Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance gedragswetenschapper (zzp)

Posted Jul 27, 2022
Project ID: YIS 9118689
Location
Deurne , Noord-Brabant
Duration
4 maanden
(Sep 19, 2022 - Jan 27, 2023)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 19, 2022 12:00 PM

Start: half september

Duur : 27-01-2023

Uren : 32 uur

Tarief: Schaal 10A

 

Plaats in de organisatie:

·        De Gedragswetenschapper (GW) ontvangt hiërarchisch leiding van de Teamleider Zorg in Deurne.

·        De GW wordt ondersteund door een gecertificeerd supervisor die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.

·        De functie wordt uitgevoerd in de 2e lijn van het multidisciplinair team van Zorg in Deurne.

 

Functionele contacten:

Interne contacten: leidinggevenden, Gezins- en Jongerencoaches (GJC’s), Jeugd- en Gezinswerkers (J&G’s), overige medewerkers binnen Zorg in Deurne, beleidsontwikkelaars.

Externe contacten: Scholen, GI’s, Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis, huisartsen, overige samenwerkingspartners.

 

Taakgebieden:

De gedragswetenschapper zet zijn/ haar kennis en kwaliteiten in ter ondersteuning van de Gezins- en Jongerencoaches (GJC’s) en de Jeugd- en Gezinswerkers (J&G’s). Dit gebeurt zowel individueel als in teamverband.

 

Als gedragswetenschapper:

·        Voer je zo nodig zelfstandig onderzoek uit.

·        Screen je binnengekomen ondersteuningsvragen en match je deze met de best passende GJC of J&G.

·        Adviseer je (gevraagd en ongevraagd) de GJC’s en J&G’s en ondersteun je hen bij het analyseren van hun casuïstiek zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.

·        Denk je mee over de vervolgstappen die de GJC’s en J&G’s kunnen zetten, zowel individueel als in teamverband.

·        Adviseer je de GJC’s en de J&G’s met name bij het nemen van kernbeslissingen (beslissingen die ernstig ingrijpen in het leven van gezinnen en jongeren), het uitvoeren van risicotaxaties, het wel/niet doen van een raadsmelding en het duiden van gedrag.

·        Is je rol adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je leest mee met rapportages over de cliënten en verwerkt deze informatie in jouw tips en adviezen.

·        Coach je de GJC’s en J&G’s in hun persoonlijke ontwikkeling als professional.

·        Zie je er op toe dat er een Plan van Aanpak wordt gemaakt, inclusief de doelen en de te behalen resultaten.

·        Signaleer en analyseer je voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.

·        Vertaal je deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van mogelijke verbeterpunten van het inhoudelijk beleid en methodieken en leg je deze voor en bespreek je deze met beleid en je leidinggevende.

·        Signaleer je knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied en methodieken binnen de organisatie en bespreek je deze met beleid en je leidinggevende

·        Ben je (mede) verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering van de GJC’s en J&G’s en het leveren van een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling.

 

Functie eisen:

·        Een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie 

·        Een registratie in het kwaliteitsregister SKJ/BIG;

·        Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen

·        Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden

·        Kennis van en affiniteit met jeugd GGZ, LVB, Jeugd en Opvoeden en Passend Onderwijs;

·        Kennis van en ervaring met drang en dwangmogelijkheden (o.a. strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen);

·        Minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening.

·        Kennis van kaders van het door de gemeente gevoerde (zorg-) beleid, vastgestelde processen en beschikbare producten.

 

De vier dimensies van de Gemeente Deurne

·        Bevlogen: Je werkt vanuit een positieve motivatie, je bent energiek en stressbestendig. Bij hectische situaties hou je het hoofd koel. Je bent betrokken en voelt je verbonden met het team en de organisatie. Je hebt passie voor je functie.

·        Resultaatgericht: je draagt autoriteit op het eigen vakgebied uit, je komt uit voor je standpunt richting team en andere disciplines. Je bent analytisch en doortastend. Je bent goed in staat het gemeentelijk beleidskader te vertalen naar de GJC’s en J&G’s.

·        Ondernemend: je bent een netwerker met verbindende kwaliteiten. Je bent creatief in oplossingen en vernieuwend.

·        Samenwerkend: je bent transparant en hebt uitstekende sociale vaardigheden. Je onderbouwt je eigen standpunten met heldere argumenten die de ander aanspreken. je ontzorgt en normaliseert. Je beschikt over empathisch vermogen, kunt goed luisteren en je hebt een open luisterhouding. Je bent consistent in je handelen.

 

Houding en gedrag

  • Is proactief en heeft een “er op af” mentaliteit.
  • Kan omgaan met werkdruk en onzekere kaders.
  • Werkt actief mee aan het realiseren en uitvoeren van de opdrachten die bij Zorg in Deurne liggen.
  • Heeft zelfreflectie in combinatie met zelfvertrouwen.
  • Heef een open houding – blanco – onbevangen, pioniert en durft uit de “comfortzone” te komen, is onafhankelijk, kritisch en heeft lef.
  • Denkt in nieuwe oplossingen, is positief en kan verbinden.
  • Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.
  • Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit: het werk en de inwoner kunnen vragen dat je ook in de avonduren werkt.

Similar projects

+ Search all projects