Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance financieel beleidsadviseur (aandachtsgebied begroting) zzp

Posted Jun 7, 2022
Project ID: YIS 9115962
Location
Helmond , Noord-Brabant
Duration
6 maanden
(Jul 4, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 30, 2022 10:00 AM

Omvang: 36u p/w

Periode: start z.s.m. tm 31/12/2022

Tarief: conform schaal 11 cao gemeenten

Hybride werken mogelijk waarbij uit wordt gegaan van minimaal 2 dagen p/w op locatie.

 

We zijn op zoek naar een kandidaat die ervaring heeft met het opstellen van een gemeentelijke begroting en hier direct mee aan de slag kan. Niet alleen procesmatig maar ook 'met de voeten in de klei' door in de financiële bestanden te duiken en analyses te maken. 

 

Over gemeente Helmond

 

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. 

Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. 

Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. 

 

Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. 

Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. 

De komende tijd kent de nodige financiële uitdagingen. Hoe houd je de begroting gezond gecombineerd met de gemeentebrede ambities vanuit onze strategische agenda. Verdere groei van inwoners, meer banen maar ook klimaat neutraal zijn onderdelen uit deze strategische agenda. 

 

De afdeling 

De afdeling financiën draagt bij aan een goed georganiseerde stadsbrede financiële huishouding. Bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie als geheel staan hierbij centraal. Dit betekent een bredere advisering en cultuuromslag waarbij er verbinding wordt gelegd tussen vakmanschap en partnerschap. Samenwerking en resultaatgerichtheid zijn hierbij uitgangspunten. 

 

Je komt te werken in het team Advies en Beleid en werkt in deze rol intensief met hen samen. 

Daarnaast bestaat de afdeling financiën uit het team Financieel Beheer & Belastingen en de eenheid inkoop. Binnen de gemeente Helmond hebben we een transitieplan opgesteld. Kern van het plan is dat de gemeente Helmond meer gebruik gaat maken van de mogelijkheden die digitalisering ons biedt. Dit vraag naast kennis van financiële processen ook affiniteit met systemen en biedt ons de mogelijkheid om dichter bij de organisatie te komen en adequaat te adviseren op alle niveaus. 

Nu we midden in de transitie zitten heb je de mogelijkheid om direct mee te denken en invulling te geven aan de verandering. 

 

De financieel beleidsadviseur…

 

 • Is het eerste aanspreekpunt bij de totstandkoming van de Voorjaarsnota en de Programmabegroting; 
 • Toetst de aangeleverde bijdragen en adviseert over kwaliteitsverbeteringen; 
 • Pakt waar nodig de gewenste aanpassingen zelf op en brengt kennis over aan medewerkers; 
 • Stemt de concept producten af op ambtelijk managementniveau en bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor; 
 • Draagt zorg voor de procesbewaking en afstemming van werkzaamheden binnen het begrotingstraject; 
 • Adviseert over mogelijkheden om de Planning & Control producten kwalitatief te verbeteren; 
 • Zorgt samen met de regisseur van het jaarrekeningproces voor het jaarlijks opstellen van de bestuurskalender, planning van de Planning & Control producten, agenda voor college, commissies en gemeenteraad; 
 • Initieert overleg en afstemming over de voortgang met betrokkenen binnen en buiten de afdeling, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau; 
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van beleidskaders en het verstrekken van kwalitatief goed onderbouwde financiële adviezen. 

 

 

Kennis en vaardigheden: 

 

 • Kennis van begrotingstechnieken, wet- en regelgeving over financiële verslaglegging (BBV) en gemeentefinanciën; 
 • Kennis van de bedrijfsvoeringsaspecten, concernkaders en de samenhang in de Planning &Control cyclus binnen de gemeente; 
 • Sociale vaardigheid voor het adviseren over financiële en bedrijfseconomische vraagstukken; 
 • Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht voor het tijdig kunnen opleveren van kwalitatief goede Planning & Control producten;
 • Stimuleert en motiveert collega’s; 
 • HBO+ werk- en denkniveau

Similar projects

+ Search all projects