Gemeenteprojecten

Freelance Jongerencoach

Geplaatst 22 apr. 2021
Project ID: YIS000645
Plaats
Meerkerk
Duur
6 maanden
(22 apr. 2021 - 29 okt. 2021)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

Kerntaken

In deze functie is er sprake van meerdere aandachtsgebieden. De functiehouder kan ingezet worden op één of meerdere van deze aandachtsgebieden.

 

Intake en onderzoek

 • Voeren intakegesprekken met jongeren en het ontdekken van het arbeidspotentieel
 • Input geven aan en opstellen van ontwikkelplannen met leerdoelen
 • Belemmeringen en knelpunten in de ontwikkeling onderzoeken
 • Vraagbaak voor collega’s over voortgang ontwikkeling

 

Individuele Ontwikkeling

 • Het adviseren over en het activeren van jongeren richting het volgen van een schoolopleiding of richting regulier werk
 • Vaststellen arbeidsmarktwaarde van jongeren
 • Coachen en begeleiden in ontwikkeling die werken aan leerdoelen
 • Het intrinsiek en extrinsiek motiveren van de jongeren
 • Het scheppen van randvoorwaarden c.q. het wegnemen van belemmeringen zodat de jongere bemiddeld kan worden naar scholing of regulier werk
 • Het onderhouden van contacten met externe (hulpverleners/scholing)organisaties
 • Opstellen voortgangsrapportages
 • Het zorgdragen voor registratie van relevante informatie door het op individueel niveau vastleggen van de procesvoortgang met behulp van een geautomatiseerd systeem.

 

Trainer

 • Het verzorgen van trainingen voor de brede doelgroep
 • Meedenken over inhoud van trainingen
 • Input geven voor ontwikkelplan van jongeren
 • Bijhouden opleidingsregistratie 


Organisatie competenties

 • Betrokken: Hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers en aan het verlenen van service of hulp, en daarnaar handelen.
 • Ondernemend: het signaleren en onderzoeken naar kansen in de omgeving. Deze kansen vertalen naar mogelijkheden in de eigen werksituatie.
 • Samenwerken: Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de ander/groep.


Functie specifieke competenties

 • Coachen: stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten.
 • Voortgangsbewaking: anticiperen op en bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en plannen.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: afspraken in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken, afgestemd op de toehoorder.

 

Opleidings- en ervaringseisen

 • HBO opleidingsniveau in relevante richting
 • Meerjarige ervaring in soortgelijke functie


Sollicitatie deadline is 28-4 om 10:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten