Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance informatiemanager (zzp)

Geplaatst 17 jan. 2023
Project ID: YIS 9126898
Plaats
Den Haag, Zuid-Holland
Uren
36 Uur/week
Periode
5 maanden
Start: 23 jan. 2023
Einde: 30 jun. 2023
Tarief
90 - 100 €/uur
Uiterste voorstel datum: 19 jan. 2023 17:00

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Startdatum: zsm

Einddatum: 30-06-2023 (met optie op verlenging)

Inzet: 32 tot 36 uur in de week

Tarief: max € 98,50


Ter vervanging tijdens verlof is het het ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar een Informatie Manager


De informatiemanager heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Het zorgdragen voor een excellente opzet en gebruik van online samenwerkingsruimtes op Sharepoint;

 • Verbeterde archivering van documenten in Content Manager en op Sharepoint;

 • Coördinatie, en indien nodig de uitvoering, van voorbereidingen van directies op de upgrade van de online samenwerkruimtes naar Sharepoint 2019;

 • De coördinatie van AVG- en IB-verplichtingen en richtlijnen;

 • De coördinatie van de implementatie van de actieve openbaarmaking van stukken;

 • Het ontwikkelen van initiatieven om medewerkers proactief te stimuleren tot efficiënt en effectief gebruik van beschikbare IVC middelen;

 • De vertaling van IT-projecten binnen BZ naar de werkpraktijk van collega’s bij de directies en de coördinatie van mogelijke eisen en gevolgen;

 • Het maximaal ondersteunen van medewerkers in hun gebruik van IT-middelen;

 • Signaleren en uitwerken van mogelijkheden om met digitale middelen werkprocessen efficiënter te maken;

 • Verbeteren van de digitale samenwerking met partijen binnen (posten) en buiten BZ.

 • Deelname namens de directies aan BZ-bredere overlegstructuren over IT, kennismanagement, archivering, etc.;

 • Ondersteuning van beleidsprocessen (zoals uitvoering van WOO-verzoeken), speciale gelegenheden en crises.

 • De informatiemanager stelt zo nodig projectplannen op, coördineert multidisciplinaire en complexe projecten en draagt zorg voor de aansturing van de projectuitvoering.


  Ook stelt de informatiemanager plannen, adviezen en rapportages op betreffende bestaande IVC-voorzieningen en vertaalt vastgesteld BZ beleid naar directie specifieke toepassingen of adviezen.


  De informatiemanager is coördinator, aanjager en ondersteuner voor alle IVC-activiteiten van de directie en verantwoordelijk voor de (gedegen en veilige) uitvoering van IVC-activiteiten waaronder digitalisering en digitale communicatie.


     

  Achtergrond opdracht


  De informatiemanager adviseert en ondersteunt de directies DEU, DIE en ICE over informatiehuishouding in de breedste zin van het woord. De informatiemanager faciliteert digitale samenwerking, anticipeert op IT-projecten die de directies zullen raken, ontwikkelt zelf initiatieven en projecten, werkt deze uit en behartigt de belangen van de directies versus andere directies/partijen zoals IDI, DOB, DJZ en SSC-ICT. De informatiemanager is een op de praktijk gerichte deskundige die graag de handen uit de mouwen steekt en die zelf de tijd neemt om collega’s te helpen met hun vragen en kwesties.


  De informatiemanager werkt zelfstandig voor DEU, DIE en ICE en doet dit in de praktijk in nauw overleg met de MT-leden van beide directies. De informatiemanager rapporteert in het bijzonder aan de Plv. Directeuren van DEU, DIE en ICE.Functie-eisen:

 • Master bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar werk-, denk- en kennisniveau;

 • Kennis van en ervaring met Organisatie en bestuur/Interne zaken/ICT;

 • Kennis van en ervaring met Organisatie en bestuur/Interne zaken/Projectmanagement.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten