Gemeenteprojecten

Freelance Griffier

Geplaatst 20 jul. 2021
Project ID: YIS 9098844
Plaats
Reusel-de Mierden
Duur
11 maanden, 4 weken
(1 sep. 2021 - 1 sep. 2022)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
90 - 105 €/month

Sollicitatie deadline: 23-7 om 09:00 uur


De organisatie

Gemeente Reusel-De Mierden


Het besluitvormingsproces van de raad is vormgegeven in een commissiemodel. Besluiten worden voorbereid in een commissievergadering (commissie Inwoners of commissie Ruimte) en vervolgens neemt de raad de besluiten in de raadsvergadering.


Griffie van Reusel-De Mierden

In Reusel-De Mierden bestaat de griffie uit een solo-griffier. Dit betekent dat de griffier niet wordt ondersteund door een raadsadviseur of griffiemedewerker. Wel krijgt de huidige griffier, waar nodig, op administratief vlak, ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie.

Natuurlijk speelt de griffier ook een belangrijke rol tijdens de verkiezingen in 2022.


Functieprofiel

Reusel-De Mierden zoekt een ervaren, diplomatieke, proactieve griffier, die bescheiden en nuchter is in zijn/haar aanpak, een goed beeld heeft van gemeentelijke processen en de belangen van de raad behartigt. Een griffier die primair gericht is op het ondersteunen en adviseren van raadsleden. Iemand die oog en oor heeft voor de raad, het college en de organisatie en de rol van ambassadeur op zich kan nemen: zowel richting de ambtelijke organisatie als in externe samenwerkingsverbanden.


Taken van de griffier

De griffier van Reusel-De Mierden ondersteunt en adviseert de raad in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin en doet dit onafhankelijk en zelfstandig. De griffier coördineert met name de logistieke en organisatorische ondersteuning en adviseert op het gebruik van de tot de raad beschikbare instrumenten zonder op een politieke manier richting te bepalen.

De primaire griffietaken, het verzorgen van zaken rondom vergaderingen, zijn op orde en moeten op orde blijven.

Een taak waar de griffier meer aandacht aan gaat besteden betreft raadscommunicatie. Er is een beginnende behoefte aan onafhankelijke en neutrale communicatie vanuit de raad naar inwoners en de griffier neemt hierin een proactieve rol, zonder dat hij/zij een communicatiedeskundige hoeft te zijn.

Daarnaast besteedt de griffier aandacht aan persoonlijke advisering/coaching van individuele raadsleden. Een voorbeeld is het op een later moment instromen van nieuwe raadsleden: het opstellen van een inwerkprogramma voor nieuwe instromers is volgens de raad zeer waardevol en hierin kan de griffier voorzien. Op het gebied van advisering verwacht de raad een initiatiefrijke houding van de griffier, waarbij advies tactisch, deskundig en neutraal wordt uitgebracht, zowel aan individuele raadsleden als aan de raad in totaliteit. De griffier besteedt aandacht aan procesoptimalisatie en doet waar nodig verbetervoorstellen.

De griffier is een sparring- en nauwe samenwerkingspartner voor de burgemeester, en onderhoudt de goede verhoudingen binnen de bestuurlijk-ambtelijke driehoek. Daarnaast beweegt hij/zij zich soepel in de ambtelijke organisatie, waarin hij/zij fungeert als een diplomatieke ambassadeur voor de raad (belangen van de raad behartigen en deze uitdragen, op procesniveau). Kortom, de griffier draagt bij een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.


Profiel kandidaat

Reusel-De Mierden zoekt een stevige griffier met veel kennis van het vak. Een kandidaat die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken. Iemand die zich bewust is van de verschillende externe factoren zoals de samenwerking binnen de Kempenregio, het zijn van grensgemeente, en die hier op diplomatieke wijze mee weet om te gaan.

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die kennis heeft van de gemeentelijke processen en goed kan luisteren. Dit houdt in dat hij/zij zich gepast opstelt en goed om weet te gaan met zowel verbale als non-verbale communicatie van raadsleden, collegeleden en medewerkers binnen de ambtelijke organisatie. De griffier denkt mee met verschillende vraagstukken (met betrekking tot de raad), maar dient niet té vooruitstrevend te zijn. Ontwikkel- en professionaliseringsstappen kunnen, waarbij de griffier zich bewust moet zijn dat het vooral gaat om voorzichtige stapjes voorwaarts.

De griffier is idealiter een verbinder met gevoel voor onderlinge verhoudingen, iemand die overweg kan met verschillende persoonlijkheden en tegenstellingen binnen de raad. Hij of zij denkt mee, faciliteert, organiseert en adviseert waar gepast. Daarbij is de griffier zich bewust van ontwikkelingen en participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.

De griffier weet met verschillende persoonlijkheden om te gaan en communiceert met tact. Anderzijds staat de griffier stevig in zijn/haar schoenen en staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten