Gemeenteprojecten

Freelance Juridisch adviseur privacy overheid

Geplaatst 28 jul. 2021
Project ID: YIS 9099335
Plaats
Geldrop
Duur
3 maanden
(1 sep. 2021 - 30 nov. 2021)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
70 - 85 €/hr

Sollicitatie deadline: 02-8-2021 10:00


Description:

Privacy is een grondrecht en geeft je de mogelijkheid om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. In onze dagelijkse werkzaamheden verzamelen en gebruiken we veel persoonsgegevens. Het is belangrijk dat dit rechtmatig en op een transparante, proportionele en veilige manier gebeurt. Daarvoor zijn (technische) maatregelen nodig, maar medewerkers moeten zich ook goed bewust zijn van de rol die zij zelf spelen in het veilig houden van de persoonsgegevens. Waar het om bescherming van persoonsgegevens gaat, neemt de juridisch adviseur privacy het voortouw. Met wijzigingen van wet- en regelgeving, beleid en werkprocessen, technische ontwikkelingen en innovaties, liggen er altijd opgaven.

 

Onze organisatie

Wij zijn een gemeente met veel ambitie en we werken er hard aan om samen met inwoners, bedrijven en instellingen een fijne woon, werk- en leefomgeving te creëren.

 

Team Ondersteuning

Je bent als juridisch adviseur privacy onderdeel van het team Ondersteuning (25 fte), dat bestaat uit drie taakvelden: communicatie, facilitaire- en juridische zaken. Binnen het taakveld juridische zaken werken momenteel 7 personen. Als juridisch adviseur privacy beschik je over de kennis en kunde om uitdagende privacyvraagstukken binnen onze organisatie het hoofd te bieden. Je denkt mee over mogelijkheden binnen de kaders van privacywetgeving. Daarbij staan begrippen als kwaliteit, klantgerichtheid, proactief, effectief en efficiënt hoog in het vaandel.

 

Jouw tijdelijke opdracht

Als juridisch adviseur privacy ben je in staat jouw collega’s te informeren over de verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij kunnen met vragen op het vlak van privacy bij jou terecht. Je houdt je bezig met de continue verbetering van het niveau van privacy bewustzijn binnen de organisatie. Je adviseert de organisatie, het management en het bestuur bij veranderingen in processen of de bedrijfsvoering. Je levert een bijdrage aan het zo nodig uitvoeren van DPIA’s. Je bent verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen, actueel houden en borgen van het privacy beleid. Je adviseert over convenanten en verwerkersovereenkomsten en verzorgt het beheer van het centrale verwerkingenregister. Je zorgt voor de coördinatie en behandeling van verzoeken van betrokkenen, zoals een verzoek om inzage. In het geval van een datalek handel je adequaat. 


Wie zoeken we?

Een adviseur die beschikt over:

  • een afgeronde juridische opleiding op HBO-/WO niveau
  • werkervaring in een vergelijkbare functie
  • een dienstverlenende instelling. 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten