Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Gezins- en jongerencoach

Posted Apr 30, 2021
Project ID: YIS000666
Location
Asten
Duration
1 jaar
(May 3, 2021 - Apr 30, 2022)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
30 - 55 €/hr

Wie zijn wij?  

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is het ambitieuze samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Sinds 1 januari 2017 trekken wij samen op in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Onze jonge, dynamische organisatie telt circa 100 collega’s en kenmerkt zich door een platte structuur. De aansturing gebeurt door het Management Team, dat bestaat uit 3 teammanagers en de algemeen directeur. 


Onze missie en visie  

Onze missie is het stimuleren van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Ook ondersteunen wij hen wanneer hun zelfredzaamheid in het gedrang komt. In de visie van Peelgemeenten is het lokaal organiseren van de dienstverlening, dicht bij onze bewoners, sterk verankerd. Daarom is elk van onze consulenten werkzaam in één van de 5 lokale gebiedsteams. Als team werken zij actief samen met alle lokale organisaties die inwoners met zorgvragen en/of financiële problemen ondersteunen. Voor de backoffice-functies geldt Deurne als standplaats. 

Voor de standplaats Asten zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

 

Jouw uitdaging  

Kinderen, jeugdigen en ouders die vragen hebben over het opvoeden en opgroeien kunnen terecht bij het Sociaal team Laarbeek. De Gezins- en Jongerencoach (GJC) is het eerste aanspreekpunt voor hen. De GJC analyseert de hulpvraag en pakt, waar mogelijk, de hulpverlening voor eigen rekening. De GJC is ook degene die de inzet van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp organiseert en hier regie op voert. De GJC stelt samen met het gezin een gezinsplan op. Bij dreigende onveiligheid stelt de GJC de veiligheidsafspraken op. De GJC voert regie op het gezinsplan en het veiligheidsplan, dit alles in samenspel met de gedragswetenschapper (intern), de procesregisseur (intern) en de betrokken ketenpartners. Deze verschillende rollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

De GJC organiseert alle vormen van ondersteuning en hulp, van preventie tot complexe situaties. Je belangrijkste taken zijn: 

 • je adviseert en informeert jeugdigen en ouders/opvoeders; 
 • je biedt begeleiding en ondersteuning aan de jeugdige en het gezin; 
 • je stelt een plan van aanpak op en voert de regie over de hulpverlening vanuit dit plan van aanpak; 
 • je bewaakt de voortgang en draagt zorg voor de afhandeling van de acties uit dit plan van aanpak; 
 • je organiseert de inzet van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp; 
 • je werkt samen met betrokken organisaties (o.a..  zorgpartners, Veilig Thuis, Politie en Gecertificeerde Instellingen) en hebt veelal de voorzittersrol in multidisciplinaire overleggen ; 
 • je pakt de zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis en de crisisafhandeling vanuit Spoed voor Jeugd op; 
 • je kunt (mogelijk) ingezet worden als zittingsvertegenwoordiger; 


Jouw profiel  

 • je bent in het bezit van een relevant HBO-diploma (Sociale Studies / Pedagogiek).  
 • je hebt kennis en minimaal drie jaar ervaring in het werken met gezinnen en jeugdigen; 
 • je hebt een SKJ/BIG registratie, of minimaal een vooraanmelding georganiseerd; 
 • je bent stressbestendig en werkt oplossingsgericht; 
 • Je bent in staat om goed en helder te rapporteren en voelt je verantwoordelijk voor een goed plan en een compleet en zorgvuldig dossier; 
 • Je hebt een helicopterview en weet goed de verschillende lijnen binnen één gezin samen te brengen in één plan;  
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig te kunnen werken, in teamverband te kunnen werken en met ketenpartners goed samen te werken; 
 • je bent in staat om ‘door te pakken’, hebt een er-op-af mentaliteit en durft beslissingen te nemen in moeilijke en complexe situaties; 
 • je legt en onderhoudt gemakkelijk contacten en hebt uitstekende mondelinge communicatieve vaardigheden.  


Sollicitatie deadline is 10-5 om 08:00 uur

Similar projects

+ Search all projects