeling en uitbetaling.

 

 

Functie-eisen 

  • Kennis van ervaring met de systemen Suite, BRP, Suwinet is een harde eis.
  • In staat kunnen zijn om de klant op juiste wijze te benaderen voor het ontvangen of verstrekken van informatie.
  • Kunnen bepalen welke inkomenssoorten wel/niet meegerekend moeten worden.
  • Het kunnen maken van berekeningen.
  • Vragen durven stellen en moeten weten wanneer aan de bel getrokken moet worden voor extra advies of omdat wellicht iets in het proces verbeterd moet worden.

Similar projects

+ Search all projects