Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Implementatiemanager AVG / BIO

Posted Jul 20, 2021
Project ID: YIS 9098864
Location
Helmond
Duration
1 jaar
(Sep 1, 2021 - Aug 31, 2022)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown

Sollicitatie deadline: 10-8-2021 12:00


Situatieschets 

De gemeente Helmond werkt als servicegerichte dienstverlener aan een digitale toekomst. Daarvoor maakt ze in toenemende mate gebruik van digitale technieken en data. De toegenomen digitalisering zorgt voor kansen, maar brengt ook extra uitdagingen met zich mee. Er worden daarom maatregelen getroffen om voldoende digitaal weerbaar te zijn en om te kunnen laten zien dat de gemeente de privacy van de inwoners, medewerkers en anderen beschermt.  

 

Sinds september 2018 werkt de gemeente Helmond binnen de afdelingen met Decentrale Security en Privacy Officers (DSPO). Deze DSPO’s zijn de ambassadeurs op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en ondersteunen de proceseigenaar bij het de borging van informatiebeveiliging en privacy binnen de processen. Zij voeren deze taken uit als neventaak náást hun (eigen) bestaande functie. Daarmee is de gemeente weerbaarder geworden, men wil nu een volgende stap in volwassenheid realiseren. 

 

Om die versnelling te realiseren heeft de gemeente Helmond een handelingsperspectief opgesteld en besloten om de implementatie van de wettelijke en informatiebeveiligingsmaatregelen projectmatig aan te pakken, waarbij de FG (functionaris gegevensbescherming) en de CISO (Chief information security officer) worden ondersteund door een implementatiemanager AVG/BIO, door jou dus. Om de ‘DSPO-organisatie’ te versterken zal deze (tijdelijk) onder centrale aansturing van jou komen te staan. De huidige DSPO’s blijven voorlopig hun rol uitvoeren binnen de afdelingen totdat de toekomstige organisatorische inbedding is uitgewerkt, georganiseerd en opgeleverd c.q. vastgesteld.  

  

Samen zorgen jullie ervoor dat:

1.     De door de organisatie opgestelde plannen zijn geoperationaliseerd en binnen de gestelde termijnen worden gerealiseerd;

2.     Een monitoringssysteem is ingericht voor management en bestuur;

3.     De organisatie weet van alle processen welke (persoons)gegevens worden verwerkt en op basis van een volledig gevuld en actueel register van verwerkingen kan uitleggen waarom; 

4.     De eventuele risico's binnen processen en systemen zijn bekend en er zijn passende maatregelen getroffen.

Het einddoel is een decentrale borging in functies en integraliteit met o.a. het procesbeleid, functioneel beheer, architectuur en projectmatig werken. 

Wat verwachten we van jou

Jij bent de aanjager van de implementatie: je bereidt voor, zet je creativiteit in, enthousiasmeert, overtuigt, ontwikkelt werkvormen, implementeert én monitort de implementatie.  Je operationaliseert de reeds opgestelde doorontwikkelplannen. Hierbij maak je gebruik van risicoafwegingen, doe je een impactinschatting en stel je een implementatieplan op en betrekt daarbij creatieve oplossingen om een verandering te laten landen. 

Hierbij toon je initiatief en maak je gebruik van bestaande kennis in de organisatie. Je bent in staat om binnen de juiste overlegorganen de noodzakelijke stappen onder de aandacht te brengen, zodat de juiste prioritering kan plaats vinden.  

Je werkt nauw samen met de FG en CISO en je bent in staat jouw aanpak aan te passen aan en in lijn te brengen met de reeds vastgestelde visie en plannen.  Je zorgt voor documentatie, een (werk)groep om voortgang te monitoren, geeft stakeholders een rol en zorgt voor een goede nazorg en bijsturing na implementatie. Je stelt hierbij noodzakelijke randvoorwaarden op om de voortgang actief te kunnen monitoren en bewaken.  

Je overlegt met de proceseigenaren en DSPO's over hun plannen, knelpunten etc en stemt met hun een voor de afdeling haalbare aanpak op. Je bewaakt de uitvoering door de afdeling.  

Inhoudelijk stem je jouw aanpak af met FG en CISO, over de voortgang rapporteer je rechtstreeks aan de directie.  

 

Functie-eisen 

·       Je hebt een HBO/ WO-masterdiploma;

·       Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het implementeren van meervoudige middelgrote veranderingen binnen een grote (overheids)organisatie;

·       Je hebt goede kennis van en ruime ervaring met veranderkundige technieken, operationele excellence- en projectmanagementtechnieken;

·       Je hebt affiniteit met business- en IT-processen en met de BIO en AVG en je bent in staat de vertaalslag naar een implementatieaanpak te maken;

·       Je hebt basiskennis van en enige ervaring met lean en agile werken.


 

 

Competenties

·       Je hebt een hands-on mentaliteit, je kunt praktische kaders bieden;  

·       Je bent goed in staat stakeholder management te voeren; 

·       Je hebt een open houding en goede communicatievaardigheden; 

·       Je bent analytisch; 

·       Je bent een aanjager, motivator en verbinder; 

·       Bovendien beschik je over een grote mate van organisatiesensitiviteit en verantwoordelijkheidsgevoel;

·       Je bent besluitvaardigheid en kunt plannen en organiseren;

·       Natuurlijk ben je zeer resultaatgerichtheid;

·       Samenwerken en motiveren zijn voor jou heel natuurlijk.

  

Herken je jezelf ook hierin? 

Je vindt het leuk om mens en techniek met elkaar te verbinden en op sympathieke wijze te managen. Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden en je adviseert helder en duidelijk op basis van gedegen, inhoudelijke argumenten. Jouw communicatieve vaardigheden? Die zijn zeer goed. Je hebt het in je om een groep optimaal te laten presteren en waar nodig breng je met de nodige overtuiging jouw advies naar voren. Met oog voor het resultaat en de nadruk op de relatie sluit je uitstekend aan bij de organisatie. 

Similar projects

+ Search all projects