Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance juridisch adviseur sociaal domein (zzp)

Posted Jul 19, 2022
Project ID: YIS 9118256
Location
Gemeente Almere , Flevoland
Duration
5 maanden
(Aug 8, 2022 - Jan 19, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 1, 2022 11:00 AM

Startdatum: z.s.m.

Einddatum: 31-12 met optie tot verlengen

Aantal uren week: 36 uur

Inschaling: schaal 11

 

Sollicitatiegesprekken gepland: 04-08 tussen 09:00-12:00 in Almere. 

 

Als medior adviseur juridische zaken is je primaire doelstelling het zorgvuldig en tijdig afhandelen van algemeen juridische vraagstukken. Daarnaast ben je indien van toepassing belast met een specifiek juridisch domein (juridisch specialist). We zijn op zoek naar twee juristen met gedegen kennis van het Sociaal Domein.

Wat vragen we van jou

·         Je signaleert (juridische) ontwikkelingen, die relevant zijn voor beleid en uitvoering van het betrokken domein

·         Je verricht onderzoek en adviseert over gemiddeld complexe juridische vraagstukken

·         Je adviseert directie, afdelingsmanagers en medewerkers juist en tijdig over procedures, strategie en juridische vraagstukken die op de lange of middellange termijn relevantie hebben

·         Je ontwerpt en wijzigt verordeningen, regelementen, statuten enz.

·         Je toetst contracten en stelt deze op.

·         Je doet voorstellen tot structureel (nieuw) beleid op het vakgebied. Adviseert en ondersteunt het management op het gebied van tactisch beleid en bij tactisch bestuursrechtelijke vraagstukken

·         Analyseert, beoordeelt en structureert juridische gegevens op de diverse vakgebieden

·         Bespreekt de vakinhoudelijke en strategische aspecten met het management, collega-juridisch adviseurs en bestuurlijk verantwoordelijken

·         Verzorgt kennisoverdracht aan collega’s o.a. in juridisch vak overleg en eventuele opleidingen

 

Control

·         Je bent medeverantwoordelijk voor de juridische kwaliteitszorg binnen de gemeente met als doel de juridische risico’s te beperken

·         je toetst (subsidie)beschikkingen

·         Je adviseert over beheersing van juridische risico’s

·         Je analyseert juridische risico’s en adviseert bij afwegingen over omvang en kans van risico’s bij aanbestedingen, contracten, verordeningen, nadere regels e.d.

·         Je geeft advies en voorlichting

 

Je komt te werken in een (resultaat)verantwoordelijk team. Hierin wordt gezamenlijk gewerkt aan het resultaat, waarbij een open en transparante communicatie plaats vindt en waar ieder teamlid verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het geleverde product.

Binnen het team wordt er de voorkeur aan gegeven te werken volgens de informele aanpak om zodoende de kans te benutten om in een telefonisch gesprek met de cliënt te proberen de situatie op te lossen binnen de daarvoor gegeven juridische kaders.

Respectvol kunnen omgaan met de cliënt door persoonlijk contact is essentieel. In de praktijk betekent dit dat jij als medior juridisch adviseur je in verschillende posities moet kunnen verplaatsen, betrokkenheid toont en in staat bent te overtuigen. Je schakelt gemakkelijk wanneer een gekozen aanpak niet leidt tot het gewenste resultaat en bent in staat verschillende gedragsstijlen te hanteren. 

 

Het team Juridische Zaken is het centrale juridische expertisecentrum binnen de gemeentelijke organisatie en draagt zorg voor een goede juridische control. De verschillende afdelingen van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van hun werkzaamheden en voor het beheersen van juridische risico’s. Juridische Zaken stelt de afdelingen hiervoor de nodige juridische (waar nodig specialistische) expertise beschikbaar, zorgt voor een adequaat controlemechanisme en ziet toe op de toepassing hiervan.

Het team Juridische Zaken maakt deel uit van de afdeling HRM-JZ. Het team bestaat uit zo’n 25 medewerkers.

 

 

Jij neemt mee: 

  • Je hebt een voltooide WO-opleiding Nederlands Recht en ervaring in genoemde werkzaamheden. Je bent in staat je als professional op te stellen naar klanten, zodat deze voldoende vertrouwen hebben in de deskundigheid en onafhankelijkheid van het advies.
  • Je hebt de vaardigheid om snel tot de kern van het vraagstuk te komen en secuur te werken.
  • Je hebt aantoonbare kennis van het Sociaal Domein en de daarbij geldende en relevante wet- en regelgeving en ook beschik je over de noodzakelijke kennis van privaatrecht en bestuursrecht. Je houdt jezelf op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals het bijhouden van jurisprudentie.

Similar projects

+ Search all projects