Gemeenteprojecten

Freelance junior beheerder riolen en/of water

Geplaatst 25 feb. 2021
Project ID: YIS000475
Plaats
Barendrecht
Duur
1 jaar
(14 mrt. 2021 - 12 mrt. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie. Werken in een groot gebied met veel bedrijvigheid, 125.000 inwoners en drie gemeentebesturen: uniek en uitdagend!

Inrichting Voorbereiding en beheer is het cluster dat verantwoordelijk is voor de openbare ruimte. We zorgen voor een visie op de toekomst, maken onderhoudsplannen en voeren veel werkzaamheden zelf uit. Voor bewoners en bedrijven werken we aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. We proberen daarnaast zoveel mogelijk bij te dragen aan maatschappelijke ambities van onze gemeenten. Dat doen we door inwoners te laten participeren in projecten en waar mogelijk mensen uit kwetsbare doelgroepen in te zetten. Onze belangrijkste partners zijn inwoners, bedrijven, sportverenigingen, aannemers, scholen en het waterschap. Het cluster bestaat uit teams van: beleidsmedewerkers, beheerders, projectleiders, werkvoorbereiders en ondersteuners. Voor team beheer zijn we op zoek naar een:      


Wat ga je doen?

De gevolgen van de klimaatveranderingen ondervinden we steeds vaker. Dat maakt rioolbeheer tot een vitale functie voor onze drie gemeenten: de leefbaarheid voor onze inwoners staat op het spel. Met een eigen klimaatgroep sorteren we al op die toekomst voor. En ook als rioolbeheerder heb je een prominente rol binnen onze organisatie. Of liever gezegd, een verantwoordelijke rol.

De komende jaren staan de nodige reconstructies en vernieuwingen van rioleringsstelsels in de drie gemeenten op het spel. Dat zijn trajecten met een lange aanvliegroute, want als rioolbeheerder ben je lang niet de enige gebruiker van de bodem. Met de voortgang van de energietransitie vragen ook warmtenetten een plaats, naast alle andere bestaande tracé’s van leidingen en buizen in de ondergrond.

Je functie is even afwisselend als onvoorspelbaar tegelijk. Op een dag met extreme wateroverlast kun je zomaar je hele agenda moeten omgooien om bestuurders en bewoners van dienst te zijn. Je hebt uiteenlopende contacten: intern met afdelingen als wegbeheer en groenonderhoud, extern met partijen als waterschappen, ontwikkelaars van nieuwbouwwijken, particuliere woningbouwers en anderen.

 

Hoe ziet je functie er in details uit?

 

Inspecteren: Opstellen, voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van reinigings- en inspectieplannen voor vrijvervalriolering.

Onderzoeken: De kwaliteit en het functioneren van het rioolstelsel in beeld brengen en vertalen naar maatregelprogramma en uitvoeringsbestek.

Programmeren: Met beheerders van wegen en openbaar groen schrijf je mee aan de integrale beheerplannen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Adviseren: Adviseren over riolering, klimaatadaptatie en water voor bewoners en collega’s van andere clusters. Daarnaast het aanleveren van technische randvoorwaarden voor beheerparagrafen bij de ontwikkeling van nieuwbouw.

Regisseren: Bestek gereed laten maken door het opstellen van uitvragen en opdrachten aan projectleiders en werkvoorbereiders.


Wat vragen we van je?

Je beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau. Het terrein van de civiele techniek vind je interessant en wil jij je in ontwikkelen, met name de riolering en alles wat daarmee samenhangt. Je bent gedreven in je vakgebied en houdt ontwikkelingen binnen waterhuishouding en klimaatontwikkeling goed bij.

In je aanpak ben je zowel ondernemend als resultaatgericht. Je analyses zijn helder, hoofd- en bijzaken weet je goed van elkaar te scheiden. Je bent kundig in het plannen en organiseren en kunt goed besluiten nemen. Je kunt goed in teamverband werken ook team- en clusteroverstijgend. Je werkt kwaliteit- en klantgericht, communiceren gaat je goed af.


Sollicitatie deadline is dinsdag 2 maart om 10:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten