Gemeenteprojecten

Freelance Juridisch kwaliteitsmedewerker

Geplaatst 12 mrt. 2021
Project ID: YIS000519
Plaats
Helmond
Duur
6 maanden
(11 mrt. 2021 - 30 aug. 2021)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

Helmond is een stad in beweging. Er heerst een hands on mentaliteit. Binnen de gemeente is veel ruimte voor creatieve en vernieuwende mensen. Bovendien is de gemeentelijke organisatie volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt op basis van interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. Focus ligt meer en meer op doelen en veel minder op regels en systemen. De gemeente streeft ernaar dat de inwoners zo veel mogelijk zelf de regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven en de eventuele zorg en ondersteuning die daarbij nodig is. Samen met de aanbieders zorgt de gemeente er niet alleen voor dat deze zorg en ondersteuning effectief en resultaatgericht is, maar ook integraal, dichtbij en op maat gemaakt. Ben jij juridisch geschoold en wil jij jouw steentje bijdragen aan een sociaal sterkere stad? Heb jij een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling?


Het team en de uitdaging

Naast de medewerkers die zich bezighouden met de directe dienst- en hulpverlening en die contact hebben met inwoners en klanten, is er een groep medewerkers die ondersteunende taken verricht. Als juridisch kwaliteitsmedewerker kom je te werken in het team Ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Dit team bestaat uit ongeveer 40 enthousiaste medewerkers die zich met veel ambitie inzetten voor Helmond. Als juridisch kwaliteitsmedewerker werk je vanuit onderstaande resultaatgebieden:


  • Kwaliteitsadvies / controle

Je toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving en je verricht intern onderzoek, signaleert risico´s en adviseert over verbeter- en/of knelpunten met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening gericht op rechtmatigheid en doelmatigheid aan het management van het sociaal domein. Dit betreft een onafhankelijke rol vastgelegd in auditprotocollen. Ook adviseer je over juridische aangelegenheden op een specifiek onderdeel van het sociaal domein, bijvoorbeeld aangaande een casus. Je geeft procesmatige en juridische ondersteuning, voorlichting en advies aan de professionals en je bent vraagbaak voor professionals en management (proces, inhoud, systeemgebruik). Je bent ondersteunend bij het inwerken van nieuwe professionals op juridisch vlak. Uiteraard signaleer je, volg je en evalueer je relevante ontwikkelingen in het vakgebied en zorg je voor het maken en up to date houden van standaarden voor rapportages, besluiten, formulieren en overige documenten die nodig zijn voor de besluitvorming op basis van landelijke regelgeving, gemeentelijk beleid en jurisprudentie. 


  • Bezwaar en gerechtelijke procedures

Je beoordeelt bezwaarschriften in de geest van een mediation en je bespreekt met de klant/inwoner de bezwaren en zoekt naar mogelijkheden om het bezwaar op te lossen. Ook voer je schriftelijk verweer en vertegenwoordig je de gemeente tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. Je beoordeelt het advies van de bezwarencommissie inhoudelijk en gaat bij afwijkend oordeel in overleg met de teammanager. Je ondersteunt de vertegenwoordiger van de gemeente bij gerechtelijke procedures.


  • Vertaling van beleid naar uitvoering en geeft input aan beleid

Je signaleert en ondersteunt bij het maken en up-to-date houden van verordeningen, besluiten, nadere regels en beleidsregels op basis van landelijke regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidswensen op het vakgebied en je denkt mee en geeft input bij de totstandkoming van nieuw beleid gericht op de (juridische) kwaliteit en uitvoering op het gebied van Zorg en Ondersteuning. Juridische consequenties van aanpassingen in beleid en de dienstverlening breng je in kaart en stem je af met de teammanager en beleidsmedewerkers. Daarbij signaleer je financiële consequenties van aanpassingen in beleid en de dienstverlening bij de teammanager. Ook stel je werkprocessen, -instructies en handboeken op en verzorg je bulkcommunicatie voor inwoners, zoals mailings. Afstemming met de communicatie adviseur zoek je daarbij actief, zodat de communicatie richting burgers uniform is vanuit het sociaal domein. Je denkt mee met de communicatie adviseur en Front Office over interne en externe communicatie, bijvoorbeeld over voorlichting aan burgers, klanten, instellingen en organisaties in het kader van veranderingen in weten regelgeving.


Jij beschikt over …

Een juridische opleiding met kennis van het sociaal domein op minimaal HBO niveau. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving (specifiek op gebied van WMO, kennis van de Jeugdwet is een pré). Ook ben je bekend met kwaliteitsmanagement, de uitvoeringspraktijk en de diverse instellingen die in het sociaal domein actief zijn. Je bent een verbinder die in staat is uitvoering, ondersteuning en beleid bij elkaar te brengen. Bovendien beschik je over de sociale vaardigheden voor bijvoorbeeld het dusdanig overbrengen van beslissingen, zodat deze worden geaccepteerd door cliënten/klanten en ben je in staat de synergie in de samenwerking met andere instanties te bevorderen en ben je in staat op een constructieve manier feedback te geven aan medewerkers op de uitvoering van het werk. Bovenal zoeken we iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende, collegiale instelling. Van belang is overigens ook dat je ervaring hebt met bezwaarprocedures en kunt werken met Suite. 


Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.


Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.


Sollicitatie deadline is 18-3 om 10:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten