Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance indicatiesteller jeugd (zzp)

Posted Oct 19, 2022
Project ID: YIS 9122458
Location
Assen , Drenthe
Duration
3 maanden
(Nov 1, 2022 - Jan 31, 2023)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 25, 2022 5:00 PM

Start: 1-11-2022

Duur: 3 maanden

Uren: 32

Schaal: 9 senior

Richttarief (senior): € 72,50

 

Opdracht: 

Ben jij de Indicatiesteller Jeugd die ondersteuning biedt aan kwetsbare inwoners van 0 tot +/- 18 jaar? Analyseer jij situaties, maak je een integrale afweging en zoek je ondersteuning op maat, waarbij eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt voorop staan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Organisatie/ Team

Je komt te werken in het team Sociaal Domein Buiten. Dit team is één van de drie teams van het Sociaal Domein naast Sociaal Domein Binnen en Sociaal Domein Kwaliteit. Samen zijn deze drie teams verantwoordelijk voor de dienstverlening in het Sociaal Domein op het gebied van Jeugd, WMO, Leerplicht en RMC. Het team Buiten bestaat uit de consulenten WMO, de Indicatiestellers en gespecialiseerd casemanagers Jeugd, de trajectbegeleiders RMC en de Leerplichtambtenaren. Het grootste deel van hun werk bestaat uit klantcontact. In dit team werken ongeveer 40 medewerkers.

 

Jouw competenties

 • Onafhankelijk: je kan goed functioneren in het spanningsveld tussen vraag en aanbod van zorg in een complexe context van wet- en regelgeving
 • Daadkrachtig: je neemt zelf initiatief en bent goed in staat structuur aan te brengen in het eigen werk om de eigen caseload te kunnen dragen
 • Communicatief vaardig: je kan goed onderhandelen, positioneren, informeren en omgaan met weerstand, conflicten en crisissituaties

 

 Jij

Je brengt de ondersteuningsvraag van jeugdigen en of ouders in kaart en leidt ze hierbij naar de meest passende oplossing. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de eigen kracht en het sociale netwerk van de inwoner, mogelijkheden in de buurt, via vrijwilligersinstanties of via algemene voorzieningen en voorliggende wet- en regelgeving.

 

Dagelijkse werkzaamheden:

 • Je voert (her)indicatiegesprekken met ouders en/of jeugdigen. Dit kan door middel van een huisbezoek of afspraak op het stadhuis  
 • Je stemt af met zorgaanbieders
 • Je betrekt zo nodig het onderwijs
 • Naar aanleiding van de verzamelde informatie schrijf je een resultatenplan waarin je je besluit motiveert
 • Je hebt wekelijks casuïstiekbespreking met collega’s
 • Je werkt samen met gespecialiseerd casemanagers Jeugd, Leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders RMC en consulenten Wmo
 • Als indicatiesteller jeugd sta je sterk in je schoenen en weet je welke rol en positie je moet innemen. Daarbij vind je het een uitdaging om de zelfredzaamheid van onze inwoners te stimuleren
 • Je hebt kennis van en inzicht in lokale en rijksregelingen en de verschillende vormen van ondersteuning, behandeling en begeleiding. De sleutel tot het resultaat is een goed gesprek waarin je samen met de cliënt en ouders of verzorgers zoekt naar passende oplossingen
 • Je kunt anderen inspireren, bent stressbestendig, flexibel en resultaatgericht. Je hebt een proactieve werkhouding en gaat vraaggericht te werk. Je beschikt over generale kennis van brede jeugdzorgaspecten, opvoeding en ontwikkeling, van problematiek op gebied van opvoeding en ontwikkeling en van dwang en dranghulpverlening

 

Wij vragen

 • We zoeken een stevige gesprekspartner die ook richting zorgaanbieders het gesprek kan voeren
 • Afgeronde HBO opleiding, SPH, MWD, pedagogiek of orthopedagogiek
 • Recente werkervaring als Jeugdconsulent / Indicatiesteller Jeugd
 • Beroepsregistratie in het SKJ
 • Bekend met het stellen van (her)indicaties
 • Ervaring met het werken in het systeem SSD (suite voor sociaal domein)
 • Bij voorkeur signs of safety getraind
 • Bij voorkeur ervaring met dwang en drang, VTO, VOTS, gesloten jeugdzorgplaatsingen
 • Kennis van de meldcode: Een onveilige/ongezonde opgroeisituatie en signalen van kindermishandeling herkennen en een vermoeden en stoppen van kindermishandeling kunt verifiëren
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod: hulpverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten zoals o.a. ontwikkelingspsychologie en psychopathologie

 

Similar projects

+ Search all projects