Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance gebiedsmanager fysiek (zzp)

Posted Feb 7, 2023
Project ID: YIS 9128202
Location
Dordrecht , Zuid-Holland
Duration
4 maanden
(Apr 1, 2023 - Aug 7, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 31, 2023 12:00 PM

Startdatum: zsm

Opdracht: 1 jaar

Schaal 12

Uren: voorkeur voor 36 uur (minder in overleg)

Kandidaat zal voorgedragen worden bij binnenkomst gezien de urgentie van het project.


Gebiedsmanager Fysiek (36 uur) 

We zijn opzoek naar een ervaren gebiedsmanager Fysiek . De opdracht bestaat uit het begeleiden van verschillende bestaande ontwikkelinitiatieven in de stad Dordrecht en specifiek in het gebied Westelijke Dordtse Oever (WDO). De meeste initiatieven zijn complex, bevat meervoudige belangen en zijn maatschappelijk en bestuurlijk gevoelig.  


Waar is de opdracht? 

Als gebiedsmanager ben je verantwoordelijk voor de fysieke projecten in het WDO gebied. Daarin werk je nauw samen en adviseer je de collega gebiedsmanagers fysiek van het team Wijk-, gebieds- en accountmanagement. Dit team maakt onderdeel uit van het cluster Wijken. Een van de 8 clusters die de gemeente kent. Het cluster en het team werken integraal aan de stad. Zij zijn het voorportaal van de gemeente voor alle bewoners van de stad. In deze opdracht ben je de verbinding met de stad en de regio. 

Het gebied Westelijke Dordtse Oever in Dordrecht bestaat voornamelijk uit bedrijventerreinen en dus bedrijvigheid. De gevestigde bedrijven zijn binnen allerlei sectoren actief en gaan van groot logistiek bedrijf tot MKB. De komende jaren zal vanuit een programmastructuur veel geïnvesteerd worden in het gebied; revitaliseringsprojecten, het optimaliseren van ruimtegebruik en het gebied toekomstbestendig maken. Als gebiedsmanager ben je hierin een belangrijke schakel. 


Wat ga je bij ons doen? 

In deze opdracht ben je het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor fysieke ontwikkelingen door derden binnen het aangewezen gebied. Je beheerd verschillende bestaande projecten in portefeuille, die moeten leiden tot ontwikkeling van het WDO gebied.  


De projecten hebben ieder hen eigen karakter, fasering, krachtenveld en risico's. De ontwikkelingen passen niet zonder meer binnen het ruimtelijke beleid en/of behoeven om andere redenen nadere begeleiding. Jij treedt op als intermediair tussen belanghebbenden, de gemeente en de bouwinitiator. Je schakelt actief met de initiatiefnemer over de planontwikkeling, checkt de passendheid binnen het bestemmingsplan en de gebiedsvisie en overlegt met de verschillende vakdisciplines van de gemeente wat er mogelijk of mogelijk te maken is. Ook ben jij degene die hierover de betrokken wethouders adviseert. Specifieke aandacht heb jij voor participatie, die in het kader van de nieuwe omgevingswet een belangrijke rol heeft. Jij adviseert de bouwende partij over het te doorlopen proces, en bewaakt namens de gemeente of dit zorgvuldig verloopt en past bij de maatschappelijke opgaven van de gemeenten waarbij je ook een adviserende rol richting het bestuur vervult. 


Wat breng je mee? 

  • Als opdrachtnemer beschik je over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van fysieke  projectontwikkeling; 

  • Je beschikt over actuele kennis van procedures in de ruimtelijke ordening; 

  • Je hebt ervaring in de gemeentelijke, ambtelijke en politieke omgeving; 

  • Je heb inzicht in projectontwikkeling en in de financiële aspecten die daarbij komen kijken; 

  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 

  • Je bezit veel doorzettingsvermogen; 

  • Je hebt een goed gevoel bij economische en ondernemers belangen, gezien de aard van het gebied.  

 

Je kunt partijen met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen tot overeenstemming verleiden, maar durft ook de confrontatie aan te gaan wanneer dit voor de voortgang noodzakelijk is. Met informele macht weet jij je weg te vinden binnen soms stroperige processen. 

Je weet om te gaan met druk, zowel van buiten, vanuit de politiek of vanuit opdrachtgevers. Dit vraagt van jou een grote mate van omgevingsbewustheid en flexibiliteit.  

Similar projects

+ Search all projects