Gemeenteprojecten

Freelance jurist/Adviseur Milieu

Geplaatst 25 feb. 2021
Project ID: YIS000469
Plaats
Barendrecht
Duur
8 maanden
(14 apr. 2021 - 30 dec. 2021)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
Unknown

We zoeken iemand met kennis en ervaring op de milieuonderwerpen (Bodem, Lucht, Geluid en Externe Veiligheid). Belangrijk is dat deze persoon beschikt over communicatieve vaardigheden en bestuurlijke sensitiviteit. De taken spelen zich (zie onder) af tussen collega’s milieu en collega’s van andere disciplines en de besturen. Verbinden is hierbij belangrijk.

Het is een pré als deze persoon echt intern aan de slag kan en ook ‘fysiek’ bij het team kan aansluiten (werken vanuit een account van de BAR), zich snel onze systemen eigen kan maken en daardoor ook in staat is binnen de organisatie te functioneren (bijv. redelijk snel zelf een collegevoorstel kan maken m.b.v. de aanwezige systemen).


We zoeken specifiek een milieuadviseur/milieujurist omdat de taken die we voor hem/haar voorzien, vooral liggen bij de implementatie van de milieuthema’s in de Omgevingswet.


Vanuit het lopende programma Omgevingswet wordt de implementatie aangestuurd en wordt het team milieu gevraagd inbreng te leveren. Hier is al een start mee gemaakt, maar nog niet alles is helder.

-       Hier zal de opdracht mee beginnen: het in kaart brengen van de acties die we uit moeten voeren, om bij de invoering van de omgevingswet op een goede manier te kunnen starten. Met hierbij aandacht voor de verschillende nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet. Dus per milieuthema in beeld brengen wat nodig is om het onderwerp goed te borgen in een omgevingsvisie, -programma, -plan, of -vergunning. Vervolgens kunnen de benoemde acties ook in uitvoering worden gebracht. Veelal zal dit bestaan uit het vertalen van de wet naar (toepasbare) regels. Dit is technisch-juridisch werk, een specialisatie die nu niet in het team aanwezig is. Wij kunnen als team wel beleidsmatig bijdragen aan de te maken keuzes.

-       Daarnaast is een specifiek ingekaderd onderwerp: het vervullen van de trekkersrol bij het onderwerp Bruidsschat (set aan regels die het Rijk overdraagt aan de gemeente in het kader van de Omgevingswet). Hier moeten inzichtelijk worden gemaakt welke onderwerpen uit de Bruidsschat relevant zijn voor onze gemeenten en hoe we hiermee omgaan. Dit vergt afstemming met meerdere disciplines en met bestuurders. Een optie is om de regels uit deBruidsschat???? 1-op-1 over te nemen. Maar er kunnen ook keuzes in gemaakt worden of aanpassingen worden gedaan.

-       Mocht er dan nog tijd overblijven dan liggen er taken vanuit de verschillende milieuthema’s als het opstellen van antennebeleid, advisering rond het MIRT A15, aanpak asbestdaken, etc.


Must haves (knockouts)?

·        Kennis en ervaring op de milieuonderwerpen Bodem, Geluid en Externe Veiligheid;

·        Kennis van de Omgevingswet;

·        Communicatief vaardig;

·        Overheidservaring, bestuurlijk sensitief;

·        Verbindend.

 

Pre's?

·        Kennis en ervaring op het milieuonderwerp Lucht.

 


Sollicitatie deadline is maandag 1 maart om 11:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten