Gemeenteprojecten

Freelance Griffier (24 - 36 uur)

Geplaatst 29 jun. 2021
Project ID: YIS 9097720
Plaats
Hellevoetsluis
Duur
3 maanden
(29 jun. 2021 - 29 sep. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Locatie: Hellevoetsluis

Sollicitatie deadline: 09-7 om 12:00 uur


Het team Griffie team bestaat uit

1 griffier (deze inhuuropdracht)

1 raadsadviseur / vervangend griffier (hier wordt deels voor ingehuurd)

2 parttime commissiegriffiers

1 inhuur commissiegriffier


Wat doet de griffier?

De griffier is eindverantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenteraad en het bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en geeft functioneel sturing aan functiehouders en de kwaliteit van producten/diensten buiten de directe hiërarchische invloedssfeer. Er is sprake van politieke dynamiek en veelal tegenstrijdige belangen. 


Je bent dus:


 • eindverantwoordelijk voor de griffie inhoudelijk, procesmatig en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en raadscommissies in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken  
 • en levert als eerste adviseur strategisch/tactisch advies en bijstand aan de gemeenteraad en raadscommissies ontwikkelt, innoveert en bewaakt complexe en bestuurlijke procedures, passend binnen de randvoorwaarden van de instructie voor de griffier  
 • iemand die (integraal) leiding kan geven aan de medewerkers van de griffie


Functie-eisen

Vanwege de omgeving en de huidige situatie zoeken wij een:

 • Een stevige griffier die zo aan de slag kan, iemand met ervaring dus.
 • Bij voorkeur iemand die ook ervaring heeft met het leidinggeven en het coachen van een team 


Bijbehorende competenties zijn:

 • Flexibiliteit
 • Innovatief denken en handelen
 • verbindend
 • Samenwerken 
 • Leidinggeven
 • Bestuurlijke sensitiviteit en politiek bewustzijn
Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten