Gemeenteprojecten

Freelance Jeugd- en gezinswerker

Geplaatst 19 mrt. 2021
Project ID: YIS000544
Plaats
Bladel
Duur
4 maanden
(1 apr. 2021 - 31 jul. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
45 - 60 €/hr

De jeugd- en gezinswerkers maken deel uit van het Kempenteam voor Jeugdhulp en leggen verantwoording af aan de Teamleider Jeugdhulp.


Jouw taken…

 • Bieden van intensieve ondersteuning, activeren van de eigen kracht en voeren van regie op casusniveau.
 • Opkomen voor de belangen van het kind, out of the box denken, ondernemen van actie, waarnemen zonder oordeel, aansluiten bij de behoefte van ouders en betrokkene(n).
 • Op gang brengen van veranderingsprocessen in gedrag bij ouders en kinderen ten aanzien van motivatie, veiligheid binnen het gezin.
 • Verbeteren van de situatie van het kind in conflictueuze echtscheidingssituaties.
 • Samenwerken met andere betrokkenen, zoals het netwerk, verwijzers, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, collega’s van Wmo, KempenPlus en zorgaanbieders.
 • Preventief werken en waar mogelijk inzetten van sociale netwerkversterking.
 • Maken van gezinsplannen en rapportages.
 • Inhoudelijk geven van advies over toewijzing specialistische hulp op productniveau via zorg in natura of PGB, waarbij de regie gehouden wordt door jou.
 • Geven van vertrouwen, werken vanuit commitment, niet overnemen maar hebben van een activerende rol en een verbinder zijn.
 • Hebben van een signalerende rol ten aanzien van veiligheid en werken via de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Onveilige situaties veilig krijgen, risico’s verminderen, regisseren en zoveel mogelijk hulpverlening zelf bieden is de basis van je inzet.


De functie-eisen…

 • Beschikken over een brede deskundigheid en een breed handelingsrepertoire.
 • Relevant Hbo-diploma.
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Werken volgens de Kempische visie op jeugdhulp ‘Samen van transitie naar transformatie’.
 • Proactief verstrekken van informatie en advies.
 • In staat zijn om problematiek op alle leefdomeinen binnen een gezin te signaleren.
 • Hebben van een onafhankelijke blik op ondersteuningsvragen en daarnaar handelen.
 • In staat zijn om integraal samen te werken, ook gezien de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Meedenken over uniformiteit in de vraagverheldering/methodieken.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet.
 • In staat zijn de brede zorgvraag te duiden en direct om te zetten in bijbehorende acties.
 • Hebben van kennis van de Kempische en lokale sociale kaart of deze snel eigen kunnen maken.
 • Kunnen werken met Suite voor jeugd


 • Voor de jeugd- en gezinswerker van het Kempenteam voor Jeugdhulp zijn de aanvullende functie-eisen:Grondige en actuele kennis van (ortho)pedagogiek en ontwikkelingspsychologie (op HBO of post-HBO niveau).
 • Minimaal vijf jaar ervaring in het werken met en in gezinnen met complexe opvoed- en opgroeivragen.
 • Geschoold in systeem- en netwerkgericht werken en werken met competentie verhogende strategieën, het maken van een risico-taxatie en het opstellen van een veiligheidsplan.
 • Ervaring in het werken met meerzijdige partijdigheid (bijvoorbeeld bij (v)echtscheiding).
 • Aantoonbaar bezig met bij- en nascholing op het gebied van actuele hulpverleningsmethoden op het gebied van opvoeden en opgroeien.


Sollicitatie deadline is 23-3 om 13:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten