Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Juridisch adviseur Ruimtelijke Plannen

Posted Jul 14, 2021
Project ID: YIS01005
Location
Groningen
Duration
1 jaar
(Sep 1, 2021 - Aug 31, 2022)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown

Sollicitatie deadline: 16-8-2021 12:00


Wie nu nog beweert dat werken bij de overheid saai is ….. 

Jij hebt er al van gehoord en gelezen; Groningen groeit hard als 6e stad van Nederland. De komende jaren worden er 20.000 nieuwe woningen gebouwd. Ook werken we hard aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wijk- en dorpsvernieuwing en onze groene, gezonde leefomgeving. De komst van de Omgevingswet combineert alle veranderingen op het gebied van bouwen, mobiliteit, natuur & milieu, water, gezondheid en leefkwaliteit. Goede ruimtelijke ordening staat of valt met duidelijke spelregels, heldere, snelle processen en ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven. Hoe vertalen we het gedachtegoed van de Omgevingswet van buiten naar binnen?

 

Je komt meteen op stoom: jij barst van de juridische kennis als het gaat om omgevingsrecht, bestemmingsplannen en procedures. Je kunt niet wachten tot de Omgevingswet eindelijk wordt ingevoerd. Jouw expertise breng je graag over; een panklaar, helder advies waarmee we onze ambities kunnen waarmaken. Die impact hebben, dat is toch uniek? Wij hebben jou nodig!

 

Doen waar je goed in bent

Wij willen ons team versterken met 2 nieuwe collega’s; waar jij goed in bent, zetten we je graag voor in. Ga je meer voor de inhoud? Als planjuristen schrijf je een deel van het omgevingsplan. Of voel je je thuis in de rol van juridisch adviseur en adviseer je over de juiste procedure, de afstemming met ketenpartners en de consequenties van onjuiste inzet van participatie? Of wil je juist graag de combinatie? Laat het ons weten, zodat jij het beste tot je recht komt.

 

Onze uitdaging en jouw bijdrage

We bereiden ons met een stevige ambitie voor op de Omgevingswet. Binnen Stadsontwikkeling bouwen we aan nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan. Daarnaast werken we nog volop met de huidige instrumenten uit de Wro, Chw en de Wabo zoals het bestemmingsplan (verbrede reikwijdte) en de Wabo-vergunning. Jij zet je tanden in grote en complexe dossiers; bent vanaf het begin af aan betrokken. Denk aan het maken en begeleiden van de procedure van een thematisch bestemmingsplan of uitwerkingsplannen voor nieuwe woongebieden en (binnen)stedelijke projecten. Je gaat aan de slag met de ontwikkeling van ons omgevingsplan Groningen. Je bent door je kennis en ervaring op dit vlak de expert en adviseur voor programmaleiders en projectmanagers waar ze op kunnen bouwen. 

 

Plek in de organisatie en ons team

Je komt te werken binnen de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp van Stadsontwikkeling. De directie is verantwoordelijk voor de visie- en strategische beleidsvorming, kaderstelling en programmering van de thema’s Wonen, Wijkvernieuwing, Ruimtelijke Economie, Leefkwaliteit, Energie(transitie) en Mobiliteit. In totaal zijn we met ongeveer 120 medewerkers. Ons team bestaat uit ongeveer 6 gedreven planjuristen en adviseurs die dagelijks met passie werken aan hun vak bij onze dynamische gemeente. In de transitie naar het Omgevingsplan is het team tijdelijk groter.

 

Zo ziet één van jouw werkdagen eruit:

’s Ochtends heb je een meeting met de projectgroep van ons grote ontwikkelingsproject Stadshavens. Van meet af aan ben je volop betrokken. De planologische ambitie is hoog: het realiseren van koop- en sociale huurwoningen, historische gebouwen zoals de EMG-silo en Cova-schoorsteen gaan samen met moderne, hoogstedelijke architectuur. Het Damsterdiep krijgt een groene uitstraling en op het terrein van de zandoverslag komt een havenpark. Vanochtend staat op de agenda het vertalen van het stedenbouwkundig plan naar passende juridische bouwregels en werkingsgebieden. Waar voor een ander de regels al duizelen, heb jij je ideeën en advies al bijna klaar. Met de acties en uitwerking nadien heb je deze week nog wel even wat uurtjes nodig.

 

Aan het eind van de meeting zit je al met je gedachten bij een woningplan in Ten Boer; inhoudelijk moet je je er nog in verdiepen, maar je maakt alvast een lijstje van onderzoeken die voor deze éne woning nodig zijn en bent benieuwd.

 

 Tussendoor check je je mail en vraagt een collega jou of je straks nog even wilt meedenken over een Erfgoed vraagstuk; als team juristen zijn we gevraagd om hier een advies op te geven.

 

Je neemt even tijd voor de lunch en maakt een ommetje.

 

‘s Middags heb je een afstemmingsoverleg met de wethouder. De raad wil geitenhouderijen gaan verbieden. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de risico’s? De raad komt met een opdracht. Een mooie uitdaging. 

 

De rest van de middag heb je voor jezelf geblokt om een deel van het omgevingsplan te schrijven voor de binnenstad, één van de eerste gebieden die we in procedure gaan brengen. Binnenkort gaat namelijk de eerste wijziging van het Omgevingsplan in procedure. Hiervoor zul je in samenwerking met collega’s een raadsvoorstel gaan schrijven.

 

Eind van de middag; de tijd vliegt. Je eet een hapje en maakt je klaar voor een borrel van de projectgroep van het Suikerterrein. Daar ga je ’s avonds nog even heen. Leuk om elkaar weer even live te zien!


Functie-eisen

-       jij werkt aan juridische vraagstukken binnen diverse ruimtelijke ontwikkelingen en integrale gebiedsopgaven van de gemeente, begeleidt procedures en speelt een belangrijke rol bij het opstellen of doorvertalen van ons ruimtelijke beleid;

-       adviseert projectmanagers, werkt mee in projectteams en werkt samen met vergunningverleners en handhavers;

-       schrijft zelfstandig aan planregels voor het omgevingsplan (ervaring hiermee is een pré);

-       stuurt stedenbouwkundige bureaus aan en begeleidt ze bij het maken van bestemmingsplannen en planregels voor het omgevingsplan;

-       bent in staat om zowel stedelijke als landelijke ambities te vertalen naar regelgeving en uitvoering.

 

Wij vragen

·       een afgeronde HBO- of WO-opleiding planologie, bestuursrecht of vergelijkbare opleiding;

·       kennis van het ruimtelijk bestuursrecht en ervaring met het (zelfstandig) opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplannen;

·       kennis van de Omgevingswet en een duidelijk idee over (de opbouw en werking van) het omgevingsplan;

·       ervaring met vertegenwoordigen van een gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures;

·       goede mondelinge en schriftelijk (advies)vaardigheden.

 

Je bent zelfstandig en initiatiefrijk; je weet wat je te doen staat om de klus te klaren. Je denkt vooruit en werkt toe naar de gestelde doelen. Met jouw expertise en helder onderbouwd advies heb je impact op het gezamenlijke resultaat. Daarnaast ben je omgevingsbewust; je hebt een brede interesse en bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. 


Similar projects

+ Search all projects